EENA - Europejskie Stowarzyszenie Numeru Alarmowego

eena

Jest organizacją pozarządową, której celem jest przyczynianie się do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Unii Europejskiej bez względu, gdzie znajduje się osoba potrzebująca pomocy.

Ideą EENA jest niesienie pomocy bez barier językowych. To operatorzy numerów alarmowych lub dysponenci państw członkowskich, posługując się językami obcymi, informują właściwe dla danego zdarzenia Centra Powiadamiania Ratunkowego na terenie Europy (PSAP - Public Safety Answering Point), a te uwzględniając wszelkie okoliczności zdarzenia informują, za pomocą systemów teleinformatycznych, właściwie służby: Państwową Straż Pożarną, Policję czy Państwowe Ratownictwo Medyczne.

 • przyjęcie zgłoszenia alarmowego w każdym CPR w Polsce, dotyczącego zdarzenia w innym kraju na terenie Europy,
 • przyjęcie zgłoszenia alarmowego z innego kraju z terenu Europy, dotyczącego zdarzenia w Polsce przez referencyjne CPR.

Jak to działa w praktyce?

Zgłoszenia w ramach EENA na terenie Polski są obsługiwane przez dwa, wyznaczone Centra Powiadamiania Ratunkowego. Do obsługi tego rodzaju zgłoszeń wykorzystywana jest specjalna baza danych EENA. Pozostałe CPR-y po przyjęciu zgłoszenia z danego kraju przekazują informację do wyznaczonych Centrów Powiadamiania Ratunkowego, te przejmują dalszą obsługę zgłoszenia oraz kontaktują się z właściwymi Centrami Powiadamiania Ratunkowego na terenie Europy.

Każdy obywatel będący na terenie kraju, którego obejmuje Europejskie Stowarzyszenie Numeru Alarmowego 112, będący w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, otrzyma bezpośrednią pomoc.


Stowarzyszanie EENA, Europejskiego Numeru Alarmowego 112, obejmuje 19 państw członkowskich:

 1. Austria
 2. Belgia
 3. Bułgaria
 4. Chorwacja
 5. Czechy
 6. Estonia
 7. Finlandia
 8. Islandia
 9. Irlandia
 10. Łotwa
 11. Litwa
 12. Luksemburg
 13. Holandia
 14. Polska
 15. Rumunia
 16. Słowacja
 17. Szwecja
 18. UK
 19. Węgry

European Emergency Number Association

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 29.03.2019 18:17
Osoba publikująca: Ilona Skwierzyńska
Zmodyfikowano: 11.05.2019 14:58
Osoba modyfikująca: Ilona Skwierzyńska