W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Mapa strony

[{"title":"O nas","url":"/web/kwpsp-warszawa/o-nas","pageId":20119576,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Co robimy","url":"/web/kwpsp-warszawa/co-robimy","pageId":20119579,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Aktualności","url":"/web/kwpsp-warszawa/aktualnosci","pageId":20119577,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Załatw sprawę","url":"/web/kwpsp-warszawa/zalatw-sprawe","pageId":20119581,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kontakt","url":"/web/kwpsp-warszawa/kontakt","pageId":20119580,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Instrukcje postępowania na wypadek wystąpienia awarii","url":"/web/kwpsp-warszawa/instrukcje-postepowania-na-wypadek-wystapienia-awarii","pageId":20127158,"parentPageId":20127154,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku powstania awarii przemysłowej","url":"/web/kwpsp-warszawa/zaklady-o-duzym-i-zwiekszonym-ryzyku","pageId":20127159,"parentPageId":20127154,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Plan kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych","url":"/web/kwpsp-warszawa/plan-kontroli-przestrzegania-przepisow-przeciwpozarowych","pageId":20127209,"parentPageId":20127154,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Planowanie zagospodarowiania przestrzennego","url":"/web/kwpsp-warszawa/planowanie-zagospodarowiania-przestrzennego","pageId":20127210,"parentPageId":20127154,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych","url":"/web/kwpsp-warszawa/rzeczoznawcy-do-spraw-zabezpieczen-przeciwpozarowych","pageId":20127214,"parentPageId":20127154,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje, rejestry i wykazy dotyczące zakładów o dużym ryzyku","url":"/web/kwpsp-warszawa/informacje-rejestry-i-wykazy-dotyczace-zakladow-o-duzym-ryzyku","pageId":20199490,"parentPageId":20127154,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jak zostać strażakiem?","url":"/web/kwpsp-warszawa/jak-zostac-strazakiem","pageId":20126834,"parentPageId":20126833,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenia o naborze","url":"/web/kwpsp-warszawa/nabor","pageId":20198675,"parentPageId":20126833,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego","url":"/web/kwpsp-warszawa/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowienia-publicznego","pageId":20126839,"parentPageId":20126838,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dialog techniczny","url":"/web/kwpsp-warszawa/dialog-techniczny","pageId":20126840,"parentPageId":20126838,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Platforma zakupowa","url":"/web/kwpsp-warszawa/platforma-zakupowa","pageId":20126850,"parentPageId":20126838,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zamówienia publiczne od 30000 do 139000 euro","url":"/web/kwpsp-warszawa/zamowienia-publiczne1","pageId":20190140,"parentPageId":20126838,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dane kontaktowe","url":"/web/kwpsp-warszawa/informacje-oszp","pageId":20127035,"parentPageId":20126837,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dane kontaktowe","url":"/web/kwpsp-warszawa/informacje-oszw","pageId":20127028,"parentPageId":20126836,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej","url":"/web/kwpsp-warszawa/szkolenie-inspektorow-ochrony-przeciwpozarowej","pageId":20132302,"parentPageId":20126836,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szkolenie aktualizujące dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej","url":"/web/kwpsp-warszawa/szkolenie-aktualizujace-dla-inspektorow-ochrony-przeciwpozarowej","pageId":20132306,"parentPageId":20126836,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zamówienie usługi przygotowania posiłków dla Ośrodka Szkolenia w Pionkach","url":"/web/kwpsp-warszawa/zamowienie-uslugi-przygotowania-posilkow","pageId":20190143,"parentPageId":20190140,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Kadr","url":"/web/kwpsp-warszawa/kadry","pageId":20133884,"parentPageId":20133883,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Organizacji i Nadzoru","url":"/web/kwpsp-warszawa/organizacyjny","pageId":20133886,"parentPageId":20133883,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Operacyjny","url":"/web/kwpsp-warszawa/operacyjna","pageId":20133887,"parentPageId":20133883,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy","url":"/web/kwpsp-warszawa/kontrolno-rozpoznawczy","pageId":20133896,"parentPageId":20133883,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Logistyki","url":"/web/kwpsp-warszawa/wydzial-logistyki","pageId":20133899,"parentPageId":20133883,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ośrodek Szkolenia w Warszawie","url":"/web/kwpsp-warszawa/oszwarszawa","pageId":20133894,"parentPageId":20133883,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ośrodek Szkolenia w