W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Mapa strony

[{"title":"O nas","url":"/web/kwpsp-warszawa/o-nas","pageId":20119576,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Co robimy","url":"/web/kwpsp-warszawa/co-robimy","pageId":20119579,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Załatw sprawę","url":"/web/kwpsp-warszawa/zalatw-sprawe","pageId":20119581,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kontakt","url":"/web/kwpsp-warszawa/kontakt","pageId":20119580,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych","url":"/web/kwpsp-warszawa/rzeczoznawcy-do-spraw-zabezpieczen-przeciwpozarowych","pageId":20127214,"parentPageId":20127154,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Planowanie zagospodarowiania przestrzennego","url":"/web/kwpsp-warszawa/planowanie-zagospodarowiania-przestrzennego","pageId":20127210,"parentPageId":20127154,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje, rejestry i wykazy dotyczące zakładów o dużym ryzyku","url":"/web/kwpsp-warszawa/informacje-rejestry-i-wykazy-dotyczace-zakladow-o-duzym-ryzyku","pageId":20199490,"parentPageId":20127154,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Jak zostać strażakiem?","url":"/web/kwpsp-warszawa/jak-zostac-strazakiem","pageId":20126834,"parentPageId":20126833,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenia o naborze","url":"/web/kwpsp-warszawa/nabor","pageId":20198675,"parentPageId":20126833,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego","url":"/web/kwpsp-warszawa/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowienia-publicznego","pageId":20126839,"parentPageId":20126838,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konsultacje rynkowe","url":"/web/kwpsp-warszawa/konsultacje-rynkowe","pageId":20126840,"parentPageId":20126838,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Platforma zakupowa","url":"/web/kwpsp-warszawa/platforma-zakupowa","pageId":20126850,"parentPageId":20126838,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dane teleadresowe","url":"/web/kwpsp-warszawa/dane-teleadresowe2","pageId":20327086,"parentPageId":20126837,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kadra dydaktyczna","url":"/web/kwpsp-warszawa/kadra-dydaktyczna3","pageId":20319357,"parentPageId":20126837,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szkolenia realizowane przez Ośrodek Szkolenia w Pionkach","url":"/web/kwpsp-warszawa/szkolenia-realizowane-przez-osrodek-szkolenia-w-pionkach","pageId":20327124,"parentPageId":20126837,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kształcenie w PSP","url":"/web/kwpsp-warszawa/ksztalcenie-w-psp","pageId":20327326,"parentPageId":20126837,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dane teleadresowe","url":"/web/kwpsp-warszawa/informacje-oszw","pageId":20127028,"parentPageId":20126836,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kadra Dydaktyczna","url":"/web/kwpsp-warszawa/kadra-dydaktyczna2","pageId":20279305,"parentPageId":20126836,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szkolenia realizowane przez Ośrodek Szkolenia w Warszawie","url":"/web/kwpsp-warszawa/szkolenia","pageId":20224929,"parentPageId":20126836,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kształcenie w Państwowej Straży Pożarnej","url":"/web/kwpsp-warszawa/ksztalcenie-w-panstwowej-strazy-pozarnej","pageId":20273863,"parentPageId":20126836,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sport","url":"/web/kwpsp-warszawa/sport","pageId":20279308,"parentPageId":20126836,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Kadr","url":"/web/kwpsp-warszawa/kadry","pageId":20133884,"parentPageId":20133883,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Organizacji i Nadzoru","url":"/web/kwpsp-warszawa/organizacyjny","pageId":20133886,"parentPageId":20133883,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Planowania Operacyjnego","url":"/web/kwpsp-warszawa/operacyjna","pageId":20133887,"parentPageId":20133883,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Przeciwdziałania Zagrożeniom","url":"/web/kwpsp-warszawa/kontrolno-rozpoznawczy","pageId":20133896,"parentPageId":20133883,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Techniki","url":"/web/kwpsp-warszawa/wydzial-techniczny","pageId":20283954,"parentPageId":20133883,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Logistyki","url":"/web/kwpsp-warszawa/wydzial-logistyczny","pageId":20133899,"parentPageId":20133883,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ośrodek Szkolenia w Warszawie","url":"/web/kwpsp-warszawa/oszwarszawa","pageId":20133894,"parentPageId":20133883,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ośrodek Szkolenia w Pionkach","url":"/web/kwpsp-warszawa/oszpionki","pageId":20133895,"parentPageId":20133883,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Informatyki