W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Mapa strony

[{"title":"Oferta pracy - pracownik administracyjny","url":"/web/psmpodwale/oferta-pracy---pracownik-administracyjny","pageId":20897599,"parentPageId":20897598,"type":"JOB_OFFER","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"O szkole","url":"/web/psmpodwale/o-szkole","pageId":20596222,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Co robimy","url":"/web/psmpodwale/co-robimy","pageId":20596223,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Aktualności","url":"/web/psmpodwale/aktualnosci","pageId":20596224,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dla ucznia","url":"/web/psmpodwale/dla-ucznia","pageId":20596226,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kontakt","url":"/web/psmpodwale/kontakt","pageId":20596225,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ogłoszenia 2023","url":"/web/psmpodwale/ogloszenia-2023","pageId":20897598,"parentPageId":20897597,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ogłoszenia 2024","url":"/web/psmpodwale/ogloszenia-2024","pageId":20980512,"parentPageId":20897597,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Podstawowe informacje","url":"/web/psmpodwale/podstawowe-informacje","pageId":20596237,"parentPageId":20596222,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dokumenty szkolne","url":"/web/psmpodwale/dokumenty-szkolne","pageId":20596242,"parentPageId":20596222,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Specjalności i sekcje","url":"/web/psmpodwale/specjalnosci","pageId":20710986,"parentPageId":20596222,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Biblioteka","url":"/web/psmpodwale/biblioteka","pageId":20656637,"parentPageId":20596222,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rada rodziców","url":"/web/psmpodwale/rada-rodzicow","pageId":20596236,"parentPageId":20596222,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Historia Szkoły","url":"/web/psmpodwale/historia-szkoly","pageId":20721911,"parentPageId":20596222,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ryszard Bukowski","url":"/web/psmpodwale/ryszard-bukowski","pageId":20721914,"parentPageId":20596222,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Siedziba szkoły","url":"/web/psmpodwale/siedziba-szkoly","pageId":20721933,"parentPageId":20596222,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Fundusz muzyczny","url":"/web/psmpodwale/fundusz-muzyczny","pageId":20627773,"parentPageId":20596222,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kontrola zarządcza","url":"/web/psmpodwale/kontrola-zarzadcza","pageId":20713873,"parentPageId":20596222,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sprawozdawczość finansowa","url":"/web/psmpodwale/sprawozdawczosc-finansowa","pageId":20596239,"parentPageId":20596222,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Majątek","url":"/web/psmpodwale/majatek","pageId":20596240,"parentPageId":20596222,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ochrona danych osobowych","url":"/web/psmpodwale/ochrona-danych-osobowych","pageId":20596241,"parentPageId":20596222,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dostępność","url":"/web/psmpodwale/dostepnosc","pageId":20596234,"parentPageId":20596222,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zamówienia publiczne","url":"/web/psmpodwale/zamowienia-publiczne","pageId":20713637,"parentPageId":20596222,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ogłoszenia","url":"/web/psmpodwale/ogloszenia","pageId":20897597,"parentPageId":20596222,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zarządzenia Dyrektora","url":"/web/psmpodwale/zarzadzenia-dyrektora","pageId":20717618,"parentPageId":20596222,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"termomodernizacja placówki","url":"/web/psmpodwale/termomodernizacja-placowki","pageId":20964495,"parentPageId":20596222,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Mapa strony","url":"/web/psmpodwale/mapa-strony","pageId":20596235,"parentPageId":20596222,"type":"SITE_MAP","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Chór","url":"/web/psmpodwale/chor","pageId":20721787,"parentPageId":20721785,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Orkiestra dęta","url":"/web/psmpodwale/orkiestra-deta","pageId":20721786,"parentPageId":20721785,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Orkiestra Kameralna / Symfoniczna","url":"/web/psmpodwale/orkiestra-kameralna--symfoniczna","pageId":20721788,"parentPageId":20721785,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół wokalny","url":"/web/psmpodwale/zespol-wokalny","pageId":20721789,"parentPageId":20721785,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkursy","url":"/web/psmpodwale/konkursy","pageId":20647788,"parentPageId":20596223,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydarzenia i projekty","url":"/web/psmpodwale/wydarzenia-i-projekty","pageId":20596228,"parentPageId":20596223,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Działalność artystyczna","url":"/web/psmpodwale/dzialalnosc-artystyczna","pageId":20628706,"parentPageId":20596223,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Działalność dydaktyczna","url":"/web/psmpodwale/dzialalnosc-dydaktyczna","pageId":20628707,"parentPageId":20596223,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Muzyczny Refektarz Podwala","url":"/web/psmpodwale/muzyczny-refektarz-podwala","pageId":20628709,"parentPageId":20596223,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sukcesy uczniów","url":"/web/psmpodwale/sukcesy-uczniow","pageId":20721960,"parentPageId":20596223,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"w sprawie ogłoszenia tekstu ujednoliconego Statutu Państwowej Szkoły Muzycznej Il stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu","url":"/web/psmpodwale/w-sprawie-ogloszenia-tekstu-ujednoliconego-statutu-panstwowej-szkoly-muzycznej-il-stopnia-im-ryszarda-bukowskiego-we-wroclawiu","pageId":20717626,"parentPageId":20717622,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenia Dyrektora 2022","url":"/web/psmpodwale/zarzadzenia-dyrektora-2022","pageId":20717622,"parentPageId":20717618,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zarządzenia Dyrektora 2023","url":"/web/psmpodwale/zarzadzenia-dyrektora-2023","pageId":20717619,"parentPageId":20717618,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zarządzenia Dyrektora 2024","url":"/web/psmpodwale/zarzazenia-dyrektora-2024","pageId":20953641,"parentPageId":20717618,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"w sprawie powołania członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu w roku szkolnym 