W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek każdego tygodnia w godz. 9:00 - 10:00 oraz 15:00 - 16:00

Komendant lub jego zastępca  przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu.

Skargi i wnioski można składać osobiście jak również listownie przesyłając na adres:

 

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ul. 11-go listopada 4
17-200 Hajnówka

 

lub też wysyłając drogą elektroniczną na adres: kppspha@straz.bialystok.pl

 

Tryb rozpatrywania

 

  • Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

  • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
    Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

  • Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku.

 

UWAGA: Skargi i wnioski o charakterze anonimowym, nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu

                 wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (art. 64 kpa).

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.12.2020 15:30 mł. bryg. Grzegorz Bajko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 2.0 11.10.2021 11:23 st. kpt. Mariusz Kobać
Skargi i wnioski 1.0 09.12.2020 15:30 mł. bryg. Grzegorz Bajko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}