W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wydawanie zaświadczeń

NSTRUKCJA DLA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PO ZAŚWIADCZENIA O POŻARACH I INNYCH MIEJSCOWYCH ZAGROŻENIACH.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce wydaje zaświadczenia dot. potwierdzenia zdarzeń występujących w rejestrach tut. Komendy i powstałych z udziałem jednostek ochrony przeciwpożarowej lub zgłoszonych do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Hajnówce.

DLA KOGO?
Zaświadczenie o powstałym pożarze lub miejscowym zagrożeniu wydaje się na żądanie osoby uprawnionej. Do wystąpienia z żądaniem wydania zaświadczenia uprawniony jest podmiot, który wykaże, że przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia faktów lub stanu prawnego, albo ma interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia. Żądanie wydania zaświadczenia może być wniesione na piśmie; powinno zawierać wskazanie interesu prawnego osoby ubiegającej się o jego wydanie lub wskazywać przepis prawny, w oparciu o który żądanie jest wnoszone.

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?
W dni robocze w godz. 8.00 – 15.00 do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce, ul. 11-go Listopada 4, 17-200 Hajnówka.

FORMA ZAŚWIADCZENIA I JEGO ZAWARTOŚĆ.
Zaświadczenie wydaje się w jednym egzemplarzu nie dłużej niż w  przeciągu 7 dni.
Zawartość zaświadczenia:
– data wydania,
– dzień i przybliżona godzina powstania zdarzenia,
– miejsce zdarzenia (obiekt – opisany według stanu zastanego),
– adres miejsca zdarzenia,
– krótki opis zniszczeń w wyniku zdarzenia,
– dane osoby odbierającej zaświadczenie na podstawie okazanego dokumentu tożsamości.

CO TRZEBA MIEĆ ZE SOBĄ?
Osoba zgłaszająca się w celu otrzymania zaświadczenia powinna zgłosić się osobiście. Należy wziąć ze sobą dowód osobisty (w przypadku braku dowodu – prawo jazdy lub paszport).

OPŁATA.
Warunkiem wydania zaświadczenia jest posiadanie dowodu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.
Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta w Hajnówce.
Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30
Możliwość płatności kartą płatniczą.
Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058
Opłata może być uiszczona przelewem internetowym, na poczcie lub w banku.

ZWALNIA SIĘ OD OPŁATY SKARBOWEJ
Na podstawie art. 7ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020 r. poz. 1546 ze zm.) zwalnia się od opłat skarbowych:

1. pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy  konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. jednostki budżetowe;
3. jednostki samorządu terytorialnego;
4. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o wydanie zaświadczenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
5. osoby, które (…) składając wniosek o (…) wydanie zaświadczenia (…) przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 13:51 mł. bryg. Grzegorz Bajko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wydawanie zaświadczeń 3.0 08.12.2020 16:18 st. kpt. Mariusz Kobać
Wydawanie zaświadczeń 2.0 08.12.2020 13:51 mł. bryg. Grzegorz Bajko
Wydawanie zaświadczeń 1.0 08.12.2020 13:51 mł. bryg. Grzegorz Bajko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}