2022/2023","url":"/web/psmpodwale/w-sprawie-powolania-czlonkow-panstwowej-komisji-egzaminacyjnej-do-przeprowadzenia-egzaminow-dyplomowych-w-panstwowej-szkole-muzycznej-ii-st-im-ryszarda-bukowskiego-we-wroclawiu-w-roku-szkolnym-20222023","pageId":20717627,"parentPageId":20717619,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz wyznaczenia jej przewodniczącego","url":"/web/psmpodwale/w-sprawie-powolania-komisji-rekrutacyjnej-oraz-wyznaczenia-jej-przewodniczacego","pageId":20723972,"parentPageId":20717619,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w roku szkolnym 2022/2023","url":"/web/psmpodwale/w-sprawie-powolania-zespolow-egzaminacyjnych-do-przeprowadzenia-egzaminow-dyplomowych-w-roku-szkolnym-20222023","pageId":20727119,"parentPageId":20717619,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"w sprawie powołania członków komisji rekrutacyjnej z dnia 1 czerwca 2023 r.","url":"/web/psmpodwale/w-sprawie-powolania-czlonkow-komisji-rekrutacyjnej-z-dnia-1-czerwca-2023-r","pageId":20779474,"parentPageId":20717619,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"w sprawie ogłoszenia tekstu ujednoliconego Statutu Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu","url":"/web/psmpodwale/w-sprawie-ogloszenia-tekstu-ujednoliconego-statutu-panstwowej-szkoly-muzycznej-ii-stopnia-im-ryszarda-bukowskiego-we-wroclawiu","pageId":20833757,"parentPageId":20717619,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"w sprawie wprowadzenia w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu Regulaminu dysponowania funduszem motywacyjnym dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych i obsługi","url":"/web/psmpodwale/w-sprawie-wprowadzenia-w-panstwowej-szkole-muzycznej-ii-stopnia-im-ryszarda-bukowskiego-we-wroclawiu-regulaminu-dysponowania-funduszem-motywacyjnym-dla-pracownikow-zatrudnionych-na-stanowiskach-administracyjnych-i-obslugi","pageId":20843350,"parentPageId":20717619,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"w sprawie dopuszczenia do użytku programów nauczania","url":"/web/psmpodwale/w-sprawie-dopuszczenia-do-uzytku-programow-nauczania","pageId":20869548,"parentPageId":20717619,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"w sprawie ustalenia dnia wolnego w zamian za święto przypadające w dzień inny niż niedziela, w roku kalendarzowym 2024.","url":"/web/psmpodwale/w-sprawie-ustalenia-dnia-wolnego-w-zamian-za-swieto-przypadajace-w-dzien-inny-niz-niedziela-w-roku-kalendarzowym-2024","pageId":20900585,"parentPageId":20717619,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytania ofertowe 2023","url":"/web/psmpodwale/zapytania-ofertowe-2023","pageId":20713641,"parentPageId":20713640,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zapytania ofertowe 2024","url":"/web/psmpodwale/zapytania-ofertowe-2024","pageId":20930508,"parentPageId":20713640,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"2024","url":"/web/psmpodwale/sukcesy-uczniow-2024","pageId":20940776,"parentPageId":20721960,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"2023","url":"/web/psmpodwale/su2023","pageId":20721964,"parentPageId":20721960,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"2022","url":"/web/psmpodwale/su2022","pageId":20721962,"parentPageId":20721960,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"2021","url":"/web/psmpodwale/su2021","pageId":20721961,"parentPageId":20721960,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe na obsługę serwisową, naprawy urządzeń klimatyzacyjnych, central wentylacyjnych, urządzeń wentylacyjnych","url":"/web/psmpodwale/zapytanie-ofertowe-na-obsluge-serwisowa-naprawy-urzadzen-klimatyzacyjnych-central-wentylacyjnych-urzadzen-wentylacyjnych","pageId":20713705,"parentPageId":20713641,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Postępowanie na wyłonienie Dostawcy profesjonalnych środków czystości","url":"/web/psmpodwale/postepowanie-na-wylonienie-dostawcy-profesjonalnych-srodkow-czystosci","pageId":20717251,"parentPageId":20713641,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe na dostawę układów kompensacyjnych mocy biernej","url":"/web/psmpodwale/zapytanie-ofertowe-na-dostawe-ukladow-kompensacyjnych-mocy-biernej","pageId":20720685,"parentPageId":20713641,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe na pielęgnację cisów objętych nadzorem konserwatora zabytków","url":"/web/psmpodwale/zapytanie-ofertowe-na-pielegnacje-cisow-objetych-nadzorem-konserwatora-zabytkow","pageId":20720689,"parentPageId":20713641,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe na dostawę profesjonalnego urządzenia myjącego","url":"/web/psmpodwale/zapytanie-ofertowe-na-dostawe-profesjonalnego-urzadzenia-myjacego","pageId":20730110,"parentPageId":20713641,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe na dostawę fagotu MOOSMANN MODEL CONCERT - SPECIAL MODEL z futerałem","url":"/web/psmpodwale/zapytanie-ofertowe-na-dostawe-fagotu-moosmann-model-concert---special-model-z-futeralem","pageId":20733332,"parentPageId":20713641,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy transportu autokarowego","url":"/web/psmpodwale/zapytanie-ofertowe-na-wylonienie-wykonawcy-transportu-autokarowego","pageId":20782018,"parentPageId":20713641,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe na konserwację urządzenia dźwigowego Orona","url":"/web/psmpodwale/zapytanie-ofertowe-na-konserwacje-urzadzenia-dzwigowego-orona","pageId":20833911,"parentPageId":20713641,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi oraz badaniami do celów sanitarno-epidemiologicznych","url":"/web/psmpodwale/zapytanie-ofertowe-na-swiadczenie-uslug-medycznych-w-zakresie-medycyny-pracy-wraz-z-badaniami-diagnostycznymi-oraz-badaniami-do-celow-sanitarno-epidemiologicznych","pageId":20843349,"parentPageId":20713641,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy transportu autokarowego","url":"/web/psmpodwale/zapytanie-ofertowe-na-wylonienie-wykonawcy-transportu-autokarowego3","pageId":20847669,"parentPageId":20713641,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Postępowanie na wyłonienie Dostawcy materiałów biurowych","url":"/web/psmpodwale/postepowanie-na-wylonienie-dostawcy-materialow-biurowych","pageId":20853551,"parentPageId":20713641,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Postępowanie na odświeżenie terenów zielonych przy budynku nr 69 przy ul. Podwale","url":"/web/psmpodwale/postepowanie-na-odswiezenie-terenow-zielonych-przy-budynku-nr-69-przy-ul-podwale","pageId":20855376,"parentPageId":20713641,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu do obsługi EZD","url":"/web/psmpodwale/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-dostawe-sprzetu-do-obslugi-ezd","pageId":20860539,"parentPageId":20713641,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaproszenie do składania ofert na dostawę 24 szt. laptopów","url":"/web/psmpodwale/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-dostawe-24-szt-laptopow","pageId":20860551,"parentPageId":20713641,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaproszenie