W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia

Korzenie Straży Pożarnej w Kozienicach sięgają końca XIX wieku. Wówczas to, w 1898 r. powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Kozienicach, która liczyła 25 członków.

Zdjęcie historyczne KP PSP w Kozienicach przedstawiające członków ówczesnej straży.

 

Prowadziła ona swą działalność statutową zarówno w okresie pokoju, jak i obydwu wojen światowych, stale powiększając liczebność członków oraz wyposażenie w sprzęt gaśniczy i ratowniczy. W 1933 r. wbudowano "akt erekcyjny" pod budowę nowej strażnicy przy ul. Nowy Świat (obecna siedziba jednostki).

Zdjęcie historyczne KP PSP w Kozienicach przedstawiające strażaków na tle remizy.

Po 1945 r. na bazie OSP funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych. Kadra etatowa tej Komendy spełniała bardzo ważna rolę w funkcjonowaniu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i powiatu Kozienice, kierując działaniami ratowniczo - gaśniczymi oraz szkoleniem jednostek ochrony przeciwpożarowej w rejonie działania.

Zdjęcie historyczne KP PSP w Kozienicach przedstawiający wóz strażacki przejeżdżający przez ulicę miasta. Na chodnikach zgromadzeni ludzie odwróceni w stronę wozu. W wozie siedzą strażacy lub stoją trzymając się karoserii.

 

Powołany został pierwszy Komendant Powiatowy - kpt. Seweryn Wachowicz, który zginął w 1956 r. w wypadku drogowym na motocyklu, wyjeżdżając z placu Straży przy ul. Nowy Świat. Po śmierci kpt. Wachowicza na Komendanta Powiatowego powołano asp. Jana Marczaka, który pełnił tę funkcję do 1958 r.. W latach 1958 - 1975 Komendantem Powiatowym był oficer rodem z Brzeźnicy - Jan Ambroziak. W 1975 r. został on powołany na zastępcę Komendanta Wojewódzkiego, powstałego wówczas województwa radomskiego.W miejsce Komendy Powiatowej utworzona została Komenda Rejonowa Straży Pożarnych, której Komendantem został chor. Wiesław Sztąberek, pełniący tę funkcję do lipca 1992 r., tj. do powołania Państwowej Straży Pożarnej.

Zdjęcie historyczne KP PSP w Kozienicach przedstawiające wozy strażackie przed budynkiem komendy, a wokół jednego z nich zgromadzeni są strażacy. Cześć z nich stoi przed wozem, część się o niego opiera, a część siedzi na jego dachu.

 

W 1972 r. uchwałą Powiatowej Rady Narodowej powołano Zawodową Straż Pożarną w Kozienicach. Do pracy przyjmowani byli w pierwszej kolejności przeszkoleni członkowie OSP. Dużą część strażaków stanowili również byli junacy, którzy po odbyciu zastępczej służby wojskowej, w większości pozostawali w służbie jako strażacy zawodowi. Z chwilą powołania Zawodowej Straży Pożarnej na bazie istniejących obiektów OSP, wykupiono sąsiednią działkę i przystąpiono do budowy nowej strażnicy. W 1979 r. - przy ogromnym wysiłku i wkładzie własnej robocizny strażaków - oddano do użytku nową strażnicę. Dobudowano boksy garażowe i pomieszczenia magazynowo-socjalne. Na bazie tych obiektów powołany został Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Pożarniczego. Komendantem Zawodowej Straży Pożarnej w Kozienicach, od jej powstania w 1972 r. do 1975 r. był Jan Ambroziak. Jego następcą - od 1975 r. aż do powstania PSP i odejścia na emeryturę 1 lipca 1992 r. był Wiesław Sztąberek. Z chwilą powstania Państwowej Straży Pożarnej, tj. w lipcu 1992 r. Komendantem Rejonowym został mł. kpt. Zbigniew Szczygieł.

W okresie swego istnienia Straż Pożarna w Kozienicach prowadziła wiele trudnych i niebezpiecznych akcji ratowniczo-gaśniczych. Oto przykłady kilku z takich akcji, przeprowadzonych w najnowszej historii pożarnictwa w Kozienicach:

  • 1972 r. - m. Anielin, gm. Magnuszew - pożar 106 ha lasu. Dzięki ogromnemu poświęceniu strażaków nie dopuszczono do spalenia dalszych kompleksów lasu.
  • 1973 r. - m. Kępa Niemojewska, gm. Grabów n/Pilicą - pożar 30 ha lasu połączony z wybuchami ogromnych ilości amunicji, pozostałej w lesie po bitwie w 1944 r. na "Przyczółku Warecko-Magnuszewskim".
  • 1974 r. - Kozienice, ul. Kolejowa - pożar 12 gospodarstw rolnych, uratowano 25 sąsiednich obiektów inwentarskich
  • 1983 r. - pożar w Zakładach Drzewnych w Nowinach k/Kozienic - spaleniu uległa część adm.-socjalna w zakładzie, uratowano halę produkcyjną i magazynową.
  • 1985 r. - wybuch i pożar Bloku Energetycznego nr 10 o mocy 500 MW w Elektrowni "Kozienice" w Świerżach Górnych. Akcję prowadzono w warunkach nocnych, na wysokości, przy dużym zagęszczeniu linii energetycznych. W jej wyniku uratowano blok nr 10 oraz sąsiedni blok energetyczny.
  • 1989 r. - pożar lasu w m. Krasna Dąbrowa, gm. Garbatka Letnisko. Spaleniu uległo 50 ha lasu oraz 8 budynków wsi Krasna Dąbrowa. Dzięki ogromnemu poświęceniu strażaków uratowano dalszy kompleks leśny oraz sąsiednie wsie.
  • 1990 r. - pożar w zakładzie Destylarni Żywicy w Garbatce Letnisko. W wyniku sprawnej akcji rat.- gaśn. uratowano palące się zbiorniki z terpentyną. Zapobiegło to ogromnym stratom w zakładzie oraz skażeniu środowiska naturalnego.
  • 1992 r. - tygodniowy pożar lasu w miejscowościach Studnie i Zieleniec, gm. Głowaczów. Spaleniu uległo 150 ha lasu.

 
Rok 1998 to rok 100-lecie istnienia straży pożarnej w Kozienicach. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zastępca Komendanta Głównego st. bryg. Marek Jasiński przekazał Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Kozienicach sztandar jako symbol wiernej i ofiarnej służby dla Ojczyzny. Sztandar to najwyższe wyróżnienie dla strażaków, którzy przy wykonywaniu swych codziennych zadań ryzykują własne życie by ratować życie i dobytek innych. Jednostka OSP z Kozienic została także uhonorowana brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.
W 1999 wchodzi w życie reforma administracji publicznej. PSP rozpoczyna działalność w nowej rzeczywistości administracyjnej, jej dotychczasowe jednostki zostają przegrupowane stosownie do nowego podziału administracyjnego kraju i w miejsce Komendy Rejonowej zostaje powołana Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej i pod taką nazwą działa do dzisiaj.

{"register":{"columns":[]}}