W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

30.04.2021

Logo oraz napis Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłosił nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratunkowych 2021.

Jaki jest cel programu?
Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Kiedy? 
Nabór wniosków odbywa się od 28.04.2021 r.  do 28.05.2021 r. do godziny 15:30.

Ile?
Do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, z zastrzeżeniem, iż maksymalna kwota dotacji, o którą może ubiegać się dana Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa podlaskiego ze środków Programu może wynosić do 25 000,00 zł.

Kto może uzyskać dofinansowanie?
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa podlaskiego.


Jaki sprzęt mogę zakupić z dotacji?
Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń wyszczególnione w Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych stanowiącym załącznik nr 1.

Więcej informacji znajduje się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. 

Materiały

Załącznik​_1​_-​_Wykaz​_rzeczowy​_sprzętu​_i​_wyposażenia​_dla​_jednostek​_Ochotniczych​_Straży​_Pożarnych
Załącznik​_1​_-​_Wykaz​_rzeczowy​_sprzętu​_i​_wyposażenia​_dla​_jednostek​_Ochotniczych​_Straży​_Pożarnych.pdf 0.47MB