Akty prawne

Głównym dokumentem regulującym finkcjonowanie Systemu Powiadamiania Ratunkowego w Polsce jest ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego z dnia 22 listopada 2013 r. (t.j. z dnia 13 kwietnia 2018 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 867).

pdf Ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego (tekst jednolity)

0.46MB

pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2014 r., poz. 574)

0.19MB

pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie szkoleń operatorów numerów alarmowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 269)

0.25MB

pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych dla systemu teleinformatycznego i interfejsu komunikacyjnego oraz warunków współpracy systemu powiadamiania ratunkowego z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz dysponentami zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1159)

0.17MB

pdf Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb (Dz. U. z 2015 r., poz. 2356)

0.11MB

pdf Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2019 r. o gotowości centrum powiadamiania ratunkowego do obsługi zgłoszeń alarmowych kierowanych do numeru alarmowego 997

0.1MB

pdf Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2016 r. o gotowości do przekazywania zgłoszeń alarmowych z centrum powiadamiania ratunkowego do Policji i Państwowej Straży Pożarnej drogą elektroniczną (M. P. z 2016 r., poz. 945)

0.09MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 15.03.2019 13:10
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 11.05.2019 15:33
Osoba modyfikująca: Ilona Skwierzyńska