W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony www Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-04
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Wojdat.
 • E-mail: d.wojdat@strazskarzysko.pl
 • Telefon: 478018531

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej
 • Adres: ul. 1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna
 • E-mail: skarzysko@straz.kielce.pl
 • Telefon: 41 2511757

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej znajduje się przy ul. 1-go Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna. Do budynku prowadzi  jedno wejście od strony ul. 1-go Maja. Do wejścia prowadzą schody. Brak jest podjazdu lub windy dla wózków inwalidzkich. Przy drzwiach wejściowych znajduje się domofon z elektrozamkiem, który odblokowuje wejście drzwi. Wejście prowadzi do przedsionka w którym znajduje się tablica informacyjna rozkładu pomieszczeń poszczególnych wydziałów i sekcji komendy powiatowej. Z przedsionka prowadzą schody na hol dolny budynku. Drzwi wejściowe  do komendy jak i drzwi z przedsionka są skrzydłowe, otwierane ręcznie, bez automatyki.

Na holu dolnym, budynku znajduje się biurko podoficera. Przy biurku całodobowo pełni służbę podoficer który w zaistniałych potrzebach udziela dodatkowych informacji w sprawach kontaktu z pracownikami komendy lub w razie zaistniałej potrzeby wzywa pracownika odpowiedzialnego merytorycznie. Z holu dolnego na piętro budynku oraz sekretariatu prowadzą schody. Z powodu braku windy dostęp do wyższych kondygnacji budynku dla osób mających problemy z poruszaniem się  jest utrudniony.

Na holu dolnym znajduje się toaleta podobnie jak i na piętrze przy sekretariacie oraz holu górnym z prawej strony przy zejściu ze schodów. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku kontrastowym, powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących.

Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla ośmiu pojazdów.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Materiały

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w KP PSP Skarżysko-Kamienna
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności​_osobom​_ze​_szczególnymi​_potrzebami​_w​_KP​_PSP​_Skarżysko-Kamienna.pdf 0.55MB
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publicznego.pdf 2.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.09.2021 10:16 st. kpt. Tomasz Kandyba
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agnieszka Ubysz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 2.0 10.03.2022 10:10 st. kpt. Tomasz Kandyba
Deklaracja dostępności 1.0 27.09.2021 10:16 st. kpt. Tomasz Kandyba

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}