W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi, wnioski i druki

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach
w sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów
w każdą środę w godz. 14.00 – 16.00,
po uprzednim skontaktowaniu się z sekretariatem.

Rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków zajmuje się
stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych w Komendzie Powiatowej PSP w Brzezinach.

 

 

Tryb rozpatrywania

Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku.
 
UWAGA: Skargi i wnioski o charakterze anonimowym, nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (art. 64 kpa).

Materiały

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdarzeniu
Wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_o​_zdarzeniu.pdf 0.21MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.12.2020 20:36 mł. ogn. Sebastian Pałygiewicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. ogn. Sebastian Pałygiewicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi, wnioski i druki 2.0 03.12.2020 21:09 mł. ogn. Sebastian Pałygiewicz
Skargi, wnioski i druki 1.0 03.12.2020 20:36 mł. ogn. Sebastian Pałygiewicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}