W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Konkursy

Organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne od lat są stałymi partnerami prowadzonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych działań w obszarze pomocy rozwojowej, pomocy humanitarnej, edukacji globalnej i wolontariatu.

Jedną z form współpracy są otwarte konkursy na dotacje, których celem jest wyłonienie najlepszych ofert z propozycjami zadań publicznych na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego priorytetowych dla Polskiej pomocy krajów rozwijających się i ich społeczeństw.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach polskiej współpracy rozwojowej organizuje następujące postępowania dotacyjne:

•    „Polska pomoc rozwojowa” – celem jest wyłonienie inicjatyw dotyczących wsparcia procesów transformacyjnych oraz rozwoju społeczno-gospodarczego;
•    „Pomoc humanitarna” – przedmiotem jest wyłonienie przedsięwzięć odpowiadających na zweryfikowane potrzeby humanitarne ludności poszkodowanej w wyniku konfliktu zbrojnego, klęski żywiołowej lub innego kryzysu humanitarnego spowodowanego przez naturę lub człowieka;
•    „Wolontariat polska pomoc” – zamierzeniem jest wykorzystanie potencjału polskich wolontariuszy, gotowych do zaangażowania się na rzecz poprawy sytuacji życiowej ludzi zamieszkujących kraje słabiej rozwinięte;
•    „Edukacja globalna” – intencją jest wybranie działań adresowanych do polskiego społeczeństwa zwiększających świadomość o problemach globalnych i wyzwaniach rozwojowych na świecie oraz ich oddziaływaniu na Polskę.

Każdorazowo w regulaminie danego konkursu określone są między innymi kraje, do których adresowana jest pomoc, cele i priorytety podejmowanych działań, kryteria, jakie muszą spełniać nadsyłane propozycje projektów, a także zasady według których będą oceniane. 

Informacje o ogłoszonych konkursach zamieszczane są na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych i serwisu Polskiej pomocy.  Pytania dotyczące konkursów można przesyłać na adres: konkursy.polskapomoc@msz.gov.pl 

{"register":{"columns":[]}}