W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Edukacja medialna – spotkanie KRRiT ze środowiskiem naukowców

02.12.2021

30 listopada br., w ramach cyklu spotkań poświęconych edukacji medialnej, członkowie KRRiT spotkali się z przedstawicielami publicznych uczelni wyższych.

Zdjęcie ilustracyjne w poziomie. Przy stole siedzą przedstawiciele KRRiT. Po lewej stronie na ścianie zawieszony monitor, na którym widać uczestników spotkania łączących się online

Obowiązująca od 1 listopada 2021 r. nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji poszerza dotychczasowe obowiązki KRRiT o prowadzenie badań i dokonywanie oceny realizacji stanu edukacji medialnej, w tym oceny działań dostawców usług medialnych i dostawców platform udostępniania wideo w tym zakresie. KRRiT będzie też przekazywała Komisji Europejskiej sprawozdania ze stanu edukacji medialnej, w tym oceny działań dostawców usług medialnych i dostawców platform udostępniania wideo w tym zakresie.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji staje się zatem koordynatorem i inspiratorem wspólnych działań instytucji rządowych i naukowych w obszarze edukacji medialnej.

Podczas spotkania ze środowiskiem naukowców goście zaprezentowali dorobek swoich uczelni w zakresie edukacji medialnej, w szczególności dotyczący programów nauczania dla studentów wybranych kierunków, warsztatów dla nauczycieli i uczniów oraz dla różnych grup społecznych i wiekowych. Dokonano wymiany informacji o publikacjach i wydawnictwach naukowych oraz konferencjach poświęconych tej tematyce.

Uwagę poświęcono także tematowi organizacji ogólnokrajowej olimpiady nt. edukacji medialnej, którą koordynuje Uniwersytet Warszawski we współpracy z uczelniami z całej Polski. Inicjatywa ta, zdaniem KRRiT, powinna być kontynuowana ze wsparciem mediów, w szczególności publicznych.

KRRiT wyraziła zainteresowanie potrzebami środowisk naukowych ze strony instytucji państwa, w tym w szczególności Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Pełnomocnika ds. Cyfryzacji w KPRM.

Uzgodniono, że KRRiT będzie pełniła rolę popularyzatora dorobku środowisk naukowych w dziedzinie edukacji medialnej udostępniając na stronie internetowej aktualizowane przez uczelnie zbiory prac naukowych, wydawnictw i materiałów poświęconych tej tematyce, a także informacje o wydarzeniach z nią związanych.

Kolejne spotkania poświęcone edukacji medialnej planowane są z udziałem organizacji pozarządowych zajmujących się tą tematyką, a następnie z dostawcami audiowizualnych usług medialnych i platformami  udostępniania wideo (VSP).

{"register":{"columns":[]}}