W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Napisy będą stopniowo dodawane do starszych filmów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Cezary Rynkun.
 • E-mail: rynkun.cezary@szczecin.kwpsp.gov.pl
 • Telefon: 914808848

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
 • Adres: ul. Firlika 9/14
  71-637 Szczecin
 • E-mail: kancelaria@szczecin.kwpsp.gov.pl
 • Telefon: 914808803

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 Budynek wyposażony w windę (chwilowo winda jest nieczynna ze względu na awarię). Dostęp dla osób niepełnosprawych poruszających się na wózkach jedynie do pomieszczeń na parterze.

Budynek Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich do każdego pokoju w obiekcie. Budynek wyposażony w windę. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.12.2020 21:07 Cezary Rynkun
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Cezary Rynkun
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 6.0 24.02.2021 14:30 bryg. Krzysztof Kosowicz
Deklaracja dostępności 5.0 24.12.2020 11:52 str. Cezary Rynkun
Deklaracja dostępności 4.0 22.12.2020 14:12 str. Cezary Rynkun
Deklaracja dostępności 3.0 17.12.2020 17:03 str. Cezary Rynkun
Deklaracja dostępności 2.0 08.12.2020 21:53 str. Cezary Rynkun
Deklaracja dostępności 1.0 07.12.2020 21:07 Cezary Rynkun

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP