W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

> Edukacja globalna

Edukacja globalna to edukacja o współczesnym świecie jako całości. Uświadamia odbiorców o istnieniu łączących państwa współzależności o charakterze ekonomicznym, społecznym, politycznym, kulturowym, środowiskowym i technologicznym. Tłumaczy z czego wynikają i na czym polegają problemy współczesnego świata. Pomaga zrozumieć, jakie czynniki kształtują, i w jaki sposób, międzynarodowy rozwój. Poznanie różnorodności świata oraz mechanizmów wpływających na jego funkcjonowanie pobudza odbiorców edukacji globalnej do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i dokonywanymi na co dzień wyborami, które w kontekście globalnym wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi i środowiska w innych krajach.

Dzieci w czerwonych koszulkach siedzące w kształcie logo polskiej pomocy w sali gimnastycznej

Pozyskanie wiedzy o świecie i poczucie odpowiedzialności za jego kształt skłania do szukania rozwiązań, by w dążeniu do osiągnięcia dobrobytu zapewnić sprawiedliwy podział zysków z niego płynących wszystkim ludziom  na zasadach solidarności, równości i współpracy. Edukacja globalna uczy tolerancji, empatii, krytycznego i logicznego myślenia, umiejętności dostrzegania odmiennych argumentów i sztuki negocjacji, co pozwala by wspólnie przeciwdziałać problemom bądź współdziałać w przypadku wystąpienia konfliktu. Co więcej, staje się zrozumiałe, że przedsięwzięte działania muszą uwzględniać ochronę środowiska naturalnego, jego zasobów i bioróżnorodności, także po to, by mogły z nich korzystać przyszłe pokolenia.

Edukacja globalna zyskuje na znaczeniu po przyjęciu w 2015 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 oraz określonych w niej 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Cele Zrównoważonego Rozwoju zastąpiły wdrażane w latach 2000-2015 8 Milenijnych Celów Rozwoju wyznaczonych w Deklaracji Milenijnej z 2000 r. Raport z ich realizacji potwierdził, że poprzez wyznaczanie celów i współpracę na rzecz ich osiągnięcia państwa są w stanie zwalczać głód, ubóstwo, poprawiać edukację i sytuację zdrowotną, a także wzmacniać pozycję kobiet i dziewcząt w uboższych regionach świata.  

Edukacja globalna realizuje cel nr  4 „ Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie” oraz zadanie nr 7, które brzmi „Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi przez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój”.

Tylko społeczeństwa świadome globalnych współzależności mogą zrozumieć wagę Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz dążyć do ich realizacji na całym świecie.

Zdjęcia (4)

{"register":{"columns":[]}}