do składania ofert na dostawę instrumentów i akcesoriów perkusyjnych do klasy perkusji klasycznej","url":"/web/psmpodwale/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-dostawe-instrumentow-i-akcesoriow-perkusyjnych-do-klasy-perkusji-klasycznej","pageId":20864306,"parentPageId":20713641,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaproszenie do składania ofert na dostawę ławek szkolnych oraz krzeseł do pracowni komputerowej","url":"/web/psmpodwale/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-dostawe-lawek-szkolnych-oraz-krzesel-do-pracowni-komputerowej","pageId":20864309,"parentPageId":20713641,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaproszenie do składania ofert na wykonanie miejscowego zabezpieczenia hydrofobowego ścian piwnicznych budynków Szkoły","url":"/web/psmpodwale/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wykonanie-miejscowego-zabezpieczenia-hydrofobowego-scian-piwnicznych-budynkow-szkoly","pageId":20869549,"parentPageId":20713641,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaproszenie do składania ofert na dostawę instrumentów i akcesoriów perkusyjnych do klasy perkusji jazzowej","url":"/web/psmpodwale/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-dostawe-instrumentow-i-akcesoriow-perkusyjnych-do-klasy-perkusji-jazzowej","pageId":20897607,"parentPageId":20713641,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe","url":"/web/psmpodwale/w-sprawie-powolania-zespolu-do-przeprowadzenia-oceny-warunkow-pracy-na-stanowiskach-wyposazonych-w-monitory-ekranowe","pageId":20953642,"parentPageId":20953641,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji","url":"/web/psmpodwale/w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-rekrutacji","pageId":20962836,"parentPageId":20953641,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego","url":"/web/psmpodwale/w-sprawie-powolania-komisji-przetargowej-do-przeprowadzenia-postepowania-o-udzieleniu-zamowienia-publicznego","pageId":20973593,"parentPageId":20953641,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w roku szkolnym 2023/2024","url":"/web/psmpodwale/w-sprawie-powolania-zespolow-egzaminacyjnych-do-przeprowadzenia-egzaminow-dyplomowych-w-roku-szkolnym-20232024","pageId":20973628,"parentPageId":20953641,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"w sprawie warunków pracy i oceny ryzyka zawodowego","url":"/web/psmpodwale/w-sprawie-warunkow-pracy-i-oceny-ryzyka-zawodowego","pageId":21007495,"parentPageId":20953641,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXVIII Konkurs Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II st. 12.01.-14.01.2023","url":"/web/psmpodwale/xxxviii-konkurs-zespolow-kameralnych-szkol-muzycznych-i-i-ii-st-1201-14012023","pageId":20647791,"parentPageId":20647788,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"XVII Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Franciszki Platówny 31.03 – 02.04.2022","url":"/web/psmpodwale/xvii-ogolnopolski-konkurs-wokalny-im-franciszki-platowny-3103--02042022","pageId":20647810,"parentPageId":20647788,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogólnopolski Konkurs Klawesynowy","url":"/web/psmpodwale/ogolnopolski-konkurs-klawesynowy","pageId":20658915,"parentPageId":20647788,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogólnopolski Konkurs Zespołów Muzyki Dawnej","url":"/web/psmpodwale/ogolnopolski-konkurs-zespolow-muzyki-dawnej","pageId":20658982,"parentPageId":20647788,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"XVII Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Dętych 23-25.11.2023","url":"/web/psmpodwale/xvii-miedzynarodowy-konkurs-instrumentow-detych-23-25112023","pageId":20733318,"parentPageId":20647788,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"XVIII Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Franciszki Platówny 2024","url":"/web/psmpodwale/xviii-ogolnopolski-konkurs-wokalny-im-franciszki-platowny-2024","pageId":20944407,"parentPageId":20647788,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"IX Przegląd Pianistyczny „Fortepian (nie)obowiązkowy” 2024","url":"/web/psmpodwale/ix-przeglad-pianistyczny-fortepian-nieobowiazkowy-2024","pageId":20945009,"parentPageId":20647788,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"XVIII Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Dętych","url":"/web/psmpodwale/xviii-miedzynarodowy-konkurs-instrumentow-detych","pageId":20992873,"parentPageId":20647788,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Postępowania, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP","url":"/web/psmpodwale/postepowania-do-ktorych-nie-stosuje-sie-przepisow-ustawy-pzp","pageId":20713640,"parentPageId":20713637,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy","url":"/web/psmpodwale/zamowienie-udzielane-w-trybie-podstawowym-na-podstawie-art-275-pkt-1-ustawy","pageId":20977822,"parentPageId":20713637,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025","url":"/web/psmpodwale/rekrutacja-na-rok-szkolny-20242025","pageId":20959002,"parentPageId":20626854,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024","url":"/web/psmpodwale/rekrutacja-na-rok-szkolny-20232024","pageId":20700930,"parentPageId":20626854,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Materiały promocyjne","url":"/web/psmpodwale/materialy-promocyjne","pageId":20824038,"parentPageId":20626854,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zamówienia udzielane w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy w roku 2024","url":"/web/psmpodwale/zamowienia-udzielane-w-trybie-podstawowym-na-podstawie-art-275-pkt-1-ustawy-w-roku-2024","pageId":20977823,"parentPageId":20977822,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wykonanie prac renowacyjno-konserwatorskich dekoracji holu, przedsionka i pierwszego biegu klatki schodowej w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia, przy ul. Podwale 68 we Wrocławiu.","url":"/web/psmpodwale/wykonanie-prac-renowacyjno-konserwatorskich-dekoracji-holu-przedsionka-i-pierwszego-biegu-klatki-schodowej-w-budynku-panstwowej-szkoly-muzycznej-ii-stopnia-przy-ul-podwale-68-we-wroclawiu","pageId":20977827,"parentPageId":20977823,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Oferta pracy - specjalista ds. płac","url":"/web/psmpodwale/oferta-pracy---specjalista-ds-plac","pageId":20980513,"parentPageId":20980512,"type":"JOB_OFFER","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Oferta pracy - specjalista