W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Finansowanie

W 2013 roku Polska dołączyła do krajów członkowskich Komitetu Współpracy Rozwojowej (Development Assistance Committee, DAC) Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) – forum zrzeszającego największych donatorów Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (Official Development Assistance, ODA) skierowanej do krajów rozwijających się. W ramach członkostwa Polska zobowiązana jest 
do corocznego szczegółowego raportowania ODA zgodnie z obowiązującymi dyrektywami statystycznymi Organizacji. 

Oficjalna Pomoc Rozwojowa to pomoc ze środków publicznych mająca na celu promowanie rozwoju gospodarczego i dobrobytu krajów rozwijających się. 

Może ona być realizowana w formach określonych w art. 4. Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej, czyli  w szczególności w formie:
1) finansowania zadań powierzonych podmiotom uczestniczącym w realizowaniu współpracy rozwojowej;
2) przekazywania środków finansowych do budżetu państwa rozwijającego się;
3) udzielania kredytów i pożyczek;
4) redukcji oraz konwersji zadłużenia państwa rozwijającego się;
5) współfinansowania lub udzielania wsparcia technicznego przy wdrażaniu działań finansowych 
w szczególności z budżetów innych państw, Unii Europejskiej lub innych organizacji międzynarodowych;
6) wpłaty do międzynarodowych organizacji, instytucji, programów i funduszy;
7) organizowania szkoleń i doradztwa dla podmiotów uczestniczących w realizowaniu współpracy rozwojowej;
8) opracowywania, wydawania i rozpowszechniania publikacji;
9) organizowania działań informacyjnych.

Oficjalna Pomoc Rozwojowa jest realizowana w postaci pomocy dwustronnej i wielostronnej. W ramach pomocy dwustronnej polskie wsparcie kierowane jest głównie do krajów partnerskich Polskiej pomocy w ramach określonych priorytetów tematycznych. Więcej informacji o obszarach geograficznych i tematycznych Polskiej pomocy można znaleźć w Wieloletnim Programie Współpracy Rozwojowej. 

Pomoc wielostronna obejmuje natomiast dokonywanie wpłat do budżetów wyspecjalizowanych organizacji międzynarodowych, których Polska jest członkiem, np. UNOCHA w Organizacji Narodów Zjednoczonych, ECHO w Unii Europejskiej czy innych. Właśnie takie organizacje, w ramach swoich kompetencji decydują o dalszym przeznaczeniu środków wpłacanych przez państwa członkowskie, w tym Polskę.

Dane z zakresu ODA są gromadzone, weryfikowane i przetwarzane przez Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych we współpracy z polskimi instytucjami publicznymi.

{"register":{"columns":[]}}