W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

eCall – ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania

Decyzją Komisji Europejskiej, od 1 kwietnia 2018 roku na terenie Europy, wszystkie homologowane nowe typy pojazdów osobowych oraz dostawczych (do 3,5 tony) muszą być wyposażone w eCall, czyli moduł wykrywania kolizji lub wypadku drogowego i automatycznego wezwania pomocy na miejsce zdarzenia. Głównym celem wprowadzenia tego rozwiązania jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz skrócenie czasu powiadamiania służb ratunkowych o kolizjach i wypadkach drogowych.

eCall

Jak działa eCall?

Zdarzenia przekazywane w ramach eCall są zgłoszeniami alarmowymi, uruchamianymi automatycznie przez czujniki w pojeździe lub ręcznie przez kierowcę oraz pasażerów
w sytuacji, gdy dojdzie do wypadku drogowego, bądź innego zdarzenia alarmowego. Zgłoszenia generowane przez moduł eCall traktowane są przez operatorów numerów alarmowych jako zgłoszenia zasadne, w szczególności, gdy rozmowa z osobą zgłaszającą to potwierdzi lub kiedy nie ma możliwości nawiązania połączenia głosowego ze zgłaszającym, a uzyskano minimalny pakiet danych (MSD - Minimum Set of Data)
zawierający m. in. lokalizację miejsca zdarzenia. Po otrzymaniu informacji z modułu eCall, operator numerów alarmowych wykona próbę połączenia głosowego z osobami znajdującymi się w pojeździe. 


W przypadku, gdy Ty lub inna osoba w pojeździe przypadkowo uruchomicie moduł eCall poprzez np. naciśnięcie guzika SOS, operator numerów alarmowych, w celu zweryfikowania zdarzenia, wykona połączenie głosowe. Jeżeli zgłoszenie nie będzie miało charakteru alarmowego, powiedz o tym operatorowi numerów alarmowych. Twoje milczenie lub brak odpowiedzi na kontakt operatora, zostanie przez niego potraktowane jako zgłoszenie alarmowe, w której prawdopodobnie są osoby nieprzytomne i zostanie skierowane do odpowiednich służb ratunkowych, w celu udzielenia pomocy.


Zgłoszenia typu eCall mogą także trafić do ośrodka pośredniczącego (prywatnego operatora - assistance) i dopiero stamtąd do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W takiej sytuacji operator numerów alarmowych powiadamia o zdarzeniu właściwe służby ratunkowe na podstawie informacji pobranych przez konsultanta ośrodka pośredniczącego, przez którego są one weryfikowane i uzupełniane o dodatkowe dane.

Co zawiera minimalny pakiet danych?

 • numer, z którego zostało wygenerowanie zgłoszenie typu eCall,
 • rodzaju wywołania (ręczne lub automatyczne),
 • współrzędne GPS pojazdu,
 • kierunek ruchu, w jakim poruszał się pojazd,
 • czas zdarzenia,
 • dane techniczne pojazdu (rodzaj pojazdu, rodzaj paliwa),
 • liczbę pasażerów z zapiętymi pasami bezpieczeństwa,
 • numer VIN.

Minimalny pakiet danych jest przekazywany do Centrum Powiadamiania Ratunkowego dopiero w momencie włączenia modułu eCall (ręcznie lub automatycznie). Nie ma możliwości pobrania danych w sytuacji, kiedy moduł eCall nie został uruchomiony.

Jak zgłaszać zdarzenia mające miejsce na drodze?

Zgłaszając na numer alarmowy 112 zdarzenie mające miejsce na drodze zachowaj spokój i wykonuj polecenia operatora numerów alarmowych. Nie rozłączaj się, dopóki operator wyraźnie Cię o tym nie poinformuje. Ustal swoją lokalizację.

Operator numerów alarmowych poprosi Cię o podanie m.in.:

 • lokalizacji miejsca, w którym doszło do zdarzenia (województwo, powiat, gmina, miasto, nawa ulicy, najbliższy numer budynku, numer drogi - autostrada, droga ekspresowa, wojewódzka, numer słupka pikietażowego, dane z GPS),
 • liczby osób poszkodowanych,
 • rodzaju pojazdów uczestniczących w zdarzeniu (auta osobowe, ciężarowe, typ, marka, numery rejestracyjne),
 • kierunek, w którym poruszały się pojazdy,
 • widoczny dym, wycieki.

Dzięki pozyskaniu tych informacji operator numerów alarmowych szybko i precyzyjnie przekaże je do wszystkich niezbędnych dla danego zdarzenia służb ratunkowych (Policji, Państwowego Ratownictwa Medycznego czy Państwowej Straży Pożarnej).
Po zakończonej rozmowie nigdzie nie dzwoń. Takie zachowanie utrudni służbom kontakt z Tobą, w przypadku konieczności pozyskania dodatkowych informacji.

Pamiętaj o zachowaniu bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia. Chroń siebie, poszkodowanych, świadków. 
W razie sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu niezwłocznie dzwoń na numer alarmowy 112.

Podaj operatorowi numerów alarmowych swoją lokalizację oraz inne niezbędne dane, o które zapyta Cię operator.


 • Nie każde zdarzenie na drodze powinno być zgłaszane na numer alarmowy 112.
 • W miarę możliwości przed wybraniem numeru alarmowy 112 ustal swoją lokalizację.
 • Przed opuszczeniem pojazdu włącz światła awaryjne i załóż odblaskową kamizelkę.
 • Po opuszczeniu pojazdu wystaw na drodze trójkąt ostrzegawczy.
 • Poruszaj się blisko pobocza (np. za barierkami drogowymi) lub bezpośrednio po nim.
 • Jeśli sytuacja na miejscu zdarzenia zmieni się, zadzwoń ponownie na numer alarmowy 112.

 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
11.05.2019 16:12 Ilona Skwierzyńska
Pierwsza publikacja:
11.05.2019 16:12 Ilona Skwierzyńska
{"register":{"columns":[]}}