ds. płac","url":"/web/psmpodwale/oferta-pracy---specjalista-ds-plac2","pageId":21016935,"parentPageId":20980512,"type":"JOB_OFFER","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"instrumentalistyka","url":"/web/psmpodwale/instrumentalistyka6","pageId":20700967,"parentPageId":20700953,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"rytmika","url":"/web/psmpodwale/rytmika6","pageId":20700974,"parentPageId":20700953,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"instrumentalistyka","url":"/web/psmpodwale/instrumentalistyka5","pageId":20700966,"parentPageId":20700952,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"rytmika","url":"/web/psmpodwale/rytmika5","pageId":20700973,"parentPageId":20700952,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Aktualności dotyczące rekrutacji","url":"/web/psmpodwale/aktualnosci-dotyczace-rekrutacji-2024","pageId":20959003,"parentPageId":20959002,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Najważniejsze informacje","url":"/web/psmpodwale/najwazniejsze-informacje","pageId":20961945,"parentPageId":20959002,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wymagane dokumenty","url":"/web/psmpodwale/wymagane-dokumenty2","pageId":20961946,"parentPageId":20959002,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Spotkania informacyjne","url":"/web/psmpodwale/spotkania-informacyjne","pageId":20961948,"parentPageId":20959002,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dzień otwarty","url":"/web/psmpodwale/dzien-otwarty","pageId":20961949,"parentPageId":20959002,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacje dodatkowe","url":"/web/psmpodwale/informacje-dodatkowe2","pageId":20961950,"parentPageId":20959002,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wymagania programowe dla kandydatów do klasy 1","url":"/web/psmpodwale/wymagania-programowe-dla-kandydatow-do-klasy-1","pageId":20962797,"parentPageId":20959002,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wymagania programowe dla kandydatów do klas wyższych niż 1","url":"/web/psmpodwale/zdaje-do-klasy-wyzszej-niz-1--wymagania-programowe24","pageId":20961927,"parentPageId":20959002,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Najczęściej zadawane pytania","url":"/web/psmpodwale/najczesciej-zadawane-pytania2","pageId":20961952,"parentPageId":20959002,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Regulamin rekrutacji","url":"/web/psmpodwale/regulamin-rekrutacji","pageId":20961951,"parentPageId":20959002,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"instrumentalistyka","url":"/web/psmpodwale/instrumentalistyka2","pageId":20700958,"parentPageId":20700947,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"rytmika","url":"/web/psmpodwale/rytmika2","pageId":20700970,"parentPageId":20700947,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"wokalistyka","url":"/web/psmpodwale/wokalistyka2","pageId":20701014,"parentPageId":20700947,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"instrumentalistyka jazzowa","url":"/web/psmpodwale/instrumentalistyka-jazzowa2","pageId":20701019,"parentPageId":20700947,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zdaję do klasy 2","url":"/web/psmpodwale/zdaje-do-klasy-2","pageId":20700947,"parentPageId":20700945,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zdaję do klasy 3","url":"/web/psmpodwale/zdaje-do-klasy-3","pageId":20700948,"parentPageId":20700945,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zdaję do klasy 4","url":"/web/psmpodwale/zdaje-do-klasy-4","pageId":20700949,"parentPageId":20700945,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zdaję do klasy 5","url":"/web/psmpodwale/zdaje-do-klasy-5","pageId":20700952,"parentPageId":20700945,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zdaję do klasy 6","url":"/web/psmpodwale/zdaje-do-klasy-6","pageId":20700953,"parentPageId":20700945,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kontrola zarządcza 2021","url":"/web/psmpodwale/kontrola-zarzadcza-2021","pageId":20596238,"parentPageId":20713873,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kontrola zarządcza 2022","url":"/web/psmpodwale/kontrola-zarzadcza-2022","pageId":20713875,"parentPageId":20713873,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kontrola zarządcza 2023","url":"/web/psmpodwale/kontrola-zarzadcza-za-2023-rok","pageId":20942110,"parentPageId":20713873,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"instrumentalistyka","url":"/web/psmpodwale/instrumentalistyka4","pageId":20700964,"parentPageId":20700949,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"rytmika","url":"/web/psmpodwale/rytmika4","pageId":20700972,"parentPageId":20700949,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"wokalistyka","url":"/web/psmpodwale/wokalistyka4","pageId":20701017,"parentPageId":20700949,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"instrumentalistyka","url":"/web/psmpodwale/instrumentalistyka3","pageId":20700962,"parentPageId":20700948,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"rytmika","url":"/web/psmpodwale/rytmika3","pageId":20700971,"parentPageId":20700948,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"wokalistyka","url":"/web/psmpodwale/wokalistyka3","pageId":20701016,"parentPageId":20700948,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"instrumentalistyka jazzowa","url":"/web/psmpodwale/instrumentalistyka-jazzowa3","pageId":20701018,"parentPageId":20700948,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Deklaracja dostępności","url":"/web/psmpodwale/deklaracja-dostepnosci","pageId":20596244,"parentPageId":20596234,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Raport o stanie dostępności","url":"/web/psmpodwale/raport-o-stanie-dostepnosci","pageId":20596243,"parentPageId":20596234,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XVII Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Franciszki Platówny we Wrocławiu - od 31 marca do 2 kwietnia 2022","url":"/web/psmpodwale/xvii-ogolnopolski-konkurs-wokalny-im-franciszki-platowny-we-wroclawiu---od-31-marca-do-2-kwietnia-2022","pageId":20627837,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 7-13.11.2022","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-7-13112022","pageId":20627843,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat komisji zdrowotnej","url":"/web/psmpodwale/komunikat-komisji-zdrowotnej","pageId":20628635,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"XVI Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Dętych - 24-26 listopada 2022","url":"/web/psmpodwale/xvi-miedzynarodowy-konkurs-instrumentow-detych---24-26-listopada-2023","pageId":20627841,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 14-20.11.2022","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-14-20112022","pageId":20628641,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 21-27.11.2022","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-21-27112022","pageId":20645889,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wyniki XVI Międzynarodowego Konkursu Instrumentów Dętych","url":"/web/psmpodwale/wyniki-xvi-miedzynarodowego-konkursu-instrumentow-detych","pageId":20645913,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 