W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Pierwsze na Mazowszu szkolenie dla strażaków OSP na prawo jazdy kategorii „C”

21.07.2022

Pierwsze na Mazowszu szkolenie dla strażaków OSP na prawo jazdy kategorii „C”

21 lipca 2022 roku rozpoczęło się pierwsze szkolenie w zakresie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności kierowców - strażaków ratowników OSP na prawo jazdy kategorii C.

Rozpoczęcia kursu dokonał Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Nowosielski oraz Zastępca Naczelnika Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie mł. bryg. Dominik Chodowicz.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Warszawie. W pierwszej turze szkolenia, udział weźmie łącznie 12 druhów OSP z powiatów:

- ciechanowskiego: 5 druhów OSP,

- sierpeckiego: 2 druhów OSP,

- płońskiego: 5 druhów OSP.

Program jest w pełni finansowany z budżetu Państwowej Straży Pożarnej. Szkolenie jest związane z realizacją zobowiązań zawartych w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych z dnia 17 grudnia 2021 roku.

Szkolenie jest dedykowane dla strażaka ratownika z Ochotniczej Straży      Pożarnej, spełniającego następujące wymagania:

  1. został skierowany na szkolenie przez przedstawiciela Zarządu OSP,
  2. ma ukończone 21 lat,
  3. posiada prawo jazdy kategorii B,
  4. posiada orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych,
  5. założył Profil Kandydata na Kierowcę na kat. C (w organie właściwym w sprawach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami) i udostępni jego numer organizatorowi szkolenia.

Jednocześnie, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych wymagane jest podpisanie umowy pomiędzy Komendantem Powiatowym PSP, a skierowanym strażakiem na pełnienie funkcji kierowcy w danym OSP na okres nie krótszy niż 5 lat, liczony od momentu uzyskania kwalifikacji.

Zakres nauki będzie obejmował 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin praktyki. Wszystko zakończy się państwowym egzaminem.

 

Opracowanie: sekc. Katarzyna Urbanowska – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Zdjęcia: kpt. Damian Kołpaczyński – Komenda Powiatowa PSP w Ciechanowie.

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}