W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie robót budowlanych projektu „Budowa nowej siedziby Ambasady RP w Republice Federalnej Niemiec” (znak: AMB.BERL.RIB.741.2.2019)

NUMER ZAMÓWIENIA   

AMB.BERL.RIB.741.2.2019.

DATA PUBLIKACJI   

2019.12.17., godz. 09.00

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA   

Zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w trybie przetargu ograniczonego

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)   

45200000, 45100000, 45212350, 45300000, 45400000.

RODZAJ ZAMÓWIENIA   

Roboty budowlane

OSOBY DO KONTAKTU   

Franciszek Dorosz

KONTAKT   

berlin.amb.przetarg@msz.gov.pl

 

OPIS ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja Inwestycji pod nazwą: "Budowa nowej siedziby Ambasady RP w Republice Federalnej Niemiec", polegająca na budowie nowej Ambasady RP w Berlinie przy Unter den Linden 70-72, w systemie "pod klucz", na warunkach określonych w Umowie, SIWZ i Ofercie.

 

Materiały

20191217 Ogłoszenie o zamówieniu
20191217​_Ogłoszenie​_o​_zamówieniau.pdf 0.19MB
20201217 Załącznik do ogłoszenia o zamówieniu​_wniosek o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu (Word)
20201217​_Załącznik​_do​_ogłoszenia​_o​_zamówieniu​_wniosek​_o​_dopuszczenie​_do​_udzialu​_w​_postepowaniu​_(Word).rtf 0.55MB
20201217 Załącznik do ogłoszenia o zamówieniu​_wniosek o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu (RTF)
20201217​_Załącznik​_do​_ogłoszenia​_o​_zamówieniu​_wniosek​_o​_dopuszczenie​_do​_udzialu​_w​_postepowaniu​_(RTF).rtf 0.55MB
20191224 Zawiadomienie o wniesionym odwolaniu (PDF)
20191224​_Zawiadomienie​_o​_wniesionym​_odwolaniu​_(PDF).pdf 0.09MB
20191224 Kopia odwołania (PDF)
20191224​_Kopia​_odwołania​_(PDF).pdf 1.33MB
20200120 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF)
20200120​_Zmiana​_ogłoszenia​_o​_zamówieniu​_(PDF).pdf 0.10MB
20200120 Załącznik do ogłoszenia o zamówieniu​_Zmodyfikowany wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Word)
20200120​_Załącznik​_do​_ogłoszenia​_o​_zamówieniu​_Zmodyfikowany​_wniosek​_o​_dopuszczenie​_do​_udziału​_w​_postępowaniu​_(Word).docx 0.08MB
20200120 Załącznik do ogłoszenia o zamówieniu​_Zmodyfikowany wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (PDF)
20200120​_Załącznik​_do​_ogłoszenia​_o​_zamówieniu​_Zmodyfikowany​_wniosek​_o​_dopuszczenie​_do​_udziału​_w​_postępowaniu​_(PDF).pdf 0.60MB
20200910 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.09.2020 r. (PDF)
Informacja​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty​_z​_dnia​_10092020.pdf 0.20MB