W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dla prasy

Zasady współpracy ze środkami masowego przekazu

Jednostki Państwowej Straży Pożarnej województwa podlaskiego współpracują ze środkami masowego przekazu, a w szczególności z dziennikarzami i podmiotami prowadzącymi tytuły prasowe w ramach obowiązujących przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy Prawo prasowe.

Komendzie Powiatowej PSP w Hajnówce za kontakty ze środkami masowego przekazu odpowiadają:

mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Bajko

tel.: +48 47 711 81 62, kom: 604 143 480

mł. bryg. mgr inż. Piotr Sienkiewicz

tel. +48 47 711 81 54, kom: 505 568 188

mł. kpt. inż.  Michał Smyk

tel.: +48 47 711 81 51, +48 47 711 8152.

Korespondencję o charakterze urzędowym prosimy kierować na wskazany adres do korespondencji. 

Oficerowie prasowi udzielają informacji zasadniczo w godzinach pracy komend tj. w dni robocze od 7:30 do 15:30.

Całodobowo, przez cały rok, informacji odnośnie prowadzonych działań ratowniczych udziela Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce pod numerem +48 47 711 8151. Informacje te odnoszą się jedynie do bieżących (z danej doby) interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu hajnowskiego. W przypadku prowadzenia przez dane stanowisko akcji ratowniczej udzielenie informacji może zostać odroczone nawet o kilka godzin.

Na miejscu akcji ratowniczej za udzielanie informacji środkom masowego przekazu odpowiada Kierujący Działaniem Ratowniczym (dowódca) oznakowany kamizelką z adekwatnym napisem lub osoba przez niego wyznaczona. W przypadku przybycia na miejsce oficera prasowego lub rzecznika prasowego, przejmuje on odpowiedzialność za kontakty ze środkami masowego przekazu. Podczas akcji ratowniczej może zostać wyznaczone miejsce w którym udzielane są w sposób regularny informacje o przebiegu działań ratowniczych.

Zakres udzielanych informacji o interwencjach jednostek ochrony przeciwpożarowej jest ograniczony do:

  1. Czasu zgłoszenia zdarzenia do jednostki straży pożarnej;
  2. Miejsca działań ratowniczych;
  3. Ilości uczestniczących w działaniach pojazdów ratowniczych i strażaków;
  4. Czasu trwania akcji ratowniczej lub innych istotnych dla przebiegu działań czasów operacyjnych utrwalonych w dokumentacji;
  5. Podejmowanych przez strażaków działaniach w ramach akcji ratowniczej;
  6. Liczby osób poszkodowanych i ewakuowanych przez strażaków.

Nie udzielamy informacji dotyczących:

  1. Przyczyny powstania zdarzenia;
  2. Stanu osób poszkodowanych (w tym szczegółowych obrażeń i innych danych medycznych) i ich danych osobowych;
  3. Nazw firm i strat, w przypadku prowadzenia działań w podmiotach gospodarczych;
  4. Działań innych służb i podmiotów.

Informacje publikowane na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce mogą być ponownie wykorzystane jako informacja publiczna na zasadach określonych  w Biuletynie Informacji Publicznej. Materiały multimedialne są udostępniane co do zasady wyłącznie za pośrednictwem stron internetowych.

Poza wyjątkowymi sytuacjami nie udostępniamy zdjęć, nagrań wideo i nagrań dźwiękowych wykonanych podczas działań ratowniczych. Materiały te stanowią dokumentację operacyjną i zawierać mogą treści naruszające, w przypadku ich upowszechnienia, dobra osobiste osób trzecich.

Komendzie Wojewódzkiej PSP w Białymstoku za kontakty ze środkami masowego przekazu odpowiada:

mł. bryg. Marcin Janowski – rzecznik prasowy,

tel. 47 711 70 76, fax: 85 653 72 16, e-mail: rzecznik@straz.bialystok.pl.

Korespondencję o charakterze urzędowym dotyczącą załatwiania spraw w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Białymstoku prosimy kierować na wskazane adresy do korespondencji. 

Wykaz oficerów prasowych

W załączonym poniżej pliku publikujemy aktualny wykaz oficerów prasowych ze wszystkich jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa podlaskiego.

Materiały

oficerowie​_prasowi​_województwo​_powiat​_PODLASKIE​_styczeń​_2021
oficerowie​_prasowi​_województwo​_powiat​_PODLASKIE​_styczeń​_2021.pdf 0.45MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 13:53 mł. bryg. Grzegorz Bajko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Samodzielne stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dla prasy 4.0 27.09.2021 10:55 st. kpt. Mariusz Kobać
Dla prasy 3.0 13.05.2021 11:02 mł. bryg. Grzegorz Bajko
Dla prasy 2.0 09.02.2021 10:01 mł. bryg. Grzegorz Bajko
Dla prasy 1.0 08.12.2020 13:53 mł. bryg. Grzegorz Bajko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}