W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach rozpoczęła funkcjonowanie 1 stycznia 2002 r. wraz z rozpoczęciem funkcjonowania powiatu brzezińskiego (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu Dz. U. Nr 62, poz. 631). Jednak historia zawodowego pożarnictwa na ziemi brzezińskiej sięga roku 1950, kiedy to na mocy ustawy o ochronie przeciwpożarowej powstała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych w Brzezinach. W powiecie działało wówczas 50 jednostek OSP, a w trzech miastach powiatu: Brzezinach, Koluszkach i Strykowie funkcjonowały posterunki zawodowe, w których do obsługi samochodów zatrudnieni byli kierowcy. W latach 60-tych Komenda zatrudniała 9 podoficerów, w tym 6 podoficerów kierowców, a roczne praktyki stażowe odbywali absolwenci Szkoły Pożarniczej. W tym czasie Komenda przejmuje coraz większe zadania. Czynione są starania w celu budowy nowej siedziby Komendy. Rusza w tym czasie na wielką skalę budownictwo remiz strażackich. Powstają nowe strażnice OSP m.in. w: Koluszkach, Strykowie, Helenowie, Gałkówku Kolonii, Dmosinie, Rogowie, Rokicinach, Będkowie, Wierzchach, Przybyszycach, Słupi. Jednostki OSP wyposaża się w nowoczesny sprzęt, taki jak: samochody, motopompy, węże, wyposażenie osobiste strażaka itp. Ochotnicze Straże Pożarne otrzymują radiostacje samochodowe. Dyżury przy telefonach alarmowych w Komendzie pełnią w godzinach pracy pracownicy biura, a w pozostałym czasie – kierowcy dyżurni.

 Sytuacja zmienia się w roku 1970, kiedy komenda otrzymuje etaty do obsługi Powiatowych Punktów Alarmowo-Dyspozycyjnych. Od roku 1971 Komenda zatrudnia już 17 osób. Terenem działania objętych jest 26 gmin oraz 3 miasta. Funkcjonuje 80 jednostek OSP, 10 OSP zakładowych, 2 Zakładowe Zawodowe Straże Pożarne. Taki stan pozostawał do roku 1975. Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o zmianie Konstytucji PRL i dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o Radach Narodowych zniosła z dniem 1 czerwca powiat brzeziński i działające na jego terenie organy, w tym Powiatową Komendę Straży Pożarnych. Nowy podział administracyjny kraju umiejscawia Brzeziny w województwie skierniewickim. Zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 24 stycznia 1976 r., w Brzezinach powstaje Komenda Rejonowa Straży Pożarnych obejmująca swym zasięgiem działania już tylko 1 miasto (Brzeziny) i 6 gmin (Brzeziny, Dmosin, Rogów, Jeżów, Słupia, Lipce Reymontowskie). W rejonie działają 34 jednostki OSP.

W roku 1982 należy odnotować w historii Komendy dwie daty: maj tegoż roku, kiedy zostaje oddany do użytku nowy budynek oraz 1 lipca 1982 r., kiedy Decyzją Wojewody Skierniewickiego, zostaje powołana w Brzezinach Zawodowa Straż Pożarna. Oddana w roku 1982 inwestycja okazuje się niewystarczająca i już w roku 1983 przystąpiono do budowy nowego obiektu, przeznaczonego przede wszystkim na potrzeby Zawodowej Straży Pożarnej. Przekazanie do użytku, z powodu braku środków finansowych, następuje dopiero w roku 1991.

 Rok 1992 to okres kolejnej transformacji w ochronie przeciwpożarowej. W miejsce dotychczasowej Zawodowej Straży Pożarnej powołana zostaje nowa formacja - Państwowa Straż Pożarna. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dniem 1 lipca 1992 r. ustaliło w miejscu brzezińskiej Komendy Rejonowej, Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą, znajdującą się w strukturach organizacyjnych Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu. W roku 1998, w wyniku kolejnej reformy administracji publicznej, miasto Brzeziny oraz cztery gminy rejonu działania: Brzeziny, Dmosin, Jeżów i Rogów, włączone zostają do powiatu łódzkiego wschodniego. Siedziba Komendy Powiatowej zostaje ustalona w Koluszkach.
W Brzezinach pozostaje nadal JRG.

31 maja 2001 r., mocą rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu, utworzono z dniem 1 stycznia 2002 r., powiat brzeziński. Tego samego dnia rozpoczyna funkcjonowanie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

 

Komendanci Powiatowi/Rejonowi:

od 1950 - asp. poż. Jan Dej

1954 - ppor. Władysław Misiewicz

1962 - kpt. Stanisław Rachwalik

1973 - por. Władysław Włodarski,

1975 - por. Tadeusz Orlicki

1980 - st. ogn. Stefan Pietrzak

1981 - ppor. Stanisław Wachowski

1986 - chor. Jan Pawlak

1987 - kpt. Marek Brejwo

01.04.1988 - chor. Janusz Kawczyński

01.11.1988 - kpt. Zbigniew Kędzierski

01.07.1992 - bryg. Roman Rześny (KRSP w Łowiczu)

01.01.1999 - p.o. st.kpt. Lechosław Pawlik (KP PSP pow. łódzkiego-wschodniego z siedzibą w Koluszkach)

01.07.1999 - st. bryg. Włodzimierz Zawisza (KP PSP pow. łódzkiego-wschodniego z siedzibą w Koluszkach)

01.01.2002 - bryg. Lechosław Pawlik

27.02.2011 - p.o. mł. bryg. Dariusz Guzek

01.04.2011 - bryg. Jarosław Tomaszewski

01.02.2017-  p.o. bryg. Dariusz Guzek

01.04.2017 - bryg. Dariusz Guzek

 

Kalendarium:

1950 – powołanie Powiatowej Komendy Straży Pożarnych w Brzezinach,

1976 – powołanie Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Brzezinach,

01.07.1982 – powołanie Zawodowej Straży Pożarnej w Brzezinach,

01.07.1992– powołanie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Brzezinach (od 1.07.1992 w strukturach Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu, od 1.01.1999 do 31.12.2001 w strukturach Komendy Powiatowej PSP powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach),

01.01.2002– rozpoczęcie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Brzezinach,

11.01.2005 - otwarcie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w budynku komendy,

04.06.2005 – nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Brzezinach,

05.08.2008-  Starosta Brzeziński przekazuje Komendzie w trwały zarząd działkę w Brzezinach przy

ul. Waryńskiego pod budowę nowej strażnicy Komendy,

08.06.2009 -  podpisanie umowy dot. wykonania dokumentacji projektowej nowego obiektu,

2011- 2015 – prace budowlane nowej strażnicy,

12.10.2015 – uroczyste otwarcie nowej strażnicy,

04.12.2015 – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku nowej strażnicy,

24.09.2019– wizytacja komendy przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego.

{"register":{"columns":[]}}