28.11-4.12.2022","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-2811-4122022","pageId":20646072,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Mikołajkowy koncert kompozytorski","url":"/web/psmpodwale/mikolajkowy-koncert-kompozytorski","pageId":20646110,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 5-11.12.2022","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-5-11122022","pageId":20646115,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 12-18.12.2022","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-12-18122022","pageId":20647678,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 19-22.12.2022","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-19-22122022","pageId":20649507,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia świąteczne","url":"/web/psmpodwale/zyczenia-swiateczne","pageId":20650341,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 09-14.01.2023","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-09-14012023","pageId":20658002,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 16-22.01.2023","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-16-22012023","pageId":20661574,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 23-29.01.2023","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-23-29012023","pageId":20665563,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 30.01-5.02.2023","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-3001-5022023","pageId":20682315,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 6-12.02.2023","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-6-12022023","pageId":20700902,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 27.02-5.03.2023","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-2702-5032023","pageId":20710523,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 6-12.03.2023","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-6-12032023","pageId":20726866,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 13-19.03.2023","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-13-19032023","pageId":20730459,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 20-26.03.2023","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-20-26032023","pageId":20734565,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 27.03-2.04.2023","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-2703-2042023","pageId":20738840,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 3-16.04.2023","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-3-16042023","pageId":20742727,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia wielkanocne","url":"/web/psmpodwale/zyczenia-wielkanocne","pageId":20745184,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Klawesynowego","url":"/web/psmpodwale/wyniki-ogolnopolskiego-konkursu-klawesynowego","pageId":20750191,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Muzyki Dawnej","url":"/web/psmpodwale/wyniki-ogolnopolskiego-konkursu-zespolow-muzyki-dawnej","pageId":20750224,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 17-23.04.2023","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-17-23042023","pageId":20750430,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 24-30.04.2023","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-24-30042023","pageId":20754356,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 8-14.05.2023","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-8-14052023","pageId":20760711,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dni otwarte 8-13.05.2023","url":"/web/psmpodwale/dni-otwarte-8-13052023","pageId":20760740,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat Komisji Zdrowotnej","url":"/web/psmpodwale/komunikat-komisji-zdrowotnej4","pageId":20766495,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 15-21.05.2023","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-15-21052023","pageId":20766533,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 22-28.05.2023","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-22-28052023","pageId":20770676,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 29.05-4.06.2023","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-2905-4062023","pageId":20774921,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 5-11.06.2023","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-5-11062023","pageId":20779334,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 12-18.06.2023","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-12-18062023","pageId":20783676,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 19-29.06.2023","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-19-29062023","pageId":20786784,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Recital Diany Viktorii Cel (12.07.2023, 18:00, Oratorium Marianum)","url":"/web/psmpodwale/recital-diany-viktorii-cel-12072023-1800-oratorium-marianum","pageId":20798608,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Minirecitale Joanny Galik w Żelazowej Woli (10-11.08.2023)","url":"/web/psmpodwale/minirecitale-joanny-galik-w-zelazowej-woli-10-11082023","pageId":20808134,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Drugi nabór (28-29.08.2023)","url":"/web/psmpodwale/drugi-nabor-28-29082023","pageId":20810078,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Recital Diany Viktorii Cel (25.08.2023, 18:00, Oratorium Marianum)","url":"/web/psmpodwale/recital-diany-viktorii-cel-25082023-1800-oratorium-marianum","pageId":20813346,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nominacja dr. hab. Artura Wróbla na stanowisko dyrektora szkoły","url":"/web/psmpodwale/nominacja-dr-hab-artura-wrobla-na-stanowisko-dyrektora-szkoly","pageId":20818830,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024","url":"/web/psmpodwale/uroczyste-rozpoczecie-roku-szkolnego-20232024","pageId":20819910,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"XVII Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Dętych (23–25.11.2023)","url":"/web/psmpodwale/xvii-miedzynarodowy-konkurs-instrumentow-detych-2325112023","pageId":20824804,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Charles Richard-Hamelin w PSM Podwale","url":"/web/psmpodwale/charles-richard-hamelin-w-psm-podwale","pageId":20824817,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 4-17.09.2023","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-4-17092023","pageId":20826460,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 18-24.09.2023","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-18-24092023","pageId":20830095,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 25-30.09.2023","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-25-30092023","pageId":20833732,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 