W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Kogo szukamy?

Misją systemu powiadamiania ratunkowego i operatorów numerów alarmowych jest w efektywny i profesjonalny sposób służyć pomocą tym, których życie, zdrowie, bezpieczeństwo i mienie jest zagrożone. Praca na stanowisku operatora numerów alarmowych jest wymagająca, stresująca, ale też, ze względu na swoją specyfikę, bardzo satysfakcjonująca.

Celem systemu powiadamiania ratunkowego jest pomoc osobom w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa publicznego, a przede wszystkim ratowanie życia. Priorytetem pracy operatorów numerów alarmowych jest efektywność i jakość, dlatego są wiarygodni, profesjonalni i godni zaufania.

Wymagania formalne dotyczące operatorów numerów alarmowych:

Operatorem numerów alarmowych może być osoba, która:

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posługuje się co najmniej jednym językiem obcym w stopniu komunikatywnym
 • ukończyła szkolenie operatorów numerów alarmowych, zdała egzamin z części teoretycznej i z części praktycznej.

Wymagania pożądane dotyczące operatorów numerów alarmowych:

 • komunikatywność, 
 • kreatywność, 
 • decyzyjność,
 • asertywność, 
 • cierpliwość, 
 • umiejętność słuchania,
 • opanowanie,
 • odpowiedzialność,
 • dyscyplina,
 • umiejętność pracy z wykorzystaniem komputera, 

Szkolenie operatorów numerów alarmowych:

Przed przystąpieniem do pracy na stanowisku operatora numerów alarmowych, kandydat musi odbyć teoretyczne i praktyczne szkolenie podstawowe m. in. z zakresu:

 • organizacji i działania systemu powiadamiania ratunkowego,
 • procedur odbioru zgłoszeń alarmowych, 
 • organizacji i działania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
 • organizacji i działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
 • bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • psychologii działań ratowniczych,
 • zasad udzielania pierwszej pomocy,
 • obsługi systemów teleinformatycznych służących do wspomagania działań ratowniczych.

Szkolenie trwa co najmniej 70 godzin, w tym 30 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej 40 godzin zajęć praktycznych i jest zakończone egzaminem. Osoba, która ukończyła szkolenie operatorów numerów alarmowych i zdała egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymuje certyfikat operatora numerów alarmowych, ważny przez 3 lata.

W celu potwierdzenia posiadania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku operatora numerów alarmowych niezbędne jest odbycie szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego. Szkolenie trwa co najmniej 35 godzin, w tym 15 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej 20 godzin zajęć praktycznych i również zakończone jest egzaminem. 

Obsługa zgłoszeń alarmowych:

Każdy operator numerów alarmowych obsługuje zgłoszenia według takiej samej procedury. Stanowisko do obsługi zgłoszeń alarmowych, przy którym swoją prace wykonują operatorzy numerów alarmowych składa się z:

 • konsoli operatorskiej, służącej do odbierania i wykonywania połączeń telefonicznych, do której podłączony jest zestaw słuchawkowy,
 • stanowiska z system teleinformatycznym, służącym do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszenia przekazywanego drogą elektroniczną do służb ratunkowych, współpracującego z Uniwersalnym Modułem Mapowym (przekazującym do CPR przybliżoną lokalizację, z której wykonywane jest połączenie telefoniczne) oraz Platformą Lokalizacyjno-Informacyjną z Centralną Bazą Danych (przekazującą do CPR dane abonenta).

Obsługa zgłoszeń alarmowych w centrach powiadamiania ratunkowego odbywa się według ogólnej procedury:

 • odbiór zgłoszenia alarmowego od osoby zgłaszającej,
 • zarejestrowanie zgłoszenia alarmowego w systemie teleinformatycznym
 • uzyskanie informacji o:

- rodzaju zdarzenia lub zagrożenia,
- miejscu zdarzenia lub zagrożenia,
- liczbie osób poszkodowanych lub będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
- danych osoby zgłaszającej obejmujących imię, nazwisko oraz numer telefonu, na wypadek konieczności uzyskania dodatkowych informacji o zdarzeniu lub zagrożeniu,
- innych istotnych okolicznościach zdarzenia lub zagrożenia, umożliwiających podjęcie czynności przez podmioty ratownicze,

 • potwierdzenie osobie zgłaszającej przyjęcia zgłoszenia alarmowego,
 • przekazanie zgłoszenia alarmowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego właściwemu dyspozytorowi lub dyspozytorom podmiotów ratowniczych,
 • przekierowanie połączenia telefonicznego do dyspozytora medycznego w przypadku wymagającym zapewnienia pomocy osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • poinformowanie osoby zgłaszającej o przekazaniu zgłoszenia alarmowego do odpowiedniego podmiotu ratowniczego lub podmiotów ratowniczych zgodnie z kwalifikacją rodzaju zdarzenia lub zagrożenia,
 • odbiór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia alarmowego przez właściwego dyspozytora.

Wideo

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
11.05.2019 13:59 Ilona Skwierzyńska
Pierwsza publikacja:
11.05.2019 13:59 Ilona Skwierzyńska
{"register":{"columns":[]}}