W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony:

BIP KRRiT: https://www.gov.pl/web/krrit/mapa-strony/?show-bip=true

oraz do strony

KRRiT: http://www.krrit.gov.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-09

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Wyłączenia:  podstrona mapy.krrit.gov.pl jest wyłączona z obowiązku zapewniania dostępności.

Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, oraz, aby serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0)

Dostępna strona

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt:

zrp@krrit.gov.pl
tel.: 22 597 30 16

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz wnioski o zapewnienie dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić o udostępnienie:

 • treści opublikowanych na cyfrowej stronie internetowej,
 • aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu;
 • informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu lub opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Wniosek powinien zawierać:

 • Dane osoby zgłaszającej,
 • Wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • Sposób kontaktu. Jeżeli osoba wnioskująca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie wraz z zawiadomieniem kiedy realizacja podanego wniosku będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Biuro KRRiT - Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, Warszawa

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

 • Do budynku osoby niepełnosprawne z dysfunkcją ruchową mogą dostać się wejściem głównym, przy którym znajduje się pochylnia z kostki brukowej. Drzwi aluminiowe z dużym uchwytem, otwierane na zewnątrz.
 • Kancelaria znajduje się po lewej stronie od wejścia.
 • Biuro ochrony po prawej stronie.
 • Dalsze przejście zabezpieczone jest aluminiowymi drzwiami z szybą, których szerokość umożliwia przejazd osobie na wózku.
 • W przypadku trudności, pomocą służy ochrona obiektu.
 • Numer telefonu do ochrony obiektu znajduje się na tabliczce przy wejściu głównym do budynku: 0 22-597-31-79;

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • W budynku są dwie windy o szerokości drzwi 80 cm (kabina o wymiarach 125 cm na 125 cm), które zatrzymują się na każdym piętrze obiektu.
 • Korytarze i hole są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową. Jest zapewniony dostęp do większości pomieszczeń na piętrach. W budynku znajdują się wydzielone strefy do których mają dostęp uprawnieni pracownicy.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
 • W obiekcie brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnej.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 • Obiekt zlokalizowany w strefie płatnego parkowania. Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych przez Urząd Miasta znajdują się na parkingu przylegającym do budynku, w odległości około 50m od wejścia do obiektu.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

 • Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 • W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą, jednocześnie wskazując metodę komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN).

Wydział Abonamentu RTV - ul. Sobieskiego 101, Warszawa

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

 • Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchu. Przy schodach znajduje się platforma przyschodowa do transportu osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku prowadzą szerokie przeszklone drzwi aluminiowe otwierane na zewnątrz.
 • Biuro ochrony po prawej stronie od wejścia.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • Budynek nie jest wyposażony w windę.
 • Hol i korytarze są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniająca poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową.
 • Ograniczony dostęp do pomieszczeń na parterze.
 • Piętro jest strefą wydzieloną wyłącznie dla pracowników.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

 • Brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • W obiekcie brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnej.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 • Budynek zlokalizowany jest na terenie ogrodzonej posesji, wyposażonej w duży parking dla interesariuszy.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym

 • Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 • W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
 • Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą, jednocześnie wskazując metodę komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN).

Koordynator dostępności:
Krzysztof Szczuchniak
tel. 22 597 31 35; 606 694 208
krzysztof.szczuchniak@krrit.gov.pl

Zdjęcia (3)