W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Departament Współpracy Rozwojowej

Departament Współpracy Rozwojowej (DWR) w Ministerstwie Spraw Zagranicznych zapewnia obsługę Ministra ds. Współpracy Rozwojowej i koordynację współpracy rozwojowej.

Współpraca rozwojowa jest integralną częścią polityki zagranicznej, stanowi wyraz solidarności Polski z krajami rozwijającymi się, ale też jest wypełnieniem zobowiązań wynikających z członkostwa naszego kraju w organizacjach międzynarodowych. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych (MSZ) komórką organizacyjną odpowiedzialną za realizację działań z logo Polskiej pomocy jest Departament Współpracy Rozwojowej (DWR).

Departament odpowiada za przygotowanie programu polskiej współpracy rozwojowej dot. pomocy rozwojowej i humanitarnej, edukacji globalnej oraz programu wolontariatu zagranicznego skierowanych do krajów priorytetowych Polskiej pomocy. W ramach tych działań przygotowuje wieloletni program współpracy rozwojowej oraz plany polskiej współpracy rozwojowej realizowanej w Polsce.

 Jako państwo członkowskie organizacji międzynarodowych zajmujących się problematyką rozwojową i humanitarną, tj. Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Polska angażuje się w starania wspólnoty międzynarodowej. Departament rekomenduje, w ramach Polskiej pomocy, podejmowanie działań stabilizujących i wspierających we wskazanych krajach, w tym w naszym bezpośrednim sąsiedztwie. Wszystkie prowadzone działania opierają się na badaniu pod kątem ich skuteczności i celowości m. in. poprzez ewaluację projektów i programów polskiej współpracy rozwojowej prowadzonych przez Departament.

Ponadto, DWR pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Krajowego Punktu kontaktowego do spraw współpracy bliźniaczej i instrumentu TAIEX w ramach programów finansowanych z funduszy Transition Facility, IPA i ENPI oraz do spraw Comprehensive Institution Building Programes (CIB) w ramach Partnerstwa Wschodniego.

Obsługuje też działania Krajowego Koordynatora Współpracy Rozwojowej oraz Radę Programową Współpracy Rozwojowej.

{"register":{"columns":[]}}