W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Polska pomoc poprawia jakość kształcenia w zakresie nauk weterynaryjnych w Tanzanii

11.01.2021

W ramach programu Polska pomoc Ministerstwo Spraw Zagranicznych angażuje się w rozwój edukacji w Tanzanii. Dzięki projektowi „Poprawa jakości kształcenia młodzieży w zakresie nauk weterynaryjnych w Tanzanii poprzez poprawę warunków ich nauczania” Fundacji Nauka dla Rozwoju wspiera działania dwóch ośrodków: Livestock Training Agency – Tengeru oraz Sokoine University of Agriculture w Morogoro, będący jedynym uniwersytetem rolniczym w Tanzanii.

studenci podczas zajęć weterynaryjnych fot. Fundacja Nauka dla Rozwoju

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat udało się przeprowadzić gruntowne prace remontowo-modernizacyjne budynków dydaktycznych  obu jednostek. Niektóre z nich od czasu budowy w latach 60. nigdy nie  były remontowane. Wymieniono konstrukcję i pokrycie dachu budynku laboratoriów diagnostyczno-analitycznych w Tengeru, powiększono powierzchnie laboratoriów, wymieniono okna, instalacje wodociągowe i elektryczne. Zakupiono nowe meble laboratoryjne i co najważniejsze, u polskiego producenta zakupiono nowoczesny sprzęt analityczny, będący wyposażeniem laboratoriów służących edukacji studentów w LITA Tengeru i SUA Morogoro. Nowoczesne mikroskopy, analizatory diagnostyczne i sprzęt audiowizualny pozwalają na kształcenie młodych Tanzańczyków w warunkach zbliżonych do tych, w jakich uczą się studenci w Polsce.

Uzupełnieniem inwestycji infrastrukturalnych zrealizowanych w ramach działań projektowych był cykl szkoleń dla nauczycieli LITA i SUA, przygotowanych i przeprowadzonych przez nauczycieli akademickich Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, pozwalających na wdrożenie nowych technik nauczania w obu wspieranych jednostkach.

Podsumowaniem dwuletniego projektu było uroczyste otwarcie zmodernizowanych i doposażonych w nowoczesny sprzęt laboratoriów w Morogoro i Tengeru. W uroczystościach wzięli między innymi udział: pan Krzysztof Buzalski Ambasador RP w Tanzanii, prof. Elisante Ole Gabriel, Stały Sekretarz ds. Hodowli Ministerstwa ds. Hodowli i Rybołówstwa Zjednoczonej Republiki Tanzanii, prof. Marta Mendel, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą SGGW oraz prof. Marcin Bańbura, Dyrektor Instytutu Medycyny Weterynaryjnej, SGGW. Spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Hodowli i Rybołówstwa Tanzanii oraz Ambasadorem RP było szansą na omówienie perspektyw dalszej współpracy pomiędzy Ministerstwem i SGGW, a także innymi uczelniami i instytucjami naukowo-badawczymi z rejonu Afryki Wschodniej.

Trzeba wspomnieć, że Tengeru i Morogoro to miejsca historycznie bliskie wielu Polakom. To właśnie tam w czasie II wojny światowej i tuż po niej znajdowały się obozy, w których schronienie znaleźli nasi rodacy, którym udało się wyjechać ze Związku Radzieckiego w ramach porozumienia Sikorski – Majski. To właśnie w tych miejscach pozostały polskie groby, nad którymi opiekę sprawują polskie placówki dyplomatyczne.

 

opr. na podstawie informacji Fundacji Nauka dla Rozwoju

Materiały

Ambasador Buzalski na inauguracji nowoczesnego laboratorium w Instytucie Hodowli Zwierząt w Tengeru
Artykuł Podnoszenie jakości kształcenia lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego w Tanzanii, Życie Weterynaryjne, str. 60 (66)

Zdjęcia (18)