W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych,
 • ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • pochodzą z różnych źródeł a napisy będą dodawane sukcesywnie do starszych filmów,
 • niektóre materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • pochodzą z różnych źródeł.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-11-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: sekc. Artur Dziekan.
 • E-mail: artur.dziekan@kppsp.mielec.pl
 • Telefon: 17 780 09 82

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu
 • Adres: ul.Henryka Sienkiewicza 54
  39-300 Mielec
 • E-mail: kpmielec@podkarpacie.straz.pl
 • Telefon: 17 780 09 70

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi wejścia od ul. Henryka Sienkiewicza zawierające przeszkody (schody) dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem głównym znajduje się domofon umożliwiający informowanie o przybyciu do budynku komendy.

Przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Komendy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W przypadku potrzeby obsłużenia osoby niepełnosprawnej zostanie ona obsłużona w wyznaczonym  biurze na parterze przez pracownika komendy.

Materiały

Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publicznego
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publicznego.pdf 0.11MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.11.2020 19:56 mł. bryg. Wojciech Kopacz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Operacyjno-Szkoleniowy
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 3.0 02.04.2021 19:51 mł. bryg. Wojciech Kopacz
Deklaracja dostępności 2.0 25.11.2020 20:46 mł. bryg. Wojciech Kopacz
Deklaracja dostępności 1.0 25.11.2020 19:56 mł. bryg. Wojciech Kopacz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}