W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dofinansowanie retencji korytowej w Gminie Kamień na Podkarpaciu ze środków NFOŚiGW

13.09.2021

woda

NFOŚiGW przekazał ponad 2 mln zł dotacji ze środków krajowych na projekt budowy zbiorników retencyjnych na cieku wodnym Żyłka w miejscowości Łowisko, w woj. podkarpackim. Działanie ma istotnie poprawić lokalną zdolność do gromadzenia wody, a w konsekwencji- ochronę przed suszą (i ewentualnymi powodziami).

Koszt całkowity zadania wyniesie 2,9 mln zł. W ramach planowanej retencji korytowej powstaną dwa zbiorniki- o łącznej powierzchni lustra wody- 2,63 ha- na potoku Żyłka.
Objętość gromadzonej wody w zbiornikach sięgnie 34 437 m3.

Głównym celem przedsięwzięcia będzie kształtowanie zasobów wodnych i przeciwdziałanie skutkom suszy na obszarze dorzecza Górnej Wisły, w południowo-wschodniej części gminy Kamień oraz części gmin Nowa Sarzyna i Sokołów Małopolski. Projektowane zbiorniki będą zatrzymywać wody w cieku wodnym, a dzięki urządzeniom piętrzącym także spowalniać ich spływ. Spowoduje to zwiększenie retencji w korycie rzeki, umożliwiając wykorzystanie wody głównie na cele rolnicze,  a także socjalno-bytowe lub związane z bezpieczeństwem pożarowym.
Będzie to miało szczególne znaczenie w czasie występowania długotrwałych niedoborów wodnych (np. braku opadów) ale również deszczów nawalnych, bądź szybkiego topnienia dużych ilości śniegu.

Dofinansowanie z NFOŚiGW jest pierwszym tego typu działaniem wspierającym przedsięwzięcie retencji korytowej w ramach programu priorytetowego „Adaptacja do Zmian Klimatu  oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska- finansowanie retencji na wsi”.

Celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”) poprzez finansowanie zadań związanych z retencją na terenach wiejskich.

Retencja korytowa jest elementem tzw. małej retencji, która w szerszym wymiarze pozwala przeciwdziałać niebezpieczeństwom pogodowym i klimatycznym, pogorszeniom warunków życia ludzi, spadkom efektywności rolniczej (np. zmniejszeniom zbiorów), ograniczeniom w sferze turystyki i wypoczynku, a także zaburzeniom równowagi ekosystemów (w tym szczególnie flory) oraz  ewentualnym, niebezpiecznym zmianom w strukturze gruntów (które mogą być przyczyną m.in. strat w infrastrukturze budowlanej i przesyłowej).

Dofinansowanie niniejszego projektu przez NFOŚiGW wpisuje się z zakres działań zapobiegających skutkom suszy na terenach rolniczych.