i Łączności","url":"/web/kwpsp-warszawa/informatyka","pageId":20133897,"parentPageId":20133883,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Finansów","url":"/web/kwpsp-warszawa/budzet-rachunkowosc","pageId":20133901,"parentPageId":20133883,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Alarmowania i Współpracy z OSP","url":"/web/kwpsp-warszawa/cpr-radom","pageId":20133888,"parentPageId":20133883,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Samodzielne Stanowiska Pracy do spraw BHP, Ochrony Informacji Niejawnych oraz Spraw Obronnych","url":"/web/kwpsp-warszawa/bhp","pageId":20133915,"parentPageId":20133883,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Obsługi Prawnej i Inspektor Ochrony Danych Osobowych","url":"/web/kwpsp-warszawa/obsluga-prawna","pageId":20133918,"parentPageId":20133883,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Kontaktu z Mediami","url":"/web/kwpsp-warszawa/samodzielne-stanowisko-pracy-do-spraw-kontaktu-z-mediami","pageId":20816941,"parentPageId":20133883,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dofinansowanie zadań z Funduszy Europejskich","url":"/web/kwpsp-warszawa/dofinansowanie-fundusze-ue","pageId":20126843,"parentPageId":20126842,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dofinansowanie zadań ze środków Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej","url":"/web/kwpsp-warszawa/dofinansowanie-zadan-z-funduszy-ochrony-srodowiska","pageId":20235717,"parentPageId":20126842,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Skład zarządu","url":"/web/kwpsp-warszawa/sklad-zarzadu","pageId":20126848,"parentPageId":20126847,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Aktualności ZEiRP","url":"/web/kwpsp-warszawa/aktualnosci-zeirp","pageId":20126927,"parentPageId":20126847,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz komendantów KW PSP w Warszawie","url":"/web/kwpsp-warszawa/wykaz-komendantow-kw-psp-w-warszawie","pageId":20135653,"parentPageId":20126399,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Warszawska Straż Ogniowa","url":"/web/kwpsp-warszawa/warszawska-straz-ogniowa","pageId":20126402,"parentPageId":20126399,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Straże Pożarne w Walce o NIepodległość Polski","url":"/web/kwpsp-warszawa/straze-pozarne-w-walce-o-niepodleglosc-polski","pageId":20126409,"parentPageId":20126399,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wrzesień 1939","url":"/web/kwpsp-warszawa/wrzesien-1939","pageId":20126420,"parentPageId":20126399,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powstanie Warszawskie 1944","url":"/web/kwpsp-warszawa/powstanie-warszawskie-1944","pageId":20126422,"parentPageId":20126399,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Symbole pamięci","url":"/web/kwpsp-warszawa/symbole-pamieci","pageId":20126423,"parentPageId":20126399,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pielgrzymnka strażaków do relikwii św. Floriana","url":"/web/kwpsp-warszawa/pielgrzymnka-strazakow-do-relikwii-sw-floriana","pageId":20126415,"parentPageId":20126399,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Biało-Czerwona i Hymn Polski","url":"/web/kwpsp-warszawa/bialo-czerwona-i-hymn-polski","pageId":20135656,"parentPageId":20126399,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Archiwalne aktualności klubu JHDK","url":"/web/kwpsp-warszawa/archiwalne-aktualnosci-klubu-jhdk","pageId":20200616,"parentPageId":20126846,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Piąte urodziny klubu JHDK","url":"/web/kwpsp-warszawa/piate-urodziny-klubu-jhdk-2021","pageId":20391529,"parentPageId":20126846,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wytyczne funduszu socjalnego emerytów i rencistów PSP przy MKW PSP","url":"/web/kwpsp-warszawa/regulamin-funduszu-socjalnego-emerytow-i-rencistow-psp","pageId":20129652,"parentPageId":20143742,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów cywilnych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie","url":"/web/kwpsp-warszawa/regulamin-zakladowego-funduszu-swiadczen-socjalnych","pageId":20129653,"parentPageId":20143742,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Klub JHDK","url":"/web/kwpsp-warszawa/klub-jhdk","pageId":20126845,"parentPageId":20126844,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Aktualności JHDK","url":"/web/kwpsp-warszawa/aktualnosci-jhdk","pageId":20126846,"parentPageId":20126844,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szkolenie dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych","url":"/web/kwpsp-warszawa/szkolenia-dla-rzeczoznawcow","pageId":20582309,"parentPageId":20224929,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej","url":"/web/kwpsp-warszawa/szkolenie-inspektorow-ochrony-przeciwpozarowej","pageId":20132302,"parentPageId":20224929,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szkolenie