W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

SEZON GRZEWCZY – czy warto ryzykować?

24.11.2021

SEZON GRZEWCZY – czy warto ryzykować?

W sezonie jesienno-zimowym wzrasta ryzyko powstania pożarów w związku z potrzebą zapewnienia ogrzewania budynków. Jedną z częstszych przyczyn takich zdarzeń jest niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych, w tym brak usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych.

Na terenie województwa mazowieckiego w okresie od  1 października 2019 r. do 30 września 2020 r., liczba tego typu zdarzeń wyniosła 1105. W następnym analogicznym okresie liczba ta wynosiła 1267, a od 1 października br. odnotowano już 127 pożarów, związanych z zapaleniem się sadzy w kominie.

Czy warto ryzykować utratą mienia, życia albo zdrowia ludzi, często naszych najbliższych?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami przeciwpożarowymi, w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, należy okresowo usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych:

  • 4 razy w roku – w przypadku palenisk opalanych paliwem stałym (np. węglem lub drewnem),
  • 2 razy w roku – w przypadku palenisk opalanych paliwem ciekłym lub gazowym,
  • co najmniej 1 raz w miesiącu – w przypadku palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych (jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej),
  • co najmniej 1 raz w roku – w przypadku przewodów wentylacyjnych.

Natomiast przepisy budowlane nakładają na właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych obowiązek dokonywania okresowej kontroli, co najmniej 1 raz w roku, stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Przypominamy, że zaniedbania właścicieli i zarządców budynków, które przyczynią się do powstania lub rozprzestrzenienia się pożaru, są powodem odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

Należy mieć również na względzie, że straty powstałe w wyniku pożarów sadzy, których temperatura może dochodzić do 1000°C, są wielokrotnie większe od kosztów ponoszonych na spełnienie wspomnianych wyżej wymagań przeciwpożarowych.

 

 

 

Opracował: mł. bryg. Piotr Świtaj – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Grafika: https://onefire.pl/wp-content/uploads/2019/12/komin1-2048x1363.jpg.

{"register":{"columns":[]}}