W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dokumenty strategiczne

Polska współpraca rozwojowa planowana jest w perspektywie wieloletniej. Obecnie obowiązującym dokumentem strategicznym jest Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2016-2020.

Najważniejszym dokumentem określającym m.in. priorytety geograficzne i tematyczne Polskiej pomocy jest  Wieloletni program współpracy rozwojowej, obejmujący co najmniej cztery lata. Zgodnie z ustawą o współpracy rozwojowej z 16 września 2011 r. program przyjmuje Rada Ministrów w drodze uchwały. Projekt Programu jest opracowywany przez MSZ, opiniowany przez Radę Programową Współpracy Rozwojowej i poddawany konsultacjom społecznym.

Dokumentami operacyjnymi dla Wieloletniego programu współpracy rozwojowej są roczne Plany współpracy rozwojowej, określające szczegółowe formy współpracy i działania w zakresie pomocy rozwojowej, pomocy humanitarnej oraz edukacji globalnej. Plany określają również wysokość środków finansowych przeznaczonych dla wskazanego państwa rozwijającego się lub na dane zadanie z zakresu współpracy rozwojowej.

Priorytetowymi krajami Polskiej pomocy jest obecnie dwanaście krajów, tj. cztery kraje w Partnerstwie Wschodnim (Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) oraz osiem krajów w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie (Etiopia, Kenia, Liban, Mjanma, Palestyna, Senegal, Uganda, Tanzania).

Trwają intensywne prace nad przyjęciem nowego Wieloletniego programu na lata 2021-2030. Nowy Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2021-2030. Solidarność dla rozwoju w założeniu będzie ściśle skorelowany z Agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 ONZ, a priorytety będą opierać się na Celach Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals, SDGs).

Materiały

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2016-2020
Program​_2016-2020.pdf 0.61MB
Roczny plan współpracy rozwojowej 2020
Plan​_Wspolpracy​_Rozwojowej​_2020​_wersja​_2020.pdf 0.93MB
Plan Współpracy Rozwojowej 2020 - modyfikacja listopad - Solidarni z Białorusią
Plan​_Współpracy​_Rozwojowej​_2020​_-​_pakiet​_pomocowy​_Solidarni​_z​_Białorusią​_1611.pdf 1.14MB
Plan Współpracy Rozwojowej 2020 - modyfikacja listopad 2020
Plan​_Współpracy​_Rozwojowej​_2020​_-​_do​_publikacji​_6112020.pdf 1.14MB
Plan Współpracy Rozwojowej 2020 - modyfikacja czerwiec 2020
Plan​_Współpracy​_Rozwojowej​_2020​_-modyfikacja​_06​_2020.pdf 0.39MB
Aktualizacja Planu współpracy rozwojowej na rok 2020
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o współpracy rozwojowej
D20201648L.pdf 0.39MB