W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Pokojowa Nagroda Nobla w 2020 r. dla Światowego Programu Żywnościowego

09.10.2020

Światowy Program Żywnościowy został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Polska, wspierając WFP, bierze udział w walce z głodem i niedożywieniem na świecie.

World Food Programme

Światowy Program Żywnościowy  jest największą organizacją humanitarną na świecie powołaną do zwalczania globalnego głodu. Wdraża również programy rozwojowe likwidujące przyczyny głodu i biedy, a także wspiera rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych państw. Ustanowiony został przez ONZ w 1963 r.,  a jego celem jest działanie strategiczne – pomagać tak, żeby w przyszłości już nie musieć pomagać, zapobiegać kryzysom, a nie tylko reagować na kryzysy.

Głównymi zadaniami WFP jest ratowanie życia ludzi w sytuacjach zagrożenia, poprawa stanu wyżywienia i jakości życia najsłabszych grup społecznych. WFP pomaga rocznie ok. 100 mln ludzi, którym dostarczana jest pomoc w 83 krajach. Dwie trzecie wszystkich działań prowadzonych jest w krajach dotkniętych konfliktem, gdzie ludzie o wiele bardziej są narażeni na niedożywienie niż osoby żyjące w krajach bez konfliktu. W nagłych przypadkach WFP jest często na pierwszym miejscu, zapewniając pomoc żywnościową ofiarom wojen, konfliktów cywilnych, suszy, powodzi, trzęsień ziemi, huraganów oraz innych klęsk żywiołowych. Gdy kryzys ustąpi, WFP pomaga społecznościom przywrócić godne warunki życia.

W okresie pandemii COVID-19, WFP we współpracy z rządami i innymi partnerami działa przede wszystkim na rzecz najbardziej wrażliwych grup społecznych. Zostały wsparte systemy społeczne w 49 krajach, w większości których przesunięto programy dożywiania ze szkół na dostarczanie racji żywnościowych 6,2 mln dzieciom w domach. Często jest to dla tych dzieci jedyny posiłek w ciągu całego dnia. Organizacja stała się także głównym centrum logistycznym dla pozostałych agencji ONZ, dla państw oraz humanitarnych organizacji pozarządowych oraz służyła jako jedyny przewoźnik cargo i lotów pasażerskich w Afryce, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie.

Działalność WFP jest finansowana w całości z dobrowolnych wpłat. Jego głównymi darczyńcami są państwa członkowskie, ale organizacja otrzymuje również darowizny od sektora prywatnego i osób fizycznych. W celu odpowiedzi na największy kryzys humanitarny w historii, konieczna jest wyjątkowa mobilizacja środków finansowych. Dla całego 2020 roku konieczne jest zebranie dla WFP środków w wysokości 12,8 mld USD.

W okresie pandemii koronawirusa WFP stoi na czele światowych wysiłków na rzecz zapobieżenia przekształceniu światowego kryzysu zdrowotnego w kryzys humanitarny.

Polska jest członkiem Rady Zarządzającej Światowego Programu Żywnościowego od 2015 r., a w bieżącym roku została ponownie wybrana do niej przez ECOSOC na kolejną kadencję 2021–2023. W latach 2020–2021 Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy FAO, WFP i IFAD Artur Pollok jest również członkiem Prezydium Rady Zarządzającej.

Artur Polllok z Davidem Beasleyem Dyrektorem Wykonawczym WFP fot. Rein Skullerud

Działania Światowego Programu Żywnościowego wpisują się w założenia polskiej polityki zagranicznej – pomagania najbardziej potrzebującym na miejscu.

opr. Stałe Przedstawicielstwo RP przy Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, przy Światowym Programie Żywnościowym oraz przy Międzynarodowym Funduszu Rozwoju Rolnictwa w Rzymie