aktualizujące dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej","url":"/web/kwpsp-warszawa/szkolenie-aktualizujace-dla-inspektorow-ochrony-przeciwpozarowej","pageId":20132306,"parentPageId":20224929,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szkolenie doskonalące dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.","url":"/web/kwpsp-warszawa/szkolenie-lpr","pageId":20224909,"parentPageId":20224929,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykorzystanie skokochronów w działaniach ratowniczych.","url":"/web/kwpsp-warszawa/wykorzystanie-skokochronow-w-dzialaniach-ratowniczych","pageId":20248435,"parentPageId":20224929,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kwalifikowana Pierwsza Pomoc","url":"/web/kwpsp-warszawa/kwalifikowana-pierwsza-pomoc","pageId":20248613,"parentPageId":20224929,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szkolenie specjalistyczne kierowców operatorów samochodów z drabiną mechaniczną","url":"/web/kwpsp-warszawa/szkolenie-specjalistyczne-kierowcow-operatorow-samochodow-z-drabina-mechaniczna","pageId":20258226,"parentPageId":20224929,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szkolenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych","url":"/web/kwpsp-warszawa/szkolenie-czlonkow-ochotniczych-strazy-pozarnych","pageId":20273645,"parentPageId":20224929,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komora dymowa","url":"/web/kwpsp-warszawa/komora-dymowa","pageId":20273675,"parentPageId":20224929,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ratownictwo wysokościowe","url":"/web/kwpsp-warszawa/ratownictwo-wysokosciowe","pageId":20273795,"parentPageId":20224929,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ratownictwo wodne","url":"/web/kwpsp-warszawa/ratownictwo-wodne","pageId":20280085,"parentPageId":20224929,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szkolenia z zakresu psychoedukacji","url":"/web/kwpsp-warszawa/psychoedukacja","pageId":20375541,"parentPageId":20224929,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Plan pracy dydaktycznej na rok 2024","url":"/web/kwpsp-warszawa/plan-pracy-dydaktycznej-osrodka-szkolenia-w-warszawiena-rok-2022","pageId":20445381,"parentPageId":20224929,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Białobrzegach","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-bialobrzegach","pageId":20133937,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Ciechanowie","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-ciechanowie","pageId":20133934,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Garwolinie","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-garwolinie","pageId":20133938,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Gostyninie","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-gostyninie","pageId":20133939,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Grodzisku Mazowieckim","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-grodzisku-mazowieckim","pageId":20133940,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Grójcu","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-grojcu","pageId":20133941,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Kozienicach","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-kozienicach","pageId":20133943,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Legionowie","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-legionowie","pageId":20133944,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Lipsku","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-lipsku","pageId":20133945,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Łosicach","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-losicach","pageId":20133946,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Makowie Mazowieckim","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-makowie-mazowieckim","pageId":20133947,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Mińsku Mazowieckim","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-minsku-mazowieckim","pageId":20133948,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Mławie","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-mlawie","pageId":20133949,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-nowym-dworze-mazowieckim","pageId":20133950,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda MIejska PSP w Ostrołęce","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-miejska-psp-w-ostrolece","pageId":20133951,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Ostrowi