W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Prewencja społeczna

Wykaz rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
Lista Zakładów Dużego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Informacja została przygotowana w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2145).

 

 

 

Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej:

 

 1. Informacja o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach,
 2. Informacja o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich  zmianach,
 3. Informacja o przedłożonych zgłoszeniach zakładów o dużym ryzyku,
 4. Informacja o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom (PZA),
 5. Informacja o kontrolach planowych w terenie,
 6. Informacja o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie zewnętrznego planu operacyjno- ratowniczego,
 7. Informacja o decyzjach wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (o decyzjach ustalających grupy zakładów, których zlokalizowanie w niedużej odległości od siebie może spowodować efekt domina),
 8. Informacja o decyzjach wydanych na podstawie art. 267a ust. 2  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 9. Instrukcja postępowania mieszkańców na wypadek awarii,
 10. Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, aktualizowanym corocznie wykazu substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach o dużym ryzyku,
 11. Zakres uzasadnienia odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

Materiały

Zawiadomienie o rozpoczęciu prac dot. opracowania ZPOR LNG
zawiadomienie​_o​_rozpoczciu​_prac​_dot​_​_opracowania​_zpor​_lng.docx 0.02MB
Zawiadomienie o opracowaniu projektu ZPOR LNG
zawiadomienie​_o​_opracowaniu​_projektu​_zpor​_lng.pdf 0.35MB
Zawiadomienie o opracowaniu ZPOR dla LNG Świnoujście
zawiadomienie​_o​_opracowaniu​_zpor​_dla​_lng​_swinoujscie.pdf 0.36MB
Informacje o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich zmianach
INFORMACJA​_O​_PRZYJETYCH​_ZEWNETRZNYCH​_PLANACH​_OPERACYJNO-RATOWNICZYCH​_LUB​_ICH​_ZMIANACH.docx 0.02MB
Informacje o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie zewnętrznego planu operacyjnego-ratowniczego
INFORMACJA​_MOZLIWOSCI​_UDZIALU​_SPOLECZENSTWA​_W​_POSTEPOWANIU​_​_KTOREGO​_PRZEDMIOTEM​_JEST​_SPORZADZENIE​_ZEWNETRZNEGO​_PLANU​_OPERA.docx 0.01MB
Informacja o decyzjach wydanych na podstawie art. 267a ust. 2
INFORMACJA​_O​_DECYZJACH​_WYDANYCH​_NA​_PODSTAWIE​_art​_​_267a​_ust​_​_2.docx 0.01MB
Zakres uzasadnienia odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego
ZAKRES​_UZASADNIENIA​_ODSTAPIENIA​_OD​_SPORZADZENIA​_ZEWNETRZNEGO​_PLANU​_OPERACYJNO-RATOWNICZEGO.docx 0.01MB
Instrukcja postępowania mieszkańców na wypadek awarii
instrukcja​_postepowania.docx 0.02MB
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU W PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE AKTUALIZOWANYM COROCZNIE WYKAZU SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
zamieszczeniu​_w​_publicznie​_dostepnym​_wykazie​_​_aktualizowanym​_corocznie​_wykazu​_substancji​_niebezpiecznych.doc 0.06MB
Informacje o kontrolach planowanych w terenie
informacja​_o​_kontrolach​_planowych​_w​_terenie.docx 0.02MB
Informacje o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom (PZA)
informacja​_o​_pozytywnie​_zaopiniowanych​_programach​_zapobiegania​_powaznym​_awariom​_​_pza​_.docx 0.02MB
INFORMACJA O PRZEDŁOŻONYCH ZGLOSZENIACH ZAKLADÓW O ZWIĘKSZONYM RYZYKU LUB O DUŻYM RYZYKU
informacja​_o​_przedlozonych​_zgloszeniach​_zakladow​_o​_zwiekszonym​_ryzyku​_lub​_o​_duzym​_ryzyku.docx 0.02MB
Informacja o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach
informacja​_o​_zatwierdzonych​_raportach​_o​_bezpieczenstwie​_lub​_ich​_zmianach.doc 0.06MB
Informacje o decyzjach wydanych na podstawie art. 264d ust. 1
informacja​_o​_decyzjach​_wydanych​_na​_podstawie​_art​_​_264d​_ust​_​_1​_ustawy​_​_1​_.docx 0.01MB
Aktualizacja wykazu substancji-2020
Aktualizacja​_wykazu​_substancji​_2020.doc 0.06MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
08.12.2020 21:55 str. Cezary Rynkun
Pierwsza publikacja:
04.11.2020 16:19 Cezary Rynkun
Lista OSP w KSRG