Inne numery alarmowe

Wprowadzenie numeru alarmowego 112 nie wyłączyło pozostałych numerów alarmowych do służb ratunkowych: 997 - Policja, 998 - Państwowa Straż Pożarna, 999 - Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Pozostałe numery alarmowe funkcjonujące w Polsce:

987 - centrum zarządzania kryzysowego

991 - pogotowie energetyczne

992 - pogotowie gazowe

993 - pogotowie ciepłownicze

994 - pogotowie wodno-kanalizacyjne

995 - Komenda Główna Policji – system Child Alert

996 - Centrum Antyterrorystyczne

Inne numery do służb powołanych do niesienia pomocy:

986 - straż miejska (nie we wszystkich miastach)

19 115 - Miejskie Centrum Kontaktu (dla Miasta Stołecznego Warszawy)

116 000 - numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci (Fundacja ITAKA)

116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)

116 123  - Kryzysowy Telefon Zaufania (Instytut Psychologii Zdrowia)

601 100 100 - numer ratunkowy nad wodą (MOPR i WOPR)

601 100 300 - numer ratunkowy w górach (GOPR i TOPR)

800 702 222 - Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (Fundacja ITAKA)

22 668 70 00 - Niebieska Linia, ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 15.03.2019 13:22
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 11.05.2019 15:33
Osoba modyfikująca: Ilona Skwierzyńska