Mazowieckiej","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-ostrowii-mazowieckiej","pageId":20133952,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Otwocku","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-otwocku","pageId":20133953,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Piasecznie","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-piasecznie","pageId":20133954,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Miejska PSP w Płocku","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-miejska-psp-w-plocku","pageId":20133955,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Płońsku","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-plonsku","pageId":20133956,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Pruszkowie","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-pruszkowie","pageId":20133957,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Przasnyszu","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-przasnyszu","pageId":20133958,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Przysusze","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-przysusze","pageId":20133959,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Pułtusku","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-pultusku","pageId":20133961,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Miejska PSP w Radomiu","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-miejska-psp-w-radomiu","pageId":20133962,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Miejska PSP w Siedlcach","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-miejska-psp-w-siedlcach","pageId":20133963,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Sierpcu","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-sierpcu","pageId":20133964,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Sochaczewie","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-sochaczewie","pageId":20133965,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Sokołowie Podlaskim","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-sokolowie-podlaskim","pageId":20133966,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Szydłowcu","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-szydlowcu","pageId":20133967,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Miejska PSP m. st. Warszawy","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-miejska-psp-warszawa","pageId":20133968,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-blonie","pageId":20133969,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Węgrowie","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-wegrowie","pageId":20133970,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Wołominie","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-wolominie","pageId":20133971,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Wyszkowie","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-wyszkowie","pageId":20133972,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Zwoleniu","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-zwoleniu","pageId":20133973,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Żurominie","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-zurominie","pageId":20133974,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Żyrardowie","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-zyrardowie","pageId":20133975,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ratownictwo wodne","url":"/web/kwpsp-warszawa/ratownictwo-wodne2","pageId":20280093,"parentPageId":20280085,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ratownictwo lodowe","url":"/web/kwpsp-warszawa/ratownictwo-lodowe","pageId":20280102,"parentPageId":20280085,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Warsztaty nurkowe","url":"/web/kwpsp-warszawa/warsztaty-nurkowe3","pageId":20274554,"parentPageId":20280085,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych.","url":"/web/kwpsp-warszawa/szkolenie-w-zakresie-gaszenia-pozarow-wewnetrznych","pageId":20342397,"parentPageId":20327124,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szkolenie obsad stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej","url":"/web/kwpsp-warszawa/szkolenie-obsad-stanowisk-kierowania-panstwowej-strazy-pozarnej","pageId":20342473,"parentPageId":20327124,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szkolenie z ratownictwa technicznego realizowane przez ksrg w zakresie podstawowym","url":"/web/kwpsp-warszawa/szkolenie-z-ratownictwa-technicznego-realizowane-przez-ksrg-w-zakresie-podstawowym","pageId":20342462,"parentPageId":20327124,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szkolenie doskonalące dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.","url":"/web/kwpsp-warszawa/szkolenie-doskonalace-dla-strazakow-ksrg-z-zakresu-wspoldzialania-z-sp-zoz-lotnicze-pogotowie-ratunkowe2","pageId":20327150,"parentPageId":20327124,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komora