W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Sprawozdania

Sprawozdania finansowe za rok 2020

Obowiązek publikacji sprawozdań finansowych jednostek w Biuletynie Informacji Publicznej wynika  § 34 ust. 9  Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Sprawozadnie obejmują:

Bilans za rok 2020

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu

Informacja dodatkowa

Materiały

Bilans 2020
Bilans​_za​_2020.pdf 0.13MB
RAchunek
Rachunek​_zysków​_i​_strat​_2020.pdf 0.10MB
Zmiany
Zestawienie​_zmian​_w​_funduszu​_2020.pdf 0.09MB
Infordodatkowa
Infordodatk2020.pdf 0.46MB