W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Grupy Specjalistyczne


Grupa ratownictwa chemicznego i ekologicznego

Na terenie powiatu leżajskiego zlokalizowana jest specjalistyczna grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego, funkcjonująca na poziomach gotowości operacyjnej ABC . Grupa utworzona została na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Leżajsk oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nowa Sarzyna będące jednostkami podległymi pod Komendę Powiatową Panstwowej Straży Pożarnej w Leżajsku. Grupa realizuje zakres zadań przewidzianych w zasadach organizacji ratownictwa chemiczno- ekologicznego w krajowym systemie ratowniczo gaśniczym.

Grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego prowadzą działania w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego związanego z uwolnieniem, przedostaniem się substancji niebezpiecznych do środowiska naturalnego. Działania te są prowadzone w czasie wystąpienia awarii  w zakładach przemysłowych dużego i zwiększonego ryzyka, na instalacjach technologicznych, w pomieszczeniach magazynowych, podczas transportu, kolejowego drogowego i kolejowego.

Wyposażenie techniczne grup pozwala na wykonanie m.in. następujących działań:
•    określanie zagrożenia i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
•    dokonywanie pomiarów stężeń substancji niebezpiecznych za pomocą przyrządów pomiarowych ( toksykomierzy, eksplozymetrów, radiometrów), 
•    uszczelnianie wycieków za pomocą poduszek podciśnieniowych, korków pneumatycznych , taśm, pasty, kitu uszczelniającego itp.,
•    pompowanie różnych substancji chemicznych w tym ropopochodnych, kwasów i zasad za pomocą pomp: wężowych, beczkowych, wirowych, turbinowych, membranowych,
•    krótkotrwałe magazynowanie substancji na wyposażeniu samochodu ratownictwa chemicznego znajdują się różnego rodzaju zbiorniki, które po rozłożeniu pozwalają zgromadzić substancje niebezpieczne, 
•    prowadzenie dekontaminacji osób poszkodowanych, ratowników,
•    prowadzenie akcji związanych z usuwaniem skażeń substancjami ropopochodnymi za pomocą separatora oleju oraz tam do graniczenia skażeń na ciekach wodnych.

Na wyposażeniu grup są samochody pożarnicze, między innymi : ratowniczo-gaśnicze, ciężki samochód ratownictwa chemicznego, lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy, lekki samochód rozpoznania chemicznego.
Samochody te są wyposażone w specjalistyczne przyrządy pomiarowe, za pomocą których można dokonać analizy chemicznej i określić rodzaj występującego zagrożenia.

{"register":{"columns":[]}}