W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dostępność

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-07
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-07
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Smyk.
 • E-mail: kppspha@straz.bialystok.pl
 • Telefon: 47 711 81 60

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
 • Adres: ul. Warszawska 3
  15-062 Białystok
 • E-mail: kwpsp@straz.bialystok.pl
 • Telefon: 47 711 70 10

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowany jest w Hajnówce przy ulicy 11-go Listopada 4. Budynek składa się z 4 kondygnacji. Do budynku (parter) prowadzi jedno wejście od ul. 11-go Listopada 4 bez ograniczeń progowych, umożliwiające wjazd wózkiem, przy którym umieszczono dzwonek przyzywający oraz drugie wejście schodami na pierwsze piętro. Osoby korzystające z budynku podlegają weryfikacji przez podoficera dyżurnego. Do załatwienia sprawy osoby niepełnosprawnej zostaje poproszony pracownik odpowiedniej komórki organizacyjnej.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma platformy przy schodowej oraz windy. Istnieje toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Brak pochylni, platformy, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Miejsce parkingowe znajduję się na wewnętrznym placu komendy, do którego prowadzi wjazd przez bramę główną – chęć wjazdu należy zgłosić pod nr tel. 47 711 81 60. Brak jest wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Chęć wejścia do budynku osoba zgłasza poprzez naciśnięcie dzwonka umieszczonego na bramie wjazdowej na plac komendy przy ulicy 11-go Listopada 4 lub dzwoniąc na następujący numer telefonu: 47 711 81 60.  Służba dyżurna umożliwia wejście/wjazd na parter budynku, gdzie w wyznaczonym pokoju interesant zostaje obsłużony przez osobę merytoryczną. Po zakończonej wizycie służba dyżurna umożliwia wyjście z budynku.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 13:53 mł. bryg. Grzegorz Bajko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Samodzielne stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dostępność 9.0 01.03.2022 13:30 Grzegorz Bajko
Dostępność 8.0 27.12.2021 12:55 Grzegorz Bajko
Dostępność 7.0 26.10.2021 12:26 st. kpt. Mariusz Kobać
Dostępność 6.0 11.10.2021 11:23 st. kpt. Mariusz Kobać
Dostępność 5.0 27.09.2021 10:47 st. kpt. Mariusz Kobać
Deklaracja dostępności 4.0 24.02.2021 14:04 mł. bryg. Grzegorz Bajko
Deklaracja dostępności 3.0 24.02.2021 14:02 mł. bryg. Grzegorz Bajko
Deklaracja dostępności 2.0 24.02.2021 13:58 mł. bryg. Grzegorz Bajko
Deklaracja dostępności 1.0 08.12.2020 13:53 mł. bryg. Grzegorz Bajko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}