W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

W związku z pozyskiwaniem danych osobowych informujemy, zgodnie z zapisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie / Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
  w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 79A,

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w szczególności dotyczących nadzoru nad warunkami :

 • higieny środowiska,

 • higieny pracy w zakładach pracy,

 • higieny procesów nauczania i wychowania,

 • higieny wypoczynku i rekreacji,

 • zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,

 • higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,

 • prowadzenie działalności oświatowo – zdrowotnej.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa,

 2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów,

 3. podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie oraz załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe załatwienie Pani/Pana spraw,

 4. przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

  • sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,

  • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,

 5. przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody),

 6. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie,

 7. przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana prawa do przeniesienia Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie,

 8. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu,

 9. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej bez postawy prawnej.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  korzystania z praw związanych z przetwarzaniem  danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie:

 1. listownie na adres Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie,
  ul. Dąbrowskiego 79A, 35-040 Rzeszów,

 2. telefonicznie 17 85-419-36 wew. 123,

 3. e-mailowo iod@psserzeszow.pl.

Możliwy jest również kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy ul. Dąbrowskiego 79A w Rzeszowie.

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

{"register":{"columns":[]}}