W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności oficjalnej strony KP PSP w Brzezinach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalna strona KP PSP w Brzezinach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • niektóre załączniki w postaci skanów dokumentów umieszczone w formacie .pdf nie są dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-26
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-29

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: pani Justyna Malesa.
 • E-mail: j.malesa@straz.lodz.pl
 • Telefon: 46 8752749

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy PSP w Brzezinach
 • Adres: 95-060 Brzeziny, ul. Waryńskiego 55
 • E-mail: kppsp02@straz.lodz.pl
 • Telefon: 468752736

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach, ul. Waryńskiego 55, 95-060 Brzeziny.

 

Do budynku prowadzi wejście od ul. Waryńskiego pozbawione przeszkód dla osób niepełnosprawnych

Przed wejściem głównym  znajduje się domofon obsługiwany całodobowo przez dyżurnego stanowiska kierowania. Interesanci, obsługiwani są przez osoby do których zgłaszana jest chęć wejścia.

W korytarzu znajduje się stanowisko podoficera, odpowiedzialnego za organizację wejścia do budynku osób postronnych.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Komendy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.11.2020 16:14 mł. ogn. Sebastian Pałygiewicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sebastian Pałygiewicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 7.0 29.03.2022 16:26 mł. ogn. Sebastian Pałygiewicz
Deklaracja dostępności 6.0 29.03.2022 16:04 mł. ogn. Sebastian Pałygiewicz
Deklaracja dostępności 5.0 16.03.2021 12:56 mł. ogn. Sebastian Pałygiewicz
Deklaracja dostępności 4.0 13.02.2021 08:30 mł. ogn. Sebastian Pałygiewicz
Deklaracja dostępności 3.0 02.12.2020 09:34 mł. ogn. Sebastian Pałygiewicz
Deklaracja dostępności 2.0 28.11.2020 18:21 mł. ogn. Sebastian Pałygiewicz
Deklaracja zgodności 1.0 28.11.2020 16:14 mł. ogn. Sebastian Pałygiewicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}