W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Rada Programowa Współpracy Rozwojowej

Rada Programowa Współpracy Rozwojowej przy Ministrze Spraw Zagranicznych została ustanowiona na mocy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz.U. 2016 poz. 1392 z późn.zm.). Jej pracami kieruje Przewodniczący Rady, który pełni również funkcję Krajowego Koordynatora Współpracy Rozwojowej.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym. Do jej zadań należy w szczególności:

  • przedstawianie propozycji dotyczących priorytetów geograficznych i tematycznych współpracy rozwojowej,
  • opiniowanie projektów programu wieloletniego współpracy rozwojowej i planów rocznych,
  • opiniowanie rocznych sprawozdań z realizacji przez organy administracji rządowej zadań z zakresu współpracy rozwojowej
  • oraz projektów dokumentów rządowych związanych ze współpracą rozwojową.

Materiały

Regulamin Rady Programowej Współpracy Rozwojowej
Regulamin​_Rady​_Programowej​_Współpracy​_Rozwojowej.pdf 0.16MB
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu o współpracy rozwojowej
Obwieszczenie​_Marszałka​_Sejmu​_RP​_z​_dnia​_21​_lipca​_2021​_r​_w​_sprawie​_ogłoszenia​_jednolitego​_tekstu​_ustawy​_o​_współpracy​_rozwojowej.pdf 0.22MB
{"register":{"columns":[]}}