2-15.10.2023","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-2-15102023","pageId":20841415,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 16-22.10.2023","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-16-22102023","pageId":20845430,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 23-29.10.2023","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-23-29102023","pageId":20848953,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 30.10-5.11.2023","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-3010-5112023","pageId":20852667,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 6-12.11.2023","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-6-12112023","pageId":20855186,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 13-19.11.2023","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-13-19112023","pageId":20858867,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 20-26.11.2023","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-20-26112023","pageId":20862652,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wyniki XVII Międzynarodowego Konkursu Instrumentów Dętych","url":"/web/psmpodwale/wyniki-xvii-miedzynarodowego-konkursu-instrumentow-detych","pageId":20865772,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 27.11-3.12.2023","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-2711-3122023","pageId":20866580,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 4-10.12.2023","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-4-10122023","pageId":20870409,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia świąteczne","url":"/web/psmpodwale/zyczenia-swiateczne2","pageId":20873182,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 11-17.12.2023","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-11-17122023","pageId":20874048,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 18-24.12.2023","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-18-24122023","pageId":20899148,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 2-7.01.2024","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-2-7012024","pageId":20926413,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 8-14.01.2024","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-8-14012024","pageId":20928397,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 29.01-4.02.2024","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-2901-4022024","pageId":20940094,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 5-11.02.2024","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-5-11022024","pageId":20942390,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 12-18.02.2024","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-12-18022024","pageId":20945722,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 19-25.02.2024","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-19-25022024","pageId":20949297,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 26.02-3.03.2024","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-2602-3032024","pageId":20952558,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 4-10.03.2024","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-4-10032024","pageId":20956471,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 11-17.03.2024","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-11-17032024","pageId":20960285,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 18-24.03.2024","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-18-24032024","pageId":20964446,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 25-31.03.2024","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-25-31032024","pageId":20968221,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 3-7.04.2024","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-3-7042024","pageId":20974078,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 8-14.04.2024","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-8-14042024","pageId":20974928,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 15-21.04.2024","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-15-21042024","pageId":20978772,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 22-30.04.2024","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-22-30042024","pageId":20983842,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 6-12.05.2024","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-6-12052024","pageId":20991212,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 13-19.05.2024","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-13-19052024","pageId":20995625,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 20-26.05.2024","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-20-26052024","pageId":21000038,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 27.05-2.06.2024","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-2705-2062024","pageId":21005400,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 3-9.06.2024","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-3-9062024","pageId":21009064,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 10-16.06.2024","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-10-16062024","pageId":21013101,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 17-28.06.2024","url":"/web/psmpodwale/elektroniczna-tablica-ogloszen-17-28062024","pageId":21017437,"parentPageId":20596232,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"instrumentalistyka","url":"/web/psmpodwale/instrumentalistyka9","pageId":20961972,"parentPageId":20961932,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"rytmika","url":"/web/psmpodwale/rytmika9","pageId":20961971,"parentPageId":20961932,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"teoria muzyki","url":"/web/psmpodwale/teoria-muzyki","pageId":20961970,"parentPageId":20961932,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaproszenie do składania ofert na usługę bieżącego utrzymania czystości w budynkach Szkoły","url":"/web/psmpodwale/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-usluge-biezacego-utrzymania-czystosci-w-budynkach-szkoly","pageId":20930509,"parentPageId":20930508,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaproszenie do przetargu ofertowego na sprzedaż biurek komputerowych","url":"/web/psmpodwale/zaproszenie-do-przetargu-ofertowego-na-sprzedaz-biurek-komputerowych","pageId":20942112,"parentPageId":20930508,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaproszenie do składania ofert na usługę noclegową ze śniadaniami","url":"/web/psmpodwale/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-usluge-noclegowa-ze-sniadaniami","pageId":20962850,"parentPageId":20930508,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaproszenie do składania ofert na dostawę klawesynu jednomanuałowego włoskiego (kopii instrumentu z XVII