W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Uroczyste wręczenie promes dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu siedleckiego i łosickiego

21.11.2022

Uroczyste wręczenie promes dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu siedleckiego i łosickiego

21 listopada 2022 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Siedlcach odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczono promesy Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym z terenu powiatów siedleckiego i łosickiego.

Promesy zostaną przeznaczone na zakup nowego sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego, który będzie wykorzystywany w procesie szkolenia członków drużyn MDP.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się złożeniem meldunku st. bryg. Tomaszowi Cybul Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, następnie wprowadzony został poczet sztandarowy Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach oraz odegrany i odśpiewany hymn państwowy.

Zebranych gości przywitał st. bryg. Waldemar Rostek Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Siedlcach.

Pan Krzysztof Tchórzewski Poseł na Sejm RP, Pan Waldemar Kraska Senator RP, st. bryg. Tomasz Cybul Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Pani Anna Kaszuba Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach wręczyli 41 promes.

Promesy otrzymały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z terenu powiatów:

- siedleckiego:

 1. MDP OSP Błogoszcz
 2. MDP OSP Broszków
 3. MDP OSP Brzozów
 4. MDP OSP Czepielin
 5. MDP OSP Czuryły
 6. MDP OSP Dąbrówka-Ług
 7. MDP OSP Dąbrówka-Stany
 8. MDP OSP Hołubla
 9. MDP OSP Korczew
 10. MDP OSP Kotuń
 11. MDP OSP Kownaciska
 12. MDP OSP Krzesk-Królowa Niwa
 13. MDP OSP Mokobody
 14. MDP OSP Mordy
 15. MDP OSP Okniny Stare
 16. MDP OSP Ozorów
 17. MDP OSP Pruszynek
 18. MDP OSP Przywory Duże
 19. MDP OSP Radomyśl
 20. MDP OSP Rudnik Mały
 21. MDP OSP Seroczyn
 22. MDP OSP Skórzec
 23. MDP OSP Suchożebry
 24. MDP OSP Teodorów
 25. MDP OSP Trzciniec
 26. MDP OSP Wiśniew
 27. MDP OSP Wola Suchożebrska
 28. MDP OSP Zbuczyn
 29. MDP OSP Żebraczka
 30. MDP OSP Żeliszew

- łosickiego:

 1. MDP OSP Klimy
 2. MDP OSP Łosice
 3. MDP OSP Niemojki
 4. MDP OSP Olszanka
 5. MDP OSP Pietrusy
 6. MDP OSP Próchenki
 7. MDP OSP Rudka
 8. MDP OSP Sarnaki
 9. MDP OSP Serpelice
 10. MDP OSP Stare Hołowczyce
 11. MDP OSP Szydłówka

Zaproszeni goście podczas przemówień okolicznościowych podkreślali znaczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w szerzeniu wiedzy o bezpieczeństwie pożarowym oraz ich wpływ na rozwój ochotniczych straży pożarnych, a tym samym w zapewnienie bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Wyrazili przekonanie, że przekazane środki finansowe pozwolą na rozwój i doposażenie MDP, stanowiących zaplecze kadrowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w których funkcjonują.

Za wręczone promesy podziękowała druhna Oliwia Gałązka - członkini Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Mokobodach.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Pan Krzysztof Tchórzewski - Poseł na Sejm RP, Pan Waldemar Kraska - Senator RP, st. bryg. Tomasz Cybul - Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Pani Anna Kaszuba - Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, st. bryg. Waldemar Rostek – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Siedlcach, st. bryg. Mariusz Popławski – Komendant Powiatowy PSP w Łosicach, dh Wojciech Grzegorczyk - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Pani Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki oraz samorządowcy z terenu powiatów siedleckiego i łosickiego.

 


Uchwała w sprawie środków na rzecz MDP

5 września 2022 r. Rada Ministrów podjęła Uchwałę Nr 179/2022 w sprawie przyznania Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych w wysokości 25 mln zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze to komórki organizacyjne jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Ich celem jest zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP. Członkami MDP mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat. Do zadań MDP należy m.in. udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na lokalne środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a także podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Celem MDP jest również organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, rozwijanie sprawności fizycznej członków przez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki. Dodatkowo wśród zadań MDP wymienić można także podejmowanie i realizację zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej oraz drużyny czy macierzystej OSP, a także działalność wolontarystyczną.

 

Opracowanie: sekc. Katarzyna Urbanowska – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie / mł. asp. Daria Lipińska – Komenda Miejska PSP Siedlce.

Zdjęcia: mł. asp. Daria Lipińska, mł. bryg. Paweł Kulicki – Komenda Miejska PSP Siedlce, str. Arkadiusz Malik – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Zdjęcia (9)

{"register":{"columns":[]}}