W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej: 1990-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1990-01-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Karol Kierzkowski.
 • E-mail: kkierzkowski@mazowsze.straz.pl
 • Telefon: 22 55 95 168

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
 • Adres: ul. Domaniewska 40
  02-672 Warszawa
 • E-mail: sekretariatkw@mazowsze.straz.pl
 • Telefon: 22 55 95 104

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie, ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa,
 • wysłać e-mail na adres: sekrtariatkw@mazowsze.straz.pl ,
 • elektronicznie za pomocą platformy ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/ ,
 • zadzwonić przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (22) 55 95 107,
 • spotkać się osobiście w pomieszczeniu przeznaczonym do obsługi interesantów w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 40, na parterze przy wejściu głównym. Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie przyjmuje interesantów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

 

Informacja dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu i osób starszych:

 • Do wejścia głównego budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 40 w Warszawie można się dostać po schodach lub przy pomocy pochylni dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (pochylnia znajduje się od strony parkingu wewnętrznego, wejście przez bramę od ul. Domaniewskiej 40).
 • Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parkingu wewnętrznym obok wejścia głównego, w pobliżu pochylni dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (wjazd przez bramę od strony ul. Domaniewskiej 40).
 • Dla osób na wózkach inwalidzkich w budynku KW PSP w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 40 dostosowane architektonicznie są korytarze i pomieszczenia znajdujące się na parterze przy wejściu głównym.
 • W budynku znajdują się 2 windy, które znajdują się przy kancelarii po lewej stronie od wejścia głównego.
 • Dwie windy w budynku KW PSP w Warszawie posiadają gabaryty kabiny pozwalające na przewożenie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • W budynku na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu, które poruszają się na wózku inwalidzkim. Na każdym z pięter od 1 do 3 znajduje się jedna taka toaleta.
 • Kabiny wind mają gabaryty umożliwiające korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnością.
 • Osoby z niepełnosprawnością narządów ruchu i osoby starsze przyjmowane są w pomieszczeniu przeznaczonym do obsługi interesantów w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 40, na parterze przy wejściu głównym. Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie przyjmuje interesantów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

 

Informacja dla osób niewidzących lub słabowidzących:

Aby skutecznie załatwić sprawę w naszym urzędem osoby niewidzące lub słabowidzące mogą złożyć dokumenty, za pośrednictwem osób trzecich, w kancelarii Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 40, na parterze przy wejściu głównym, przesłać dokumenty na adres e-mail sekretariatkw@mazowsze.straz.pl lub elektronicznie za pomocą platformy ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/

 • Osoby niewidzące lub słabowidzące mogą umówić się na wizytę telefonicznie pod numerem tel. (22) 55 95 107 lub osobiście w kancelarii Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 40, na parterze przy wejściu głównym.
 • Osoby niewidzące lub słabowidzące mogą spotkać się osobiście w pomieszczeniu przeznaczonym do obsługi interesantów w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 40, na parterze przy wejściu głównym. Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie przyjmuje interesantów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

Materiały

Raport dostępności dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie 2021
Raport​_dostepnosci​_KW​_PSP​_w​_Warszawie​_2021.pdf 0.06MB
Tekst latwy do czytania KW PSP Warszawa
Tekst​_latwy​_do​_czytania​_KW​_PSP​_Warszawa​_2021.pdf 0.40MB
Tekst odczytywalny maszynowo
Tekst​_latwy​_do​_czytania​_KW​_PSP​_Warszawa.pdf 0.15MB
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI 2021
PLAN​_DZIAŁANIA​_NA​_RZECZ​_POPRAWY​_ZAPEWNIENIA​_DOSTĘPNOŚCI​_2021.pdf 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.11.2020 08:12 Karol Kierzkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacji i Nadzoru
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 4.0 15.10.2021 09:48 Karol Kierzkowski
Deklaracja dostępności 3.0 14.10.2021 10:33 Karol Kierzkowski
Deklaracja dostępności 2.0 31.03.2021 09:31 Karol Kierzkowski
Deklaracja dostępności 1.0 25.11.2020 08:12 Karol Kierzkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}