W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Akty prawne

Głównym dokumentem regulującym funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego w Polsce jest ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego z dnia 22 listopada 2013 r. 

Materiały

Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego - OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego- (Dz. U. 2021r., poz. 268)
Dz​_U​_2021​_poz​_268.pdf 0.34MB
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i sposobu funkcjonowania centrum powiadamiania ratunkowego oraz procedur obsługi zgłoszeń alarmowych (Dz. U. 2021r., poz. 832)
D2021000083201.pdf 0.31MB
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie szkoleń pracowników centrum powiadamiania ratunkowego (Dz. U. 2021r., poz. 897)
D2021000089701.pdf 1.27MB
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie zakresu informacji zamieszczanych w karcie oceny pracy, karcie oceny kompetencji i karcie samooceny oraz wzorów tych kart (Dz. U. 2021r., poz. 899)
D2021000089901.pdf 1.21MB
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych dla systemu teleinformatycznego i interfejsu komunikacyjnego oraz zakresu informacji przekazywanych za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego
w​_sprawie​_wymagań​_dla​_interfejsu.pdf 0.32MB
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb (Dz. U. z 2015 r., poz. 2356)
rozporządzenie​_2015​_CPSPR.pdf 0.11MB
Sposób podziału maksymalnej liczby operatorów numerów alarmowych na poszczególne centra powiadamiania ratunkowego - 2021
Maksymalne​_limity​_liczby​_operatorów​_numerów​_alarmowych​_2021.pdf 0.36MB
Sposób podziału maksymalnej liczby operatorów numerów alarmowych na poszczególne centra powiadamiania ratunkowego - 2016
Podział​_etatów​_ONA​_2016.pdf 0.19MB
Sposób podziału maksymalnej liczby operatorów numerów alarmowych na poszczególne centra powiadamiania ratunkowego - 2015
Podział​_etatów​_ONA​_2015.pdf 0.19MB
KOMUNIKAT MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 czerwca 2021 r. o gotowości centrum powiadamiania ratunkowego do obsługi zgłoszeń alarmowych kierowanych do numeru alarmowego 998 (MP 2021r., poz. 554).
M2021000055401.pdf 0.28MB
Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2019 r. o gotowości przekazywania zgłoszeń alarmowych z centrum powiadamiania ratunkowego do dysponentów zespołów ratownictwa medycznego przez sieć teleinformatyczną na potrzeby obsługi numerów alarmowych (M. P. z 2019, poz. 686)
komunikat​_2019​_PRM.pdf 0.24MB
Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2019 r. o gotowości centrum powiadamiania ratunkowego do obsługi zgłoszeń alarmowych kierowanych do numeru alarmowego 997 (M. P. z 2019, poz. 199)
komunikat​_2019​_997.pdf 0.10MB
Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2016 r. o gotowości do przekazywania zgłoszeń alarmowych z centrum powiadamiania ratunkowego do Policji i Państwowej Straży Pożarnej drogą elektroniczną (M. P. z 2016, poz. 945)
komunikat​_2016​_Policja​_PSP.pdf 0.09MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
30.11.2021 13:35 Tomasz Mnich
Pierwsza publikacja:
18.07.2019 11:12 Ilona Skwierzyńska
{"register":{"columns":[]}}