W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dokumenty strategiczne

Polska współpraca rozwojowa planowana jest w perspektywie wieloletniej. Obecnie obowiązującym dokumentem strategicznym jest Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2021-2030. Solidarność dla rozwoju.

Wieloletni program współpracy rozwojowej jest najważniejszym dokumentem określającym m.in. priorytety geograficzne i tematyczne Polskiej pomocy obejmujący co najmniej okres czterech lat. Zgodnie z ustawą o współpracy rozwojowej z 16 września 2011 r. program przyjmuje Rada Ministrów w drodze uchwały. Projekt Programu jest opracowywany przez MSZ, opiniowany przez Radę Programową Współpracy Rozwojowej i poddawany konsultacjom społecznym.

Dokumentami operacyjnymi dla Wieloletniego programu współpracy rozwojowej są roczne Plany współpracy rozwojowej, określające szczegółowe formy współpracy i działania w zakresie pomocy rozwojowej, pomocy humanitarnej oraz edukacji globalnej. Plany określają również wysokość środków finansowych przeznaczonych dla wskazanego państwa rozwijającego się lub na dane zadanie z zakresu współpracy rozwojowej.

Obecnie obowiązujący dokument strategiczny jest ściśle skorelowany z Agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 ONZ, a priorytety opierają się na celach zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainable Development Goals, SDGs). W Programie określono następujące priorytety:

  • pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
  • równe szanse

-        edukacja

-        godna praca

-        przedsiębiorczość

-        redukcja nierówności

-        zrównoważone miasta

-        regionalne planowanie rozwoju i rozwój obszarów wiejskich

  • zdrowie
  • klimat i zasoby naturalne

-        czysta woda i warunki sanitarne

-        lasy i różnorodność biologiczna

-        odnawialne źródła energii

 

Dwa priorytety przekrojowe polskiej współpracy rozwojowej to ochrona klimatu i równość szans kobiet i mężczyzn.

Priorytetowymi krajami Polskiej pomocy jest obecnie dziesięć krajów, tj. cztery kraje w Partnerstwie Wschodnim (Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) oraz sześć krajów w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie (Etiopia, Kenia, Liban , Palestyna, Senegal, Tanzania).

Materiały

Wieloletni Program Współpracy Rozwojowej 2021-2030
WPWR​_2021​_2030​_19012021.pdf 1.05MB
Plan współpracy rozwojowej w 2021 r.
PlanWR2021​_-​_akceptacja​_ostateczna.pdf 1.36MB
Plan współpracy rozwojowej w 2022 r.
PlanWR2022.pdf 0.78MB
Plan współpracy rozwojowej w 2022 r. - modyfikacja kwiecień 2022
PlanWR2022​_zmodyfikowany​_50422.pdf 0.79MB
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o współpracy rozwojowej
D20201648L.pdf 0.39MB
Nowelizacje po tekście jednolitym - Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
{"register":{"columns":[]}}