dymowa","url":"/web/kwpsp-warszawa/komora-dymowa2","pageId":20327246,"parentPageId":20327124,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szkolenie doskonalące z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez ksrg w zakresie podstawowym","url":"/web/kwpsp-warszawa/szkolenie-doskonalace-z-dzialan-poszukiwawczo-ratowniczych-realizowanych-przez-ksrg-w-zakresie-podstawowym","pageId":20327278,"parentPageId":20327124,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szkolenie doskonalące z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym","url":"/web/kwpsp-warszawa/szkolenie-doskonalace-z-ratownictwa-wysokosciowego-realizowanego-przez-ksrg-w-zakresie-podstawowym3","pageId":20327266,"parentPageId":20327124,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szkolenie doskonalące z ratownictwa na obszarach wodnych realizowanych przez ksrg w zakresie podstawowym.","url":"/web/kwpsp-warszawa/szkolenie-doskonalace-z-ratownictwa-na-obszarach-wodnych-realizowanych-przez-ksrg-w-zakresie-podstawowym","pageId":20342455,"parentPageId":20327124,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szkolenie doskonalące w zakresie ratownictwa lodowego","url":"/web/kwpsp-warszawa/szkolenie-doskonalace-w-zakresie-ratownictwa-lodowego","pageId":20342458,"parentPageId":20327124,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szkolenie z ratownictwa chemicznego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym","url":"/web/kwpsp-warszawa/szkolenie-z-ratownictwa-chemicznego-realizowanego-przez-ksrg-w-zakresie-podstawowym","pageId":20342472,"parentPageId":20327124,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz sal edukacyjnych \"Ognik\"","url":"/web/kwpsp-warszawa/wykaz-sal-edukacyjnych","pageId":20123346,"parentPageId":20123344,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Europejski numer alarmowy 112","url":"/web/kwpsp-warszawa/europejski-numer-alarmowy-112","pageId":20127245,"parentPageId":20123344,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!","url":"/web/kwpsp-warszawa/czujka-na-strazy-twojego-bezpieczenstwa","pageId":20127248,"parentPageId":20123344,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Stop Pożarom Traw","url":"/web/kwpsp-warszawa/stop-pozarom-traw","pageId":20127305,"parentPageId":20123344,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pożary lasów","url":"/web/kwpsp-warszawa/pozary-lasow","pageId":20135639,"parentPageId":20123344,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Burze i huraganowe wiatry","url":"/web/kwpsp-warszawa/burze","pageId":20135640,"parentPageId":20123344,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Bezpieczny wypoczynek nad wodą","url":"/web/kwpsp-warszawa/bezpieczny-wypoczynek-nad-woda","pageId":20135641,"parentPageId":20123344,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Fajerwerki","url":"/web/kwpsp-warszawa/fajerwerki","pageId":20135643,"parentPageId":20123344,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Bezpieczeństwo na mrozie","url":"/web/kwpsp-warszawa/bezpieczenstwo-na-mrozie","pageId":20135647,"parentPageId":20123344,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Bezpieczeństwo na zamarzniętych akwenach","url":"/web/kwpsp-warszawa/bezpieczenstwo-na-zamarznietych-akwenach","pageId":20135648,"parentPageId":20123344,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Regionalny System Ostrzegania","url":"/web/kwpsp-warszawa/regionalny-system-ostrzegania","pageId":20135650,"parentPageId":20123344,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe 2023","url":"/web/kwpsp-warszawa/oswiadczenia-majatkowe-2024","pageId":20978023,"parentPageId":20139344,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe 2022","url":"/web/kwpsp-warszawa/oswiadczenia-majatkowe-2022","pageId":20748249,"parentPageId":20139344,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe 2021","url":"/web/kwpsp-warszawa/oswiadczenia-majatkowe-2021","pageId":20518069,"parentPageId":20139344,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe 2020","url":"/web/kwpsp-warszawa/oswiadczenia-majatkowe-2020","pageId":20271461,"parentPageId":20139344,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe 2019","url":"/web/kwpsp-warszawa/oswiadczenia-majatkowe-2019","pageId":20139347,"parentPageId":20139344,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe 2018","url":"/web/kwpsp-warszawa/oswiadczenia-majatkowe-2018","pageId":20139358,"parentPageId":20139344,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o naborze do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Łosicach","url":"/web/kwpsp-warszawa/ogloszenie-o-naborze-do-sluzby-w-kp-psp-w-plonsku-dowodca-sekcji","pageId":20328251,"parentPageId":20198675,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o naborze