w.)","url":"/web/psmpodwale/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-dostawe-klawesynu-jednomanualowego-wloskiego-kopii-instrumentu-z-xvii-w","pageId":20962852,"parentPageId":20930508,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaproszenie do składania ofert na dostawę profesjonalnych środków czystości i materiałów sanitarnych","url":"/web/psmpodwale/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-dostawe-profesjonalnych-srodkow-czystosci-i-materialow-sanitarnych","pageId":20965440,"parentPageId":20930508,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaproszenie do składania ofert na dostawę środków eksploatacyjnych do urządzeń Venta","url":"/web/psmpodwale/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-dostawe-srodkow-eksploatacyjnych-do-urzadzen-venta","pageId":20965441,"parentPageId":20930508,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaproszenie do składania ofert na obsługę serwisową, naprawy urządzeń klimatyzacyjnych, central wentylacyjnych, urządzeń wentylacyjnych","url":"/web/psmpodwale/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-obsluge-serwisowa-naprawy-urzadzen-klimatyzacyjnych-central-wentylacyjnych-urzadzen-wentylacyjnych","pageId":20980517,"parentPageId":20930508,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaproszenie do składania ofert na dostawę akordeonów","url":"/web/psmpodwale/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-dostawe-akordeonow2","pageId":21006510,"parentPageId":20930508,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaproszenie do składania ofert na dostawę klawesynu","url":"/web/psmpodwale/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-dostawe-klawesynu","pageId":21029958,"parentPageId":20930508,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"VIII Przegląd Pianistyczny „Fortepian (nie)obowiązkowy” edycja wewnątrzszkolna - 24 marca 2022","url":"/web/psmpodwale/viii-przeglad-pianistyczny-fortepian-nieobowiazkowy-edycja-wewnatrzszkolna---24-marca-2022","pageId":20627821,"parentPageId":20596233,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"XVII Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Franciszki Platówny - od 31 marca do 2 kwietnia 2022","url":"/web/psmpodwale/xvii-ogolnopolski-konkurs-wokalny-im-franciszki-platowny---31-marca---2-kwietnia-2022","pageId":20627823,"parentPageId":20596233,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"XVI Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Dętych - 24-26 listopada 2022","url":"/web/psmpodwale/xvi-miedzynarodowy-konkurs-instrumentow-detych---24-26-listopada-2022","pageId":20627827,"parentPageId":20596233,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"XXXVIII Konkurs Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II st. - 12-14 stycznia 2023","url":"/web/psmpodwale/xxxviii-konkurs-zespolow-kameralnych-szkol-muzycznych-i-i-ii-st---12-14-stycznia-2023","pageId":20627832,"parentPageId":20596233,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Mikołajkowy koncert kompozytorski","url":"/web/psmpodwale/mikolajkowy-koncert-kompozytorski2","pageId":20646159,"parentPageId":20596233,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogólnopolski Konkurs Klawesynowy","url":"/web/psmpodwale/ogolnopolski-konkurs-klawesynowy2","pageId":20658994,"parentPageId":20596233,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogólnopolski Konkurs Zespołów Muzyki Dawnej","url":"/web/psmpodwale/ogolnopolski-konkurs-zespolow-muzyki-dawnej2","pageId":20659698,"parentPageId":20596233,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"instrumentalistyka","url":"/web/psmpodwale/instrumentalistyka10","pageId":20961973,"parentPageId":20961931,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"rytmika","url":"/web/psmpodwale/rytmika10","pageId":20961974,"parentPageId":20961931,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"teoria muzyki","url":"/web/psmpodwale/teoria-muzyki2","pageId":20961975,"parentPageId":20961931,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"instrumentalistyka","url":"/web/psmpodwale/instrumentalistyka11","pageId":20961976,"parentPageId":20961930,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"instrumentalistyka jazzowa","url":"/web/psmpodwale/instrumentalistyka-jazzowa6","pageId":20961977,"parentPageId":20961930,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"rytmika","url":"/web/psmpodwale/rytmika11","pageId":20961978,"parentPageId":20961930,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"wokalistyka","url":"/web/psmpodwale/wokalistyka7","pageId":20961979,"parentPageId":20961930,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania finansowe 2021","url":"/web/psmpodwale/sprawozdania-finansowe-2021","pageId":20596245,"parentPageId":20596239,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania finansowe 2022","url":"/web/psmpodwale/sprawozdania-finansowe-2022","pageId":20762653,"parentPageId":20596239,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania finansowe 2023","url":"/web/psmpodwale/sprawozdania-finansowe-2023","pageId":20995655,"parentPageId":20596239,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"instrumentalistyka","url":"/web/psmpodwale/instrumentalistyka8","pageId":20961939,"parentPageId":20961929,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"instrumentalistyka jazzowa","url":"/web/psmpodwale/instrumentalistyka-jazzowa5","pageId":20961940,"parentPageId":20961929,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"rytmika","url":"/web/psmpodwale/rytmika8","pageId":20961941,"parentPageId":20961929,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"teoria muzyki","url":"/web/psmpodwale/teoria-muzyki3","pageId":20962864,"parentPageId":20961929,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"wokalistyka","url":"/web/psmpodwale/wokalistyka6","pageId":20961942,"parentPageId":20961929,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Międzysekcyjna specjalność w zakresie muzyki dawnej","url":"/web/psmpodwale/miedzysekcyjna-specjalnosc-w-zakresie-muzyki-dawnej","pageId":20962839,"parentPageId":20710986,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rytmika","url":"/web/psmpodwale/rytmika","pageId":20711219,"parentPageId":20710986,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sekcja Instrumentów Dętych i Perkusji","url":"/web/psmpodwale/sekcja-instrumentow-detych-i-perkusji","pageId":20711060,"parentPageId":20710986,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sekcja Instrumentów Klawiszowych i Akordeonu","url":"/web/psmpodwale/sekcja-instrumentow-klawiszowych-i-akordeonu","pageId":20711075,"parentPageId":20710986,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sekcja Instrumentów Smyczkowych, Gitary i Harfy","url":"/web/psmpodwale/sekcja-instrumentow-smyczkowych-gitary-i-harfy","pageId":20711076,"parentPageId":20710986,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sekcja