W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Skarżysku-Kamiennej

Dowódca JRG

st. bryg. Jarosław Janowski

tel: 47 8018505

mail: dca.jrg.skrzysko@straz.kielce.pl

Zastępca Dowódcy JRG

 asp. sztab.  Rafał Siedlecki

tel: 47 8018506

mail: zca.jrg.skrzysko@straz.kielce.pl

 

Zadania JRG

1)     z zakresu spraw jrg:

 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 • dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji miejscowych zagrożeń;
 • wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 • wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 • wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego;
 • przygotowywanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
 • współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
 • realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;
 • prowadzenie doskonalenia zawodowego;
 • udział  w aktualizacji:
 •  stanu gotowości operacyjnej;
 •  procedur ratowniczych;
 •  dokumentacji operacyjnej;
 • udział w przygotowywaniu analiz z działań ratowniczych;
 • współpraca z właściwymi organami i podmiotami podczas zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych zagrożeniem czynnikiem biologicznym, w tym podczas zdarzeń     o charakterze terrorystycznym.

2)     z zakresu spraw szkoleniowych:

   • planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i ksrg na obszarze powiatu;
   • organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
   • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksrg na obszarze powiatu;
   • organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
   • planowanie i organizacja szkoleń doskonalących, w tym medycznego, na potrzeby komendy powiatowej i ksrg oraz ochotniczych straży pożarnych na obszarze powiatu.
{"register":{"columns":[]}}