Pionkach","url":"/web/kwpsp-warszawa/oszpionki","pageId":20133895,"parentPageId":20133883,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Informatyki i Łączności","url":"/web/kwpsp-warszawa/informatyka","pageId":20133897,"parentPageId":20133883,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Budżetu i Rachunkowości","url":"/web/kwpsp-warszawa/budzet-rachunkowosc","pageId":20133901,"parentPageId":20133883,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Analiz Finansowych i Funduszy Zewnętrznych","url":"/web/kwpsp-warszawa/fundusze-zewnetrzne","pageId":20133902,"parentPageId":20133883,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Systemów Powiadamiania Ratunkowego","url":"/web/kwpsp-warszawa/cpr-radom","pageId":20133888,"parentPageId":20133883,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i BHP","url":"/web/kwpsp-warszawa/bhp","pageId":20133915,"parentPageId":20133883,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawy Obronne i Kancelaria Niejawna","url":"/web/kwpsp-warszawa/obronnosc","pageId":20133916,"parentPageId":20133883,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Obsługi Prawnej i Ochrony Danych Osobowych","url":"/web/kwpsp-warszawa/obsluga-prawna","pageId":20133918,"parentPageId":20133883,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dofinansowanie zadań z funduszy Unii Europejskiej","url":"/web/kwpsp-warszawa/dofinansowanie-fundusze-ue","pageId":20126843,"parentPageId":20126842,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Skład zarządu","url":"/web/kwpsp-warszawa/sklad-zarzadu","pageId":20126848,"parentPageId":20126847,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Aktualności ZEiRP","url":"/web/kwpsp-warszawa/aktualnosci-zeirp","pageId":20126927,"parentPageId":20126847,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz komendantów KW PSP w Warszawie","url":"/web/kwpsp-warszawa/wykaz-komendantow-kw-psp-w-warszawie","pageId":20135653,"parentPageId":20126399,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Warszawska Straż Ogniowa","url":"/web/kwpsp-warszawa/warszawska-straz-ogniowa","pageId":20126402,"parentPageId":20126399,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Straże Pożarne w Walce o NIepodległość Polski","url":"/web/kwpsp-warszawa/straze-pozarne-w-walce-o-niepodleglosc-polski","pageId":20126409,"parentPageId":20126399,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wrzesień 1939","url":"/web/kwpsp-warszawa/wrzesien-1939","pageId":20126420,"parentPageId":20126399,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powstanie Warszawskie 1944","url":"/web/kwpsp-warszawa/powstanie-warszawskie-1944","pageId":20126422,"parentPageId":20126399,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Symbole pamięci","url":"/web/kwpsp-warszawa/symbole-pamieci","pageId":20126423,"parentPageId":20126399,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pielgrzymnka strażaków do relikwii św. Floriana","url":"/web/kwpsp-warszawa/pielgrzymnka-strazakow-do-relikwii-sw-floriana","pageId":20126415,"parentPageId":20126399,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Biało-Czerwona i Hymn Polski","url":"/web/kwpsp-warszawa/bialo-czerwona-i-hymn-polski","pageId":20135656,"parentPageId":20126399,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Archiwalne aktualności klubu JHDK","url":"/web/kwpsp-warszawa/archiwalne-aktualnosci-klubu-jhdk","pageId":20200616,"parentPageId":20126846,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Regulamin funduszu socjalnego emerytów i rencistów PSP","url":"/web/kwpsp-warszawa/regulamin-funduszu-socjalnego-emerytow-i-rencistow-psp","pageId":20129652,"parentPageId":20143742,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych","url":"/web/kwpsp-warszawa/regulamin-zakladowego-funduszu-swiadczen-socjalnych","pageId":20129653,"parentPageId":20143742,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Klub JHDK","url":"/web/kwpsp-warszawa/klub-jhdk","pageId":20126845,"parentPageId":20126844,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Aktualności JHDK","url":"/web/kwpsp-warszawa/aktualnosci-jhdk","pageId":20126846,"parentPageId":20126844,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Białobrzegach","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-bialobrzegach","pageId":20133937,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Ciechanowie","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-ciechanowie","pageId":20133934,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Garwolinie","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-garwolinie","pageId":20133938,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Gostyninie","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-gostyninie","pageId":20133939,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Grodzisku