do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Sierpcu","url":"/web/kwpsp-warszawa/nabor-kppsp-grodzisk-mazowiecki","pageId":20214451,"parentPageId":20198675,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Przasnyszu","url":"/web/kwpsp-warszawa/ogloszenie-o-naborze-do-sluzby-w-kp-psp-w-legionowie","pageId":20376558,"parentPageId":20198675,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy","url":"/web/kwpsp-warszawa/ksrg","pageId":20139871,"parentPageId":20119579,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Służba i Praca","url":"/web/kwpsp-warszawa/sluzba-i-praca","pageId":20126833,"parentPageId":20119579,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ośrodek Szkolenia w Warszawie","url":"/web/kwpsp-warszawa/osrodek-szkolenia-w-warszawie","pageId":20126836,"parentPageId":20119579,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ośrodek Szkolenia w Pionkach","url":"/web/kwpsp-warszawa/osrodek-szkolenia-w-pionkach","pageId":20126837,"parentPageId":20119579,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prewencja","url":"/web/kwpsp-warszawa/prewencja","pageId":20127154,"parentPageId":20119579,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Logistyka","url":"/web/kwpsp-warszawa/logistyka","pageId":20126838,"parentPageId":20119579,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Finanse","url":"/web/kwpsp-warszawa/finanse","pageId":20127233,"parentPageId":20119579,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Dofinansowanie zadań z Funduszy Europejskich i Budżetu Państwa","url":"/web/kwpsp-warszawa/fundusze-europejskie","pageId":20126842,"parentPageId":20119579,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zasady bezpieczeństwa","url":"/web/kwpsp-warszawa/prewencja-spoleczna-psp","pageId":20123344,"parentPageId":20119579,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Klub Jednostka Honorowych Dawców Krwi","url":"/web/kwpsp-warszawa/jhdk","pageId":20126844,"parentPageId":20119579,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Warszawie","url":"/web/kwpsp-warszawa/zeirp-w-warszawie","pageId":20126847,"parentPageId":20119579,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Baza materiałów dydaktycznych","url":"/web/kwpsp-warszawa/baza-materialow-dydaktycznych","pageId":20126849,"parentPageId":20119579,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Poligon szkoleniowy w Kręsku","url":"/web/kwpsp-warszawa/poligon-szkoleniowy-kresk","pageId":20132309,"parentPageId":20119579,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Inspektor Ochrony Danych","url":"/web/kwpsp-warszawa/klauzula-informacyjna","pageId":20122897,"parentPageId":20126426,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Klauzule informacyjne","url":"/web/kwpsp-warszawa/klauzule-informacyjne","pageId":20122898,"parentPageId":20126426,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Współadministrowanie","url":"/web/kwpsp-warszawa/wspoladministrowanie","pageId":20291017,"parentPageId":20126426,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kierownictwo","url":"/web/kwpsp-warszawa/kierownictwo","pageId":20119583,"parentPageId":20119576,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wydziały","url":"/web/kwpsp-warszawa/wydzialy","pageId":20133883,"parentPageId":20119576,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Statut","url":"/web/kwpsp-warszawa/statut","pageId":20139315,"parentPageId":20119576,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Regulamin organizacyjny","url":"/web/kwpsp-warszawa/regulamin-organizacyjny","pageId":20123102,"parentPageId":20119576,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Deklaracja dostępności","url":"/web/kwpsp-warszawa/deklaracja-dostepnosci","pageId":20145612,"parentPageId":20119576,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ochrona Danych Osobowych","url":"/web/kwpsp-warszawa/ochrona-danych-osobowych","pageId":20126426,"parentPageId":20119576,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Oświadczenia majątkowe","url":"/web/kwpsp-warszawa/oswiadczenia-majatkowe","pageId":20139344,"parentPageId":20119576,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Biuletyn KW PSP w Warszawie","url":"/web/kwpsp-warszawa/biuletyn-informacyjny","pageId":20123110,"parentPageId":20119576,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Historia","url":"/web/kwpsp-warszawa/historia","pageId":20126399,"parentPageId":20119576,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"nadbryg. Artur Gonera","url":"/web/kwpsp-warszawa/st-bryg-artur-gonera","pageId":20123209,"parentPageId":20119583,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"st. bryg. mgr inż. Maciej Bieńczyk","url":"/web/kwpsp-warszawa/st-bryg-maciej-bienczyk","pageId":20943503,"parentPageId":20119583,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"st. bryg. mgr inż. Piotr Gąska","url":"/web/kwpsp-warszawa/st-bryg-mgr-inz-piotr-gaska","pageId":20943512,"parentPageId":20119583,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"bryg. mgr