Muzyki Jazzowej","url":"/web/psmpodwale/sekcja-muzyki-jazzowej","pageId":20711093,"parentPageId":20710986,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sekcja Przedmiotów Ogólnomuzycznych","url":"/web/psmpodwale/sekcja-przedmiotow-ogolnomuzycznych","pageId":20711040,"parentPageId":20710986,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sekcja Wokalna","url":"/web/psmpodwale/sekcja-wokalna","pageId":20711212,"parentPageId":20710986,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sekcja Zespołów i Akompaniamentu","url":"/web/psmpodwale/sekcja-zespolow-i-akompaniamentu","pageId":20721785,"parentPageId":20710986,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"instrumentalistyka","url":"/web/psmpodwale/instrumentalistyka7","pageId":20961934,"parentPageId":20961928,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"instrumentalistyka jazzowa","url":"/web/psmpodwale/instrumentalistyka-jazzowa4","pageId":20961935,"parentPageId":20961928,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"rytmika","url":"/web/psmpodwale/rytmika7","pageId":20961936,"parentPageId":20961928,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"wokalistyka","url":"/web/psmpodwale/wokalistyka5","pageId":20961937,"parentPageId":20961928,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"wokalistyka jazzowa","url":"/web/psmpodwale/wokalistyka-jazzowa","pageId":20961938,"parentPageId":20961928,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zdaję do klasy 2","url":"/web/psmpodwale/zdaje-do-klasy-224","pageId":20961928,"parentPageId":20961927,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zdaję do klasy 3","url":"/web/psmpodwale/zdaje-do-klasy-324","pageId":20961929,"parentPageId":20961927,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zdaję do klasy 4","url":"/web/psmpodwale/zdaje-do-klasy-424","pageId":20961930,"parentPageId":20961927,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zdaję do klasy 5","url":"/web/psmpodwale/zdaje-do-klasy-524","pageId":20961931,"parentPageId":20961927,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zdaję do klasy 6","url":"/web/psmpodwale/zdaje-do-klasy-624","pageId":20961932,"parentPageId":20961927,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kalendarz roku szkolnego","url":"/web/psmpodwale/kalendarz-roku-szkolnego","pageId":20596253,"parentPageId":20596226,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Samorząd uczniowski","url":"/web/psmpodwale/samorzad-uczniowski","pageId":20596252,"parentPageId":20596226,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pomoc psychologiczno-pedagogiczna","url":"/web/psmpodwale/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna","pageId":20596251,"parentPageId":20596226,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rekrutacja do szkoły","url":"/web/psmpodwale/rekrutacja-do-szkoly","pageId":20626854,"parentPageId":20596226,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Lista osób przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2023/24","url":"/web/psmpodwale/lista-osob-przyjetych-i-nieprzyjetych-na-rok-szkolny-202324","pageId":20797197,"parentPageId":20700930,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Bardzo ważne informacje dla wszystkich kandydatów","url":"/web/psmpodwale/bardzo-wazne-informacje-dla-wszystkich-kandydatow","pageId":20700931,"parentPageId":20700930,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Aktualności dotyczące rekrutacji","url":"/web/psmpodwale/aktualnosci-rekrutacja","pageId":20717524,"parentPageId":20700930,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wymagane dokumenty","url":"/web/psmpodwale/wymagane-dokumenty","pageId":20700933,"parentPageId":20700930,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Spotkania informacyjne dla kandydatów","url":"/web/psmpodwale/spotkania-informacyjne-dla-kandydatow","pageId":20700934,"parentPageId":20700930,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dni otwarte","url":"/web/psmpodwale/dni-otwarte","pageId":20700935,"parentPageId":20700930,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacje dodatkowe","url":"/web/psmpodwale/informacje-dodatkowe","pageId":20700937,"parentPageId":20700930,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zdaję do klasy 1 - wymagania programowe","url":"/web/psmpodwale/zdaje-do-klasy-1---wymagania-programowe","pageId":20721673,"parentPageId":20700930,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zdaję do klasy wyższej niż 1 – wymagania programowe","url":"/web/psmpodwale/zdaje-do-klasy-wyzszej-niz-1--wymagania-programowe","pageId":20700945,"parentPageId":20700930,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Najczęściej zadawane pytania","url":"/web/psmpodwale/najczesciej-zadawane-pytania","pageId":20717528,"parentPageId":20700930,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Aktualności","url":"/web/psmpodwale/aktualnosci1","pageId":20596232,"parentPageId":20596224,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kalendarz wydarzeń","url":"/web/psmpodwale/kalendarz-wydarzen","pageId":20596233,"parentPageId":20596224,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dane kontaktowe","url":"/web/psmpodwale/dane-kontaktowe","pageId":20596246,"parentPageId":20596225,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kierownictwo","url":"/web/psmpodwale/kierownictwo","pageId":20596247,"parentPageId":20596225,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kadra pedagogiczna","url":"/web/psmpodwale/kadra-pedagogiczna","pageId":20596248,"parentPageId":20596225,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Administracja","url":"/web/psmpodwale/administracja","pageId":20596249,"parentPageId":20596225,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Redakcja BIP","url":"/web/psmpodwale/redakcja-bip","pageId":20596250,"parentPageId":20596225,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dostęp do informacji publicznej","url":"/web/psmpodwale/dostep-do-informacji-publicznej","pageId":20633365,"parentPageId":20596225,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nadzór pedagogiczny nad szkołą","url":"/web/psmpodwale/nadzor-pedagogiczny-nad-szkola","pageId":20735269,"parentPageId":20596225,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydarzeń Szkolnictwa Artystycznego","url":"/web/psmpodwale/wydarzen-szkolnictwa-artystycznego","pageId":20596229,"parentPageId":20596228,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego","url":"/web/psmpodwale/ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego","pageId":20596230,"parentPageId":20596228,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Centrum Edukacji Artystycznej","url":"/web/psmpodwale/centrum-edukacji-artystycznej","pageId":20596231,"parentPageId":20596228,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false}]
{"register":{"columns":[]}}