Mazowieckim","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-grodzisku-mazowieckim","pageId":20133940,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Grójcu","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-grojcu","pageId":20133941,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Kozienicach","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-kozienicach","pageId":20133943,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Legionowie","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-legionowie","pageId":20133944,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Lipsku","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-lipsku","pageId":20133945,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Łosicach","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-losicach","pageId":20133946,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Makowie Mazowieckim","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-makowie-mazowieckim","pageId":20133947,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Mińsku Mazowieckim","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-minsku-mazowieckim","pageId":20133948,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Mławie","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-mlawie","pageId":20133949,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-nowym-dworze-mazowieckim","pageId":20133950,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda MIejska PSP w Ostrołęce","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-miejska-psp-w-ostrolece","pageId":20133951,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Ostrowi Mazowieckiej","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-ostrowii-mazowieckiej","pageId":20133952,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Otwocku","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-otwocku","pageId":20133953,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Piasecznie","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-piasecznie","pageId":20133954,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Miejska PSP w Płocku","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-miejska-psp-w-plocku","pageId":20133955,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Płońsku","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-plonsku","pageId":20133956,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Pruszkowie","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-pruszkowie","pageId":20133957,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Przasnyszu","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-przasnyszu","pageId":20133958,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Przysusze","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-przysusze","pageId":20133959,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Pułtusku","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-pultusku","pageId":20133961,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Miejska PSP w Radomiu","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-miejska-psp-w-radomiu","pageId":20133962,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Miejska PSP w Siedlcach","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-miejska-psp-w-siedlcach","pageId":20133963,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Sierpcu","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-sierpcu","pageId":20133964,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Sochaczewie","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-sochaczewie","pageId":20133965,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Sokołowie Podlaskim","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-sokolowie-podlaskim","pageId":20133966,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Szydłowcu","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-szydlowcu","pageId":20133967,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Miejska PSP m. st. Warszawy","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-miejska-psp-warszawa","pageId":20133968,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-blonie","pageId":20133969,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Węgrowie","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-wegrowie","pageId":20133970,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Wołominie","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-wolominie","pageId":20133971,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Wyszkowie","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-wyszkowie","pageId":20133972,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Zwoleniu","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-zwoleniu","pageId":20133973,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Żurominie","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-zurominie","pageId":20133974,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komenda Powiatowa PSP w Żyrardowie","url":"/web/kwpsp-warszawa/komenda-powiatowa-psp-w-zyrardowie","pageId":20133975,"parentPageId":20133933,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz sal edukacyjnych \"Ognik\"","url":"/web/kwpsp-warszawa/wykaz-sal-edukacyjnych","pageId":20123346,"parentPageId":20123344,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Numer alarmowy 998","url":"/web/kwpsp-warszawa/numer-alarmowy-998","pageId":20127238,"parentPageId":20123344,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Europejski numer alarmowy 112","url":"/web/kwpsp-warszawa/europejski-numer-alarmowy-112","pageId":20127245,"parentPageId":20123344,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa","url":"/web/kwpsp-warszawa/czujka-na-strazy-twojego-bezpieczenstwa","pageId":20127248,"parentPageId":20123344,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Bezpieczeństwo pożarowe w domu","url":"/web/kwpsp-warszawa/bezpieczenstwo-pozarowe-w-domu","pageId":20127298,"parentPageId":20123344,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Stop Pożarom Traw","url":"/web/kwpsp-warszawa/stop-pozarom-traw","pageId":20127305,"parentPageId":20123344,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pożary lasów","url":"/web/kwpsp-warszawa/pozary-lasow","pageId":20135639,"parentPageId":20123344,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Burze i huraganowe wiatry","url":"/web/kwpsp-warszawa/burze","pageId":20135640,"parentPageId":20123344,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Bezpieczny wypoczynek nad wodą","url":"/web/kwpsp-warszawa/bezpieczny-wypoczynek-nad-woda","pageId":20135641,"parentPageId":20123344,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Fajerwerki","url":"/web/kwpsp-warszawa/fajerwerki","pageId":20135643,"parentPageId":20123344,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Bezpieczeństwo na mrozie","url":"/web/kwpsp-warszawa/bezpieczenstwo-na-mrozie","pageId":20135647,"parentPageId":20123344,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Bezpieczeństwo na zamarzniętych akwenach","url":"/web/kwpsp-warszawa/bezpieczenstwo-na-zamarznietych-akwenach","pageId":20135648,"parentPageId":20123344,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Regionalny System Ostrzegania","url":"/web/kwpsp-warszawa/regionalny-system-ostrzegania","pageId":20135650,"parentPageId":20123344,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe 2019","url":"/web/kwpsp-warszawa/oswiadczenia-majatkowe-2019","pageId":20139347,"parentPageId":20139344,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe 2018","url":"/web/kwpsp-warszawa/oswiadczenia-majatkowe-2018","pageId":20139358,"parentPageId":20139344,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór do Komendy Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim","url":"/web/kwpsp-warszawa/nabor-kppsp-sokolow-podlaski-2021","pageId":20214451,"parentPageId":20198675,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy","url":"/web/kwpsp-warszawa/ksrg","pageId":20139871,"parentPageId":20119579,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Służba i Praca","url":"/web/kwpsp-warszawa/sluzba-i-praca","pageId":20126833,"parentPageId":20119579,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ośrodek Szkolenia w Warszawie","url":"/web/kwpsp-warszawa/osrodek-szkolenia-w-warszawie","pageId":20126836,"parentPageId":20119579,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ośrodek Szkolenia w Pionkach","url":"/web/kwpsp-warszawa/osrodek-szkolenia-w-pionkach","pageId":20126837,"parentPageId":20119579,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prewencja","url":"/web/kwpsp-warszawa/prewencja","pageId":20127154,"parentPageId":20119579,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Logistyka","url":"/web/kwpsp-warszawa/logistyka","pageId":20126838,"parentPageId":20119579,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Finanse","url":"/web/kwpsp-warszawa/finanse","pageId":20127233,"parentPageId":20119579,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Fundusze europejskie","url":"/web/kwpsp-warszawa/fundusze-europejskie","pageId":20126842,"parentPageId":20119579,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zasady bezpieczeństwa","url":"/web/kwpsp-warszawa/prewencja-spoleczna-psp","pageId":20123344,"parentPageId":20119579,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Klub Jednostka Honorowych Dawców Krwi","url":"/web/kwpsp-warszawa/jhdk","pageId":20126844,"parentPageId":20119579,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Warszawie","url":"/web/kwpsp-warszawa/zeirp-w-warszawie","pageId":20126847,"parentPageId":20119579,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Baza materiałów dydaktycznych","url":"/web/kwpsp-warszawa/baza-materialow-dydaktycznych","pageId":20126849,"parentPageId":20119579,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Poligon szkoleniowy w Kręsku","url":"/web/kwpsp-warszawa/poligon-szkoleniowy-kresk","pageId":20132309,"parentPageId":20119579,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Inspektor