W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zgłoszenie zakończenia budowy instalacji fotowoltaicznej do organów PSP

Zgłoszenie zakończenia budowy instalacji fotowoltaicznej do organów PSP

Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia
z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa
w art. 56 ust. 1a.

Zgodnie z art. 6 pkt. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021., poz. 869) Inwestor jest obowiązany zawiadomić komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej właściwego dla miejsca lokalizacji inwestycji o zakończeniu budowy obiektu budowlanego istotnego ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem i o zamiarze przystąpienia do jego użytkowania, w celu zajęcia przez tego komendanta stanowiska, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

 

 

PRZYKŁAD:

Dla zawiadomień o zakończeniu budowy urządzeń fotowoltaicznych wykonanych na terenie m. Szczecin właściwy terenowo dla lokalizacji inwestycji jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie  (adres do korespondencji: ul. Grodzka 1/5, 70-560 Szczecin, tel. 914348404) 

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.03.2022 10:55 st. str. Cezary Rynkun
Wytwarzający/ Odpowiadający:
WZ
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zgłoszenie zakończenia budowy instalacji fotowoltaicznej do organów PSP 2.0 18.03.2022 11:33 st. str. Cezary Rynkun
Zgłoszenie zakończenia budowy instalacji fotowoltaicznej do organów PSP 1.0 18.03.2022 10:55 st. str. Cezary Rynkun

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}