W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Akty prawne

Głównym dokumentem regulującym finkcjonowanie Systemu Powiadamiania Ratunkowego w Polsce jest ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego z dnia 22 listopada 2013 r. (t.j. z dnia 13 kwietnia 2018 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 867).

Materiały

Ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego (tekst jednolity)
ustawa​_2013​_SPR​_ujednolicona​_2019.pdf 0.46MB
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2014 r., poz. 574)
rozporzadzenie​_2014​_organizacja​_CPR.pdf 0.19MB
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie szkoleń operatorów numerów alarmowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 269)
rozporzadzenie​_2014​_szkolenia​_ONA.pdf 0.25MB
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych dla systemu teleinformatycznego i interfejsu komunikacyjnego oraz warunków współpracy systemu powiadamiania ratunkowego z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz dysponentami zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1159)
rozporzadzenie​_2014​_interfejs​_komunikacyjny.pdf 0.17MB
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb (Dz. U. z 2015 r., poz. 2356)
rozporządzenie​_2015​_CPSPR.pdf 0.11MB
Sposób podziału maksymalnej liczby operatorów numerów alarmowych na poszczególne centra powiadamiania ratunkowego - 2016
Podział​_etatów​_ONA​_2016.pdf 0.19MB
Sposób podziału maksymalnej liczby operatorów numerów alarmowych na poszczególne centra powiadamiania ratunkowego - 2015
Podział​_etatów​_ONA​_2015.pdf 0.19MB
Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2019 r. o gotowości przekazywania zgłoszeń alarmowych z centrum powiadamiania ratunkowego do dysponentów zespołów ratownictwa medycznego przez sieć teleinformatyczną na potrzeby obsługi numerów alarmowych (M. P. z 2019, poz. 686)
komunikat​_2019​_PRM.pdf 0.24MB
Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2019 r. o gotowości centrum powiadamiania ratunkowego do obsługi zgłoszeń alarmowych kierowanych do numeru alarmowego 997 (M. P. z 2019, poz. 199)
komunikat​_2019​_997.pdf 0.10MB
Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2016 r. o gotowości do przekazywania zgłoszeń alarmowych z centrum powiadamiania ratunkowego do Policji i Państwowej Straży Pożarnej drogą elektroniczną (M. P. z 2016, poz. 945)
komunikat​_2016​_Policja​_PSP.pdf 0.09MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
18.07.2019 11:12 Ilona Skwierzyńska
Pierwsza publikacja:
18.07.2019 11:12 Ilona Skwierzyńska