W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Konsultacje społeczne dot. ustawy o ochotniczej straży pożarnej.

18.05.2021

Zdjęcie przedstawia pięciu mężczyzn siedzących za stołami, szósty w pozycji stojącej z mikrofonem . Czterech z to funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej tj. Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, dwóch naczelników wydziałów KW PSP w Białymstoku oraz Komendant Powiatowy PSP w Kolnie. Osoba stojąca to Komendant Powiatowy PSP w Kolnie trzyma w ręku mikrofon i wita uczestników konsultacji. Następne dwie osoby to: burmistrz miasta Kolna oraz wójt gminy Kolno ubrany w mundur OSP. W tle widać ekran na którym wyświetlana jest prezentacja dot. ustawy o ochotniczej straży Pożarnej.

W dniu 18 maja 2021 roku w siedzibie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonem gm. Kolno, powiat kolneński odbyły się konsultacje społeczne z druhami OSP w sprawie projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej. W spotkaniu oprócz przedstawicieli OSP reprezentujących powiaty: łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski oraz kolneński, udział wzięli: st. bryg. Robert Tadeusz Dzierżek Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, bryg. Marcin Wierel Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP w Białymstoku, bryg. Wojciech Łapiński Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru KW PSP w Białymstoku, st. bryg. Paweł Pupek  Komendant Powiatowy PSP w Kolnie, druh Andrzej Duda członek Zarządu Głównego OSP ZOSP RP, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kolnie, jednocześnie burmistrz miasta Kolna, druh Józef Bogdan Wiśniewski Vice Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kolnie, jednocześnie wójt gminy Kolno oraz Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP z Łomży, Wysokiego Mazowiecka, Zambrowa, a także funkcjonariusze z w/w komend.

Podczas spotkania, st. bryg. Robert Tadeusz Dzierżek, Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, przedstawił główne cele ustawy, po których nastąpiły konsultacje, w trakcie których przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku, udzielali odpowiedzi na zadawane przez druhów OSP pytania, jednocześnie strażacy ochotnicy przedstawili swoje propozycje i wnioski do przedmiotowego dokumentu.
W ramach dalszych konsultacji społecznych na  terenu powiatu kolneńskiego planowane jest przeprowadzenie w najbliższych dniach cyklu spotkań z druhami OSP dotyczących projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej.

Na koniec spotkania spośród zebranych przedstawicieli OSP biorących udział
w konsultacjach wybrany został jeden delegat, tj. druh Józef Bogdan Wiśniewski Vice Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kolnie, jednocześnie wójt gminy Kolno, który będzie reprezentował w/w powiaty na dalszych konsultacjach projektu ustawy w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Białymstoku w dniu 19 maja br.

Należy nadmienić, iż proces konsultacji społecznych na terenie województwa podlaskiego  rozpoczął się już w dniu 11 maja br. wideokonferencją z udziałem Pana Macieja Wąsika sekretarza stanu w MSWiA, nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka Komendanta Głównego PSP, a zorganizowana została przez st. bryg. Sebastiana Zdanowicza Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Udział w niej wzięli wszyscy komendanci miejscy, powiatowi PSP oraz przedstawiciele OSP z całego województwa podlaskiego.

 

 

Tekst: bryg. Tomasz Sielawa, KP PSP Kolno.
Zdjęcia: Aleksandra Szyc, UG Kolno.

Zdjęcia (4)