W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Konkurs plastyczny "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa"

plakat Konkurs plastyczny "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa"

Serdecznie  zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym, który kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, oraz pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa mazowieckiego w celu popularyzacji wiedzy na temat bezpieczeństwa pożarowego, kształtowania świadomości na temat niebezpieczeństw i zagrożeń związanych z zatruciem tlenkiem węgla, pożarów w obiektach mieszkalnych oraz zaktywizowanie do samodzielnego poszukiwania informacji, utrwalania wiedzy i promocji w zakresie  bezpieczeństwa pożarowego.

 

ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU:

  1. Konkurs jest dwuetapowy i obejmuje dwie kategorie dla poszczególnych grup
    (1. Szkoła Podstawowa, 2. Szkoła Ponadpodstawowa, 3. Dom Pomocy Społecznej):
  1. Film,
  2. Prace plastyczne.

Instytucja biorąca udział w konkursie zgłasza uczestników indywidualnie lub zespół składający się z dowolnej liczby osób, w tym przynajmniej jednego opiekuna (osoby dorosłej - w przypadku zgłoszenia zespołu składającego się z dzieci lub młodzieży niepełnoletniej).

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia do Konkursu, oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego, oświadczenia uczestnika w zakresie autorskich praw majątkowych oraz przesłanie dokumentów i pracy do właściwej terenowo Komendy Powiatowej/Miejskiej PSP.

Pierwszy etap Konkursu odbywa się na szczeblu powiatowym. Wyłonienie finalistów spośród nadesłanych prac przeprowadza komisja konkursu powołana przez komendanta powiatowego lub miejskiego PSP właściwego dla siedziby instytucji zgłaszającej pracę konkursową.

Na szczeblu powiatowym wyłaniani są finaliści w kategorii A. Film i B. Praca Plastyczna, którzy kwalifikują się do finału wojewódzkiego – po jednym zwycięzcy w danej kategorii dla grupy 1. Szkoła Podstawowa, 2. Szkoła Ponadpodstawowa, 3. Dom Pomocy Społecznej.

Finał konkursu odbywa się na szczeblu wojewódzkim. Komisja konkursowa powołana przez mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP wyłoni finalistów – po jednym w każdej z dwóch kategorii dla poszczególnych grup (1. Szkoła Podstawowa, 2. Szkoła Ponadpodstawowa, 3. Dom Pomocy Społecznej).

 

Prace z powiatu kozienickiego należy przesyłać do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach do 15 listopada 2021 roku.

 

opracowanie: KW PSP Warszawa

Materiały

Regulamin Konkursu plastycznego "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa"
Regulamin​_konkursu​_CZUJKA​_na​_straży​_Twojego​_bezpieczeństwa.pdf 0.17MB
Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego
Karta​_zgłoszenia.pdf 0.10MB
Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego
Oświadczenie​_rodzica​_-​_opiekuna​_prawnego-1.pdf 0.02MB
Oświadczenie autorskie prawa majatkowe
Oświadczenie​_autorskie​_prawa​_majątkowe.pdf 0.16MB

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}