inż. Waldemar Wysowski","url":"/web/kwpsp-warszawa/bryg-waldemar-wysowski","pageId":20971987,"parentPageId":20119583,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego","url":"/web/kwpsp-warszawa/krajowy-system-ratowniczo-gasniczy","pageId":20139869,"parentPageId":20139871,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Mazowiecka Brygada Odwodowa","url":"/web/kwpsp-warszawa/mazowiecka-brygada-odwodowa","pageId":20139878,"parentPageId":20139871,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Interwencje jednostek ochrony przeciwpożarowej","url":"/web/kwpsp-warszawa/interwencje-jednostek-ochrony-przeciwpozarowej","pageId":20139887,"parentPageId":20139871,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przyjmowanie i załatwianie spraw","url":"/web/kwpsp-warszawa/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw","pageId":20122896,"parentPageId":20119581,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Skargi i wnioski","url":"/web/kwpsp-warszawa/skargi-i-wnioski","pageId":20126142,"parentPageId":20119581,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Fundusze socjalne","url":"/web/kwpsp-warszawa/fundusze-socjalne","pageId":20143742,"parentPageId":20119581,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Informacja dla osób z niepełnosprawnościami","url":"/web/kwpsp-warszawa/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami","pageId":20122901,"parentPageId":20119581,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Petycje","url":"/web/kwpsp-warszawa/petycje2","pageId":20324205,"parentPageId":20119581,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zakończenia budowy instalacji fotowoltaicznej do organów PSP","url":"/web/kwpsp-warszawa/a","pageId":20467438,"parentPageId":20119581,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wzory wniosków do pobrania","url":"/web/kwpsp-warszawa/wzory-wnioskow-do-pobrania","pageId":20831387,"parentPageId":20119581,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dane kontaktowe","url":"/web/kwpsp-warszawa/dane-kontaktowe","pageId":20122774,"parentPageId":20119580,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komendy Powiatowe i Miejskie PSP","url":"/web/kwpsp-warszawa/komendy-powiatowe-psp","pageId":20133933,"parentPageId":20119580,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rzecznik Prasowy","url":"/web/kwpsp-warszawa/dla-prasy","pageId":20127951,"parentPageId":20119580,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Koordynator dostępności","url":"/web/kwpsp-warszawa/koordynator-dostepnosci","pageId":20122900,"parentPageId":20119580,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycje","url":"/web/kwpsp-warszawa/petycje","pageId":20126170,"parentPageId":20119580,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Patronat honorowy","url":"/web/kwpsp-warszawa/patronat-honorowy","pageId":20126381,"parentPageId":20119580,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Linki","url":"/web/kwpsp-warszawa/linki","pageId":20146207,"parentPageId":20119580,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie finansowe KW PSP w Warszawie","url":"/web/kwpsp-warszawa/sprawozdanie-finansowe","pageId":20127234,"parentPageId":20127233,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szkolenie doskonalące z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym","url":"/web/kwpsp-warszawa/szkolenie-doskonalace-z-ratownictwa-wysokosciowego-realizowanego-przez-ksrg-w-zakresie-podstawowym","pageId":20279497,"parentPageId":20273795,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szkolenie specjalistyczne młodszych ratowników wysokościowych KSRG","url":"/web/kwpsp-warszawa/szkolenie-specjalistyczne-mlodszych-ratownikow-wysokosciowych-ksrg","pageId":20279520,"parentPageId":20273795,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Testy sprawności fizycznej ","url":"/web/kwpsp-warszawa/testy-sprawnosci-fizycznej","pageId":20279310,"parentPageId":20279308,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dokumenty do pobrania","url":"/web/kwpsp-warszawa/dokumenty-do-pobrania","pageId":20290934,"parentPageId":20279308,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Archiwalne aktualnosci ZEiR RP w Warszawie","url":"/web/kwpsp-warszawa/archiwalne-aktualnosci-zeir-rp-w-warszawie","pageId":20200618,"parentPageId":20126927,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Spotkanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Prezesów Kół 30.08.2023 r.","url":"/web/kwpsp-warszawa/spotkanie-czlonkow-zarzadu-komisji-rewizyjnej-i-prezesow-kol-dzialajacych-w-strukturach-mazowieckiego-oddzialu-wojewodzkiego-zwiazku-emerytow-i-rencistow-pozarnictwa-rzeczypospolitej-polskiej2","pageId":20825596,"parentPageId":20126927,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false}]
true
{"register":{"columns":[]}}