W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Przekazanie sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie piaseczyńskim

24.01.2023

Przekazanie sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie piaseczyńskim

24 stycznia 2023 roku na terenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze Kalwarii odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której dokonano przekazania sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Góra Kalwaria i Konstancin -Jeziorna.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku st. bryg. Tomaszowi Cybul Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Następnie wciągnięto flagę państwową na maszt i odegrano hymn narodowy.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Pan Piotr Uściński - sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Pan Dariusz Olszewski – Poseł na Sejm RP, Pan Michał Prószyński – Dyrektor Gabinetu Politycznego MSWiA, Pan Józef Zalewski – Przedstawiciela Marszałka Województwa Mazowieckiego – Z-ca Dyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Pan Piotra Kandyba – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, ksiądz Prałat Włodzimierz Czerwiński - Kapelana Strażaków z Gminy Góra Kalwaria, Pan Arkadiusz Strzyżewski – Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

Po przywitaniu przybyłych gości przez st. bryg. Leszka Szcześniaka Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, nastąpiło uroczyste wręczenie aktów przekazania wyposażenia.

W ramach uroczystości przekazano w użytkowanie 2 nowe płaskodenne aluminiowe łodzie ratownicze wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Czaplin i OSP Konstancin-Jeziorna. Łodzie zakupione zostały w ramach realizacji pilotażowego programu zakupu łodzi ratowniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa mazowieckiego, finansowanego z rezerwy celowej Budżetu Państwa. 

Dokonano również przekazania mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy 100 kW dla jednostki OSP Pęcław. Jednostka OSP Baniosze pozyskała pojazd typu quad, do OSP Góra Kalwaria zakupiona została sprężarka do ładowania butli, a OSP Wojciechowice została doposażona w zestaw hydrauliczny.

Podczas uroczystej zbiórki jednostki: OSP Baniocha, OSP Cendrowice, OSP Czaplin, OSP Czaplinek, OSP Góra Kalwaria, OSP Pęcław i OSP Wojciechowice otrzymały również inny podstawowy sprzęt pożarniczy, taki jak: sprzęt i armaturę wodno-pianową, sprzęt ochrony dróg oddechowych, sprzęt ratownictwa medycznego w tym AED, drabinę, sprzęt dielektryczny, oświetleniowy, łączności, agregaty oddymiające, oraz umundurowanie. Ponadto w ramach otrzymanych dofinasowań w wybranych jednostkach OSP przeprowadzone zostały remonty strażnic i montaż instalacji fotowoltaicznych.

Beneficjentami przekazywanych środków na zakup sprzętu i wyposażenia oraz przeprowadzenie prac remontowych byli:

- Skarb Państwa,
- Ministerstwo Sprawiedliwości – Fundusz Sprawiedliwości,
- Marszałek Województwa Mazowieckiego,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- Gmina Góra Kalwaria,
- Powiat Piaseczyński,
- Jednostki OSP.

Łączna wartość przekazywanego sprzętu oraz wykonanych prac remontowych i instalacyjnych wyniosła około 1 200 000,00 zł.

 

Opracowanie: mł. bryg. Łukasz Darmofalski – Komenda Powiatowa PSP w Piasecznie, redagowała sekc. Katarzyna Urbanowska – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Piasecznie.

 

Zdjęcia (9)

{"register":{"columns":[]}}