Ochrony Danych","url":"/web/kwpsp-warszawa/klauzula-informacyjna","pageId":20122897,"parentPageId":20126426,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Klauzule informacyjne","url":"/web/kwpsp-warszawa/klauzule-informacyjne","pageId":20122898,"parentPageId":20126426,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat-personalny","url":"/web/kwpsp-warszawa/komunikat-personalny-radom-losice","pageId":20173713,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powierzenie obowiązków na stanowisku naczelnika Ośrodka Szkolenia w Pionkach","url":"/web/kwpsp-warszawa/powierzenie-obowizakow-naczelnika-osrodka-szkolenia-w-pionkach","pageId":20171677,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przygotowanie województwa mazowieckiego do sezonu zimowego","url":"/web/kwpsp-warszawa/przygotowanie-wojewodztwa-mazowieckiego-do-sezonu-zimowego","pageId":20155336,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Środki ochrony indywidualnej dla mazowieckich strażaków","url":"/web/kwpsp-warszawa/srodki-ochrony-indywidualnej-muw","pageId":20155289,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pokonałeś COVID-19? Oddaj osocze!","url":"/web/kwpsp-warszawa/pokonales-covid-19-oddaj-osocze","pageId":20148553,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny i Strażaków","url":"/web/kwpsp-warszawa/uroczysta-msza-swieta-w-intencji-ojczyzny-i-strazakow","pageId":20148531,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, strażaków oraz ich rodzin","url":"/web/kwpsp-warszawa/uroczysta-msza-swieta-w-intencji-ojczyzny-strazakow-oraz-ich-rodzin","pageId":20138500,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Awanse z okazji Narodowego Święta Niepodległości","url":"/web/kwpsp-warszawa/awanse-z-okazji-narodowego-swieta-niepodleglosci","pageId":20138507,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Apel - potrzebna krew!","url":"/web/kwpsp-warszawa/apel---potrzebna-krew","pageId":20138518,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przekazanie sprzętu dla JRG PSP woj. mazowieckiego","url":"/web/kwpsp-warszawa/przekazanie-sprzetu-dla-jrg-psp-woj-mazowieckiego","pageId":20138526,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Cztery lata Klubu JHDK","url":"/web/kwpsp-warszawa/cztery-lata-klubu-jhdk","pageId":20138528,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"11 listopada Narodowe Święto Niepodległości","url":"/web/kwpsp-warszawa/11-listopada-narodowe-swieto-niepodleglosci","pageId":20138538,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"1 listopada Dzień Wszystkich Świętych","url":"/web/kwpsp-warszawa/1-listopada-dzien-wszystkich-swietych","pageId":20126951,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Działania mazowieckich strażaków w związku z epidemią koronawirusa","url":"/web/kwpsp-warszawa/dzialania-mazowieckich-strazakow-w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa","pageId":20127207,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!","url":"/web/kwpsp-warszawa/czujka-na-strazy-twojego-bezpieczenstwa3","pageId":20127212,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przekazanie namiotów pneumatycznych dla mazowieckich strażaków","url":"/web/kwpsp-warszawa/przekazanie-namiotow-pneumatycznych-dla-mazowieckich-strazakow","pageId":20174514,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wideokonferencja kadry kierowniczej PSP woj. mazowieckiego","url":"/web/kwpsp-warszawa/wideokonferencja-kadry-kierowniczej-psp-woj-mazowieckiego","pageId":20175029,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Działania mazowieckich strażaków w związku z COVID-19","url":"/web/kwpsp-warszawa/dzialania-mazowieckich-strazakow-w-zwiazku-z-covid-19","pageId":20175134,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podwieszany zbiornik pod śmigłowiec dla mazowieckich strażaków","url":"/web/kwpsp-warszawa/podwieszany-zbiornik-pod-smiglowiec-dla-mazowieckich-strazakow","pageId":20186516,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Spotkanie robocze w sprawie przygotowania do Narodowego Programu Szczepień w Komendzie Powiatowej PSP w Ciechanowie","url":"/web/kwpsp-warszawa/spotkanie-robocze-w-sprawie-przygotowania-do-narodowego-programu-szczepien","pageId":20187527,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Strażacy będą wspierać akcję szczepienia przeciw COVID-19","url":"/web/kwpsp-warszawa/strazacy-beda-wspierac-akcje-szczepienia-przeciw-covid-19","pageId":20187732,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Odznaczenie WOPR dla zastępcy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP","url":"/web/kwpsp-warszawa/odznaczenie-wopr-dla-zastepcy-mkw-psp","pageId":20187894,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przekazanie sprzętu ratowniczego oraz wręczenie odznaczeń mazowieckim strażakom","url":"/web/kwpsp-warszawa/przekazanie-sprzetu-ratowniczego-oraz-wreczenie-odznaczen-mazowieckim-strazakom","pageId":20189046,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Niecodzienne