W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Pierwszy na Mazowszu nieodpłatny egzamin KPP dla druhów OSP

22.06.2022

Pierwszy na Mazowszu nieodpłatny egzamin KPP dla druhów OSP

21 czerwca 2022 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku pod nadzorem Ośrodka Szkolenia w Warszawie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbył się pierwszy na Mazowszu nieodpłatny egzamin potwierdzający tytuł ratownika z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ratowników OSP. Inauguracja nieodpłatnych egzaminów KPP dla strażaków ratowników OSP jest konsekwencją realizacji zapisów ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. 2021, poz. 2490).

Do udziału w egzaminie przewidziano 24 druhów OSP z terenu powiatu otwockiego.

Stosownie do postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (t.j. Dz.U. 2021, poz. 411) egzamin składał się z dwóch niezależnie ocenianych części: egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Egzamin teoretyczny przeprowadzony był w formie zestawu 30. zadań testowych wybranych spośród zadań testowych opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych. Podstawą zaliczenia egzaminu teoretycznego było udzielenie prawidłowych odpowiedzi, na co najmniej 90% zadań testowych.

Egzamin praktyczny składał się z dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności.

 

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Maciej Łodygowski – Komenda Powiatowa PSP w Otwocku.

 

Zdjęcia (4)

{"register":{"columns":[]}}