W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Napisy będą stopniowo dodawane do starszych filmów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Cezary Rynkun.
 • E-mail: rynkun.cezary@szczecin.kwpsp.gov.pl
 • Telefon: 914808848

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
 • Adres: ul. Firlika 9/14
  71-637 Szczecin
 • E-mail: kancelaria@szczecin.kwpsp.gov.pl
 • Telefon: 914808803

 

Nadzór nad zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

 • koordynator ds. dostępności architektonicznej – st. bryg. Sylwester Podwyszyński, e-mail: spodwyszynski@szczecin.kwpsp.gov.pl  lub tel.  91 480 88 10
 • koordynator ds. dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej – st. sekc. Krystian Król, e-mail: kkrol@szczecin.kwpsp.gov.pl  lub tel. 91 480 88 49

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres urzędu:
Komenda Wojewódzka PSP w Szczecinie,
ul. Firlika 9-14,
71-637 Szczecin,

urząd znajduje się w dzielnicy Drzetowo – Grabowo.

Goście i interesanci korzystają z głównego wejścia do budynku od ul. Firlika. Dostęp do terenu organu jest otwarty w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30. Przed budynkiem znajduje się parking.

Główne wejście, usytuowanego naprzeciw bramy wjazdowej, znajduje się na poziomie parkingu. Skrzydło drzwiowe stale udostępnione prowadzące do budynku ma szerokość 1 m. Drzwi po całkowitym otwarciu mają szerokość 2,0 m.

W holu wejściowym po prawej stronie znajduje się tablica informacyjna. W dalszej części holu idąc w prawo znajduje się winda o szerokości drzwi w świetle 90 cm, którą można dojechać na drugie piętro, gdzie znajduje się kancelaria i sekretariat urzędu. Z windy wysiada się na spocznik korytarza II piętra, gdzie znajdują się drzwi o szerokości 1 m prowadzące bezpośrednio na korytarz.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na drugim piętrze w środkowej części budynku. Szerokość drzwi do toalety – 90 cm.

Przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe oznaczone kopertami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Opis sposobu dojazdu komunikacją miejską ZTM

Do siedziby urzędu można dotrzeć tramwajem liniami nr 1, 6, 11 i autobusem linii 67 wysiadając na przystanku Antosiewicza oraz tramwajem linii 5 i autobusami linii 53 i 60 wysiadając na przystanku Stocznia Szczecińska. Długość drogi z przystanku tramwajowego do wejścia głównego do budynku KW PSP to około 100 m przy czym należy iść chodnikiem wzdłuż ogrodzenia jednostki. Chodnik prowadzący do budynku nie jest wyposażony w ścieżkę naprowadzającą dla  osób niewidomych i słabowidzących.

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i  porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB. 
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie. 
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Ułatwienia dostępu – Pomoc

 

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publicznego.pdf 0.06MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności 2023
PD​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności​_2023.pdf 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.12.2020 21:07 Cezary Rynkun
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Cezary Rynkun
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 18.0 20.03.2024 14:16 Krystian Król
Deklaracja dostępności 17.0 20.03.2024 14:16 Krystian Król
Deklaracja dostępności 16.0 09.03.2023 08:03 bryg. Krzysztof Kosowicz
Deklaracja dostępności 15.0 19.04.2022 08:48 bryg. Krzysztof Kosowicz
Deklaracja dostępności 14.0 19.04.2022 08:42 bryg. Krzysztof Kosowicz
Deklaracja dostępności 13.0 16.07.2021 08:36 st. str. Cezary Rynkun
Deklaracja dostępności 12.0 31.05.2021 11:18 st. str. Cezary Rynkun
Deklaracja dostępności 11.0 27.05.2021 14:13 st. str. Cezary Rynkun
Deklaracja dostępności 10.0 27.05.2021 14:12 st. str. Cezary Rynkun
Deklaracja dostępności 9.0 26.03.2021 09:11 str. Cezary Rynkun
Deklaracja dostępności 8.0 26.03.2021 09:04 str. Cezary Rynkun
Deklaracja dostępności 7.0 09.03.2021 09:50 bryg. Krzysztof Kosowicz
Deklaracja dostępności 6.0 24.02.2021 14:30 bryg. Krzysztof Kosowicz
Deklaracja dostępności 5.0 24.12.2020 11:52 str. Cezary Rynkun
Deklaracja dostępności 4.0 22.12.2020 14:12 str. Cezary Rynkun
Deklaracja dostępności 3.0 17.12.2020 17:03 str. Cezary Rynkun
Deklaracja dostępności 2.0 08.12.2020 21:53 str. Cezary Rynkun
Deklaracja dostępności 1.0 07.12.2020 21:07 Cezary Rynkun

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}