W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Skarżysku-Kamiennej

Dowódca JRG

bryg. Jarosław Janowski

tel: 47 8018505

mail: dca.jrg.skrzysko@straz.kielce.pl

Zastępcy Dowódcy JRG

st. kpt. Sławomir Wawrzak

tel: 47 8018506

mail: zca.jrg.skrzysko@straz.kielce.pl

 

Zadania JRG

1) prowadzenie akcji ratowniczo–gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacja miejscowych zagrożeń,
2) wykonywanie pomocniczych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
3) prowadzenie szkolenia pożarniczego i doskonalenia zawodowego,
4) współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi,
5) utrzymywanie sprzętu i obiektów w pełnej gotowości bojowej.

Zadania strażaków pełniących służbę w systemie zmianowym

1) pozostawanie w czasie służby w stałej gotowości do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych,
2) utrzymywanie sprzętu i wyposażenia we właściwym stanie technicznym i stałej gotowości do użytku,
3) wykazanie się wysokim, odpowiednim dla danego stanowiska poziomem wiedzy i umiejętności zawodowych,
4) dbanie o zachowanie i rozwijanie wysokiej sprawności fizycznej,
5) uczestniczenie w szkoleniu organizowanym poza czasem służby,
6) uczestniczenie w działaniach ratowniczych,
7) utrzymywanie pomieszczeń socjalno–bytowych, garaży, warsztatu i placu w należytej czystości,
8) rzetelne i nienaganne wykonywanie obowiązków służbowych,
9) zdyscyplinowanie, ofiarność i fachowość w wykonywaniu zadań,
10) przejawienie aktywności, samodzielności i inicjatywy w służbie podczas działań ratowniczych,
11) przestrzeganie obowiązujących regulaminów i ustalonych zasad w służbie oraz podczas działań ratowniczo–gaśniczych, w tym szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
12) wykonywanie rozkazów, zarządzeń i poleceń przełożonych.

{"register":{"columns":[]}}