W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Oddział Higieny Żywności i Żywienia

Do zadań Oddziału Epidemiologii należy:

  • nadzór nad wykonaniem szczepień ochronnych
  • prowadzenie czynności wyjaśniających w celu wykrycia źródeł chorób zakaźnych i zakażeń oraz zapobieżenia możliwym skutkom tych chorób i zakażeń,
  • nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym zakładów opieki zdrowotnej oraz innych miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • współpraca z oświatą zdrowotną w zakresie szerzenia higieny oraz profilaktyki chorób zakaźnych,
  • wydawanie opinii (o ile wynika to z przepisów prawa) w przedmiocie spełnienia wymagań fachowych i sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady i miejsca, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, oraz inne podobne zakłady i miejsca,
  • współpraca ze statystykiem medycznym przy sporządzania sprawozdań dotyczących chorób zakaźnych i zakażeń.

W ramach tego pracownicy oddziału wykonuja następujące czynności:

  • kontrolowanie podmiotów wykonujących działalność wchodzącą w zakres sprawowanego nadzoru,
  • nakazywaniew usunięcia uchybień sanitarnych stwierdzonych podczas kontroli,
  • inne czynności wynikające z przepisów prawa.

Materiały

Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
zal​_2​_kont​_painsani​_29052007.pdf 0.12MB
Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
zal​_3​_kont​_painsani​_29052007.pdf 0.11MB
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
zal​_4​_kont​_painsani​_29052007.pdf 0.11MB
Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
zal​_5​_kont​_painsani​_29052007.pdf 0.13MB
Wniosek o przedłużenie terminu wykonania decyzji
psse​_rzesz​_-​_druk​_podania​_o​_przedluzenie.pdf 0.06MB
Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego/ materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością
srodek​_spozywczy.pdf 0.09MB
Załącznik - specyfikacja partii
zalacznik​_srodek.doc 0.04MB