spotkanie z mazowieckimi strażakami","url":"/web/kwpsp-warszawa/niecodzienne-spotkanie-z-mazowieckimi-strazakami","pageId":20189629,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia","url":"/web/kwpsp-warszawa/zyczenia-z-okazji-swiat-bozego-narodzenia","pageId":20189993,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podpisanie umowy na dostawę ośmiu samochodów do dekontaminacji CBRNe","url":"/web/kwpsp-warszawa/podpisanie-umowy-na-dostawe-osmiu-samochodow-do-dekontaminacji-cbrne","pageId":20194211,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nowe samochody ratownczo-gaśnicze dla Państwowej Straży Pożarnej","url":"/web/kwpsp-warszawa/nowe-samochody-ratownczo-gasnicze-dla-psp","pageId":20194230,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia świąteczno-noworoczne Prezydenta RP, ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz komendanta głównego PSP","url":"/web/kwpsp-warszawa/zyczenia-swiateczno-noworoczne-prezydenta-rp-ministra-spraw-wewnetrznychi-administracji-oraz-komendanta-glownego-psp","pageId":20194383,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wigilijne spotkanie z warszawskimi strażakami","url":"/web/kwpsp-warszawa/wigilijne-spotkanie-z-warszawskimi-strazakami","pageId":20194503,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podsumowanie interwencji podczas Świąt Bożego Narodzenia","url":"/web/kwpsp-warszawa/podsumowanie-interwencji-podczas-swiat-bozego-narodzenia","pageId":20198284,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Bezpieczna zabawa sylwestrowa","url":"/web/kwpsp-warszawa/bezpieczna-zabawa-sylwestrowa","pageId":20199273,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podziękownanie za akcję ratunkową dla strażaka z Komendy Powiatowej PSP w Pułtusku","url":"/web/kwpsp-warszawa/podziekownanie-za-akcje-ratunkowa-grudzien-2020","pageId":20200157,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat personalny - Komenda Powiatowa PSP w Wyszkowie","url":"/web/kwpsp-warszawa/komunikat-personalny-kppsp-wyszkow","pageId":20200164,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podsumowanie interwencji mazowieckich strażaków podczas nocy sylwestrowej 2021","url":"/web/kwpsp-warszawa/podsumowanie-interwencji-mazowieckich-strazakow-sylwester-2021","pageId":20200447,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Interwencje mazowieckich strażaków w 2020 roku","url":"/web/kwpsp-warszawa/interwencje-mazowieckich-strazakow-w-2020-roku","pageId":20201756,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej-aktualizacja realizowanych on-line przez Ośrodek Szkolenia w Warszawie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie","url":"/web/kwpsp-warszawa/ogloszenie-szkolen-on-line-realizowanych-w-osrodku-szkolenia-w-warszawie-komendy-wojewodzkiej-psp-w-warszawie","pageId":20204663,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozpoczęcie szkolenia podstawowego dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Ośrodku Szkolenia w Pionkach","url":"/web/kwpsp-warszawa/rozpoczecie-szkolenia-podstawowego-dla-strazakow-panstwowej-strazy-pozarnej-w-osrodku-szkolenia-w-pionkach","pageId":20204020,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wideokonferencja kadry kierowniczej PSP woj. mazowieckiego w sprawie wsparcia Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19","url":"/web/kwpsp-warszawa/wideokonferencja-kadry-kierowniczej-psp-narodowy-program-szczepien","pageId":20205245,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wideokonferencja z pełnomocnikiem wojewody mazowieckiego do spraw Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19","url":"/web/kwpsp-warszawa/wideokonferencja-z-pelnomocnikiem-wojewody-mazowieckiego-covid-19","pageId":20205943,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas mrozów","url":"/web/kwpsp-warszawa/apelujemy-o-zachowanie-szczegolnej-ostroznosci-podczas-mrozow","pageId":20206829,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Spotkanie mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP z seniorami polskiego pożarnictwa","url":"/web/kwpsp-warszawa/spotkanie-mazowieckiego-komendanta-wojewodzkiego-psp-z-seniorami-polskiego-pozarnictwa","pageId":20213658,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Robocze spotkanie z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie","url":"/web/kwpsp-warszawa/robocze-spotkanie-z-prezesem-wfosigw-w-warszawie","pageId":20214642,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla podchorążych I roku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej","url":"/web/kwpsp-warszawa/kurs-kwalifikowanej-pierwszej-pomocy-sgsp","pageId":20214696,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Spotkanie z dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie","url":"/web/kwpsp-warszawa/spotkanie-z-dyrektor-oddzialu-krus","pageId":20215543,"parentPageId":20119577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kierownictwo","url":"/web/kwpsp-warszawa/kierownictwo","pageId":20119583,"parentPageId":20119576,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wydziały","url":"/web/kwpsp-warszawa/wydzialy","pageId":20133883,"parentPageId":20119576,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Statut","url":"/web/kwpsp-warszawa/statut","pageId":20139315,"parentPageId":20119576,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Regulamin organizacyjny","url":"/web/kwpsp-warszawa/regulamin-organizacyjny","pageId":20123102,"parentPageId":20119576,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Deklaracja dostępności","url":"/web/kwpsp-warszawa/deklaracja-dostepnosci","pageId":20145612,"parentPageId":20119576,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Klauzula informacyjna (RODO)","url":"/web/kwpsp-warszawa/ochrona-danych-osobowych","pageId":20126426,"parentPageId":20119576,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Oświadczenia majątkowe","url":"/web/kwpsp-warszawa/oswiadczenia-majatkowe","pageId":20139344,"parentPageId":20119576,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Biuletyn KW PSP w Warszawie","url":"/web/kwpsp-warszawa/biuletyn-informacyjny","pageId":20123110,"parentPageId":20119576,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Historia","url":"/web/kwpsp-warszawa/historia","pageId":20126399,"parentPageId":20119576,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego","url":"/web/kwpsp-warszawa/krajowy-system-ratowniczo-gasniczy","pageId":20139869,"parentPageId":20139871,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Mazowiecka Brygada Odwodowa","url":"/web/kwpsp-warszawa/mazowiecka-brygada-odwodowa","pageId":20139878,"parentPageId":20139871,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Interwencje jednostek ochrony przeciwpożarowej","url":"/web/kwpsp-warszawa/interwencje-jednostek-ochrony-przeciwpozarowej","pageId":20139887,"parentPageId":20139871,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"st. bryg. Jarosław Nowosielski","url":"/web/kwpsp-warszawa/stbryg-jaroslaw-nowosielski","pageId":20123206,"parentPageId":20119583,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"st. bryg. Artur Gonera","url":"/web/kwpsp-warszawa/st-bryg-artur-gonera","pageId":20123209,"parentPageId":20119583,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"st. bryg. Dariusz Stumski","url":"/web/kwpsp-warszawa/st-bryg-dariusz-stumski2","pageId":20123227,"parentPageId":20119583,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przyjmowanie i załatwianie spraw","url":"/web/kwpsp-warszawa/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw","pageId":20122896,"parentPageId":20119581,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Skargi i wnioski","url":"/web/kwpsp-warszawa/skargi-i-wnioski","pageId":20126142,"parentPageId":20119581,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Fundusze socjalne","url":"/web/kwpsp-warszawa/fundusze-socjalne","pageId":20143742,"parentPageId":20119581,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Informacja dla osób z niepełnosprawnościami","url":"/web/kwpsp-warszawa/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami","pageId":20122901,"parentPageId":20119581,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dane kontaktowe","url":"/web/kwpsp-warszawa/dane-kontaktowe","pageId":20122774,"parentPageId":20119580,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komendy Powiatowe i Miejskie PSP","url":"/web/kwpsp-warszawa/komendy-powiatowe-psp","pageId":20133933,"parentPageId":20119580,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dla prasy","url":"/web/kwpsp-warszawa/dla-prasy","pageId":20127951,"parentPageId":20119580,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Koordynator dostępności","url":"/web/kwpsp-warszawa/koordynator-dostepnosci","pageId":20122900,"parentPageId":20119580,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycje","url":"/web/kwpsp-warszawa/petycje","pageId":20126170,"parentPageId":20119580,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Patronat honorowy","url":"/web/kwpsp-warszawa/patronat-honorowy","pageId":20126381,"parentPageId":20119580,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Linki","url":"/web/kwpsp-warszawa/linki","pageId":20146207,"parentPageId":20119580,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie finansowe KW PSP w Warszawie","url":"/web/kwpsp-warszawa/sprawozdanie-finansowe","pageId":20127234,"parentPageId":20127233,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Składniki majątku KW PSP w Warszawie","url":"/web/kwpsp-warszawa/skladniki-majatku","pageId":20127236,"parentPageId":20127233,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Archiwalne aktualnosci ZEiR RP w Warszawie","url":"/web/kwpsp-warszawa/archiwalne-aktualnosci-zeir-rp-w-warszawie","pageId":20200618,"parentPageId":20126927,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false}]
true