W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Elektroniczna skrzynka podawcza

Doręczanie dokumentów elektronicznych

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce (KP PSP w Hajnówce) informuje o sposobach doręczania dokumentów w postaci elektronicznej.

I. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej:

Adres skrytki ePUAP: /KPPSPHAJNOWKA/skrytka lub /KPPSPHAJNOWKA/SkrytkaESP lub /KPPSPHAJNOWKA/EZD

lub:

W postaci formularza na portalu ePUAP dostępnego pod adresem:

               http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego

Spośród listy instytucji znajdujących się u dołu strony należy wybrać Komendę Powiatową PSP w Hajnówce.

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika (profil zaufany) na platformie ePUAP. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

Korespondencja przesłana na inne adresy niż wskazane powyżej może zostać potraktowana jako wniesiona nieskutecznie.

II. Inne sposoby doręczania dokumentów elektronicznych

Dokumenty w formie elektronicznej można również kierować do KP PSP w Hajnówce za pośrednictwem poczty elektronicznej  (bez potwierdzania UPP), na adres kppspha@straz.bialystok.pl lub dostarczyć osobiście w godzinach pracy urzędu do Sekretariatu (Hajnówka, ul. 11-go Listopada 4) na następujących nośnikach danych:

a) pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0;

b) płyta CD/DVD.

W tym przypadku klientowi wystawione zostanie UPP w postaci papierowej.

III. Wymogi formalne dla dokumentów elektronicznych

Doręczone do KP PSP w Hajnóce dokumenty elektroniczne muszą spełniać poniższe wymogi:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes (poczta elektroniczna i osobiście) lub profilem zaufanym ePUAP (ESP) - zgodnie z art. 20a ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.
  2. Wielkość doręczanego dokumentu wraz z wszystkimi załącznikami dołączanymi do jednego formularza nie może przekroczyć 5MB – w przypadku doręczania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ESP.
  3. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2021 11:42 mł. bryg. Grzegorz Bajko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Elektroniczna skrzynka podawcza 1.0 09.02.2021 11:42 mł. bryg. Grzegorz Bajko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}