W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach (KP PSP) przy ul. 3 Maja 140 nie spełnia wszystkich minimalnych wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Jest częściowo dostosowana do dostępności osób ze szczególnymi potrzebami.
Otoczenie budynku nie posiada jasnego i klarownego systemu informacji nawigujących. Do budynku prowadzą dwa wejścia.  Wejścia posiadają drzwi skrzydłowe, których otwarcie przez osoby poruszające się na wózku wymaga zaangażowania osoby do pomocy.

  • Wejście A usytułowane jest od ul. 3 Maja i przeznaczone jest dla przyjmowania interesantów, znajduje się na poziomie gruntu, ma odpowiednią szerokość, droga dojścia posiada niewielkie poziome bariery utrudniające poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. W otoczeniu wejścia nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnych.
  • Wejście B znajduję się w przewiązce pomiędzy pomieszczeniami Jednostki Ratowniczo Gaśniczej (JRG), a budynkiem KP PSP od strony placu wewnętrznego, ma odpowiednią szerokość, znajduje się na poziomie gruntu, droga dojścia posiada niewielkie poziome bariery utrudniające poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. W otoczeniu wejścia wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wykonane i oznakowane poziomo i pionowo zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W bezpośredniej bliskości od wejścia A, po lewej stronie, na tym samym poziomie usytuowane jest pomieszczenie Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego (SKKP) stanowiące punkt przyjęcia interesantów. Pomieszczenie SKKP i hol dostępne są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoby mogą korzystać z usług w pozycji stojącej, jak i siedzącej. Dyżurni SKKP są zobligowani do wszelkiej niezbędnej pomocy w uzyskaniu informacji o sposobie załatwieniu spraw.

Ciągi komunikacyjne na parterze są o odpowiedniej szerokości i wolne od barier poziomych. W budynku brak jest osobnego pomieszczenia do obsługi zapewniającego poufność lub do odpoczynku petentów. W obiekcie istnieją łazienki, które nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ze względu na brak windy, osoby o ograniczonej możliwości poruszania lub poruszające się na wózkach inwalidzkich nie mają możliwości swobodnego przemieszczenia się na piętro budynku. Osoby te obsługiwane są w pomieszczeniu SKKP lub innym wyznaczomym miejscu na parterze przez funkcjonariuszy lub pracowników KP PSP merytorycznie odpowiedzialnych za załatwienie sprawy. Ewentualnej asysty lub pomocy osób z niepełnosprawnością udziela służba dyżurna JRG zgodnie z wewnętrznymi regulacjami .

Dla zapewnienia możliwie najwyższego komfortu podczas spotkania i usprawnienia jego przebiegu (np. poprzez ograniczenie ryzyka oczekiwania lub wcześniejsze przygotowanie niezbędnych dokumentów) proponuje się wizytę po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem prowadzącym sprawę/zajmującym się zadaniami z danego zakresu tematycznego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Materiały

Zakres działalności KP PSP - tekst odczytywany maszynowo
Zakres​_działalności​_KP​_PSP​_-​_tekst​_odczytywany​_maszynowo.docx 0.02MB
Informacja o działalności KP PSP łatwa do czytania - tekst ETR
Informacja​_o​_działaności​_KP​_PSP​_łatwa​_do​_czytania​_-​_tekst​_ETR.pdf 0.37MB
Procedura obsługi i ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami
4-Procedura​_obsługi​_osób​_ze​_szczególnymi​_porzrebami​_Załącznik​_do​_Decyzji​_nr​_(1).pdf 0.14MB
Wniosek o zapewnienie tłumacza - Załącznik nr1 do procedury
Wniosek​_o​_zapewnienie​_tlumacza​_w​_polskim​_jezyku​_migowym.pdf 0.20MB
Wniosek o zapewnienie dostępności - Załącznik nr 2 do procedury
Wniosek​_o​_zapewnienie​_dostępności.pdf 0.19MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.09.2021 10:30 Krzysztof Jaskulski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Jaskulski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacje dla osób z niepełnosprawnościami 12.0 09.12.2021 11:28 Krzysztof Jaskulski
Informacje dla osób z niepełnosprawnościami 11.0 19.11.2021 19:54 Krzysztof Jaskulski
Informacje dla osób z niepełnosprawnościami 10.0 19.11.2021 19:48 Krzysztof Jaskulski
Informacje dla osób z niepełnosprawnościami 9.0 19.11.2021 17:30 Krzysztof Jaskulski
Informacje dla osób z niepełnosprawnościami 8.0 15.11.2021 18:34 Krzysztof Jaskulski
Informacje dla osób z niepełnosprawnościami 7.0 10.11.2021 14:05 Krzysztof Jaskulski
Informacje dla osób z niepełnosprawnościami 6.0 10.11.2021 13:47 Krzysztof Jaskulski
Informacje dla osób z niepełnosprawnościami 5.0 06.10.2021 12:46 Krzysztof Jaskulski
Informacje dla osób z niepełnosprawnościami 4.0 27.09.2021 08:53 Krzysztof Jaskulski
Informacje dla osób z niepełnosprawnościami 3.0 24.09.2021 15:00 Krzysztof Jaskulski
Informacje dla osób z niepełnosprawnościami 2.0 24.09.2021 14:56 Krzysztof Jaskulski
Informacje dla osób z niepełnosprawnościami 1.0 24.09.2021 10:30 Krzysztof Jaskulski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}