W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja Dostępnosci

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-09

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości,

– zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, pochodzą z innych źródeł, mają tylko charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-09.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest mł. asp. Piotr Florczyk p.florczyk@straz.bialystok.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc pod numer telefonu +48 47 711 82 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, zdjęcia itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

Ułatwienia dostępu – Pomoc
 
Zmiana rozmiaru strony
Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Dostępność architektoniczna

 Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie ul. Strażacka 3, 18-500 Kolno

Budynek KP PSP w Kolnie jest dwukondygnacyjny. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Jedno bezpośrednio z ulicy Strażackiej stanowi wejście do części budynku w której znajdują się pomieszczania Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP są one zlokalizowane na parterze budynku oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Kolnie zlokalizowanej na piętrze. Drugie wejście, od środka placu Komendy, prowadzi bezpośrednio do pomieszczeń biurowych Komendy zlokalizowanych na piętrze do których prowadzi wewnętrzna klatka schodowa. Przed wejściem od ul. Strażackiej znajdują się schody składające się z 7 stopni i są one zabezpieczone barierkami. W budynku brak platformy, podjazdu oraz windy dla wózków osób niepełnosprawnych.

 Sprawy osób niepełnosprawnych mogą być obsłużone w pomieszczeniu SK KP PSP. Dla zapewnienia możliwie najwyższego komfortu podczas spotkania i usprawnienia jego przebiegu tj. ograniczenie ryzyka oczekiwania lub wcześniejsze przygotowanie niezbędnych dokumentów, proponuje się wizytę po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem prowadzącym sprawę lub zajmującym się zadaniami z danego zakresu tematycznego. Osoba taka, telefonicznie umawia wizytę pod numerami telefonów 47 711 82 10 lub 47 711 82 01. W momencie przybycia, służba dyżurna umożliwia wejście na parter Komendy, gdzie petent zostaje obsłużony przez pracowników merytorycznych, bez konieczności przemieszczania się osoby niepełnosprawnej na I piętro budynku. Dla osób na wózkach podjazd na parter budynku, jest możliwy jedynie przez pomieszczenia garażowe po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie i pomocy osób trzecich.

 Wewnątrz budynku brak jest pochylni, windy, informacji głosowych, pętli indukcyjnej oraz toalet dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących i niewidomych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby słabowidzące i niewidome.

Przed budynkiem są miejsca parkingowe, nie wydzielono stanowiska dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Materiały

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
GUS-raport.pdf 0.12MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Komendzie Powiatowej PSP w Kolnie
Plan​_działania​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności​_osobom​_ze​_szczególnymi​_potrzebami​_w​_KO.pdf 0.64MB
KP PSP​_Kolno - Tekst łatwy do czytania (ETR)
KP​_PSP​_Kolno-Tekst​_łatwy​_do​_czytania​_(ETR)​_v1.docx 0.14MB
KP PSP Kolno - tekst odzczytywany maszynowo
KP​_PSP​_Kolno-tekst​_odzczytywany​_maszynowo​_v1.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.12.2020 17:06 mł. asp. Piotr Florczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Piotr Florczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja Dostępnosci 7.0 31.03.2022 11:16 mł. asp. Piotr Florczyk
Deklaracja Dostępnosci 6.0 04.03.2022 15:40 mł. asp. Piotr Florczyk
Deklaracja Dostępnosci 5.0 13.10.2021 13:08 mł. asp. Piotr Florczyk
Deklaracja Dostępnosci 4.0 29.09.2021 13:54 mł. asp. Piotr Florczyk
Deklaracja Dostępnosci 3.0 05.07.2021 20:49 mł. asp. Piotr Florczyk
Deklaracja Dostępnosci 2.0 05.07.2021 20:47 mł. asp. Piotr Florczyk
Deklaracja Dostępnosci 1.0 09.12.2020 17:06 mł. asp. Piotr Florczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}