W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:


1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (71-637 Szczecin, ul. Firlika 9/14, tel. 91 4808801, fax. 91 4808802, e-mail: sekretariat@szczecin.kwpsp.gov.pl).
2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych p. Zbigniew Adamczyk  (71-637 Szczecin, ul. Firlika 9/14, tel. 91 4808809, fax. 91 4808802, e-mail: iod@szczecin.kwpsp.gov.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu  oraz prowadzonych działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.
Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Materiały

obowiazek​_informacyjny.pdf
obowiazek​_informacyjny.pdf 0.20MB
odpowiedzialnosc​_i​_zadania​_innych​_niz​_psp​_jednostek​_ochrony​_przeciwpozar​_​_​_.pdf
odpowiedzialnosc​_i​_zadania​_innych​_niz​_psp​_jednostek​_ochrony​_przeciwpozar​_​_​_.pdf 0.14MB
Klauzula​_informacyjna​_dot​_monitoringu
Klauzula​_informacyjna​_dot​_monitoringu.docx 0.01MB
klauzula​_informacyjna​_dot​_przyjmowania​_zgloszen​_alarmowych
klauzula​_informacyjna​_dot​_przyjmowania​_zgloszen​_alarmowych.docx 0.02MB
klauzula​_informacyjna​_dla​_interesantow​_(1)
klauzula​_informacyjna​_dla​_interesantow​_(1).docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.11.2020 22:02 Cezary Rynkun
Wytwarzający/ Odpowiadający:
IODO
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula informacyjna (RODO) 8.0 19.10.2022 10:46 bryg. Krzysztof Kosowicz
Klauzula informacyjna (RODO) 7.0 19.10.2022 10:27 bryg. Krzysztof Kosowicz
Klauzula informacyjna (RODO) 6.0 19.04.2022 09:10 bryg. Krzysztof Kosowicz
Klauzula informacyjna (RODO) 5.0 21.10.2021 11:49 st. str. Cezary Rynkun
Klauzula informacyjna (RODO) 4.0 21.10.2021 11:22 st. str. Cezary Rynkun
Klauzula informacyjna (RODO) 3.0 21.10.2021 11:21 st. str. Cezary Rynkun
Klauzula informacyjna (RODO) 2.0 08.12.2020 21:52 str. Cezary Rynkun
Klauzula informacyjna (RODO) 1.0 29.11.2020